งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SCADA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SCADA."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SCADA

2 SCADA Supervisory Control and Data Acquisition
คือระบบเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับตรวจสอบเก็บรวบรวมข้อมูล และบริหารระบบควบคุมของกระบวนการผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรม สกาดาประกอบด้วยส่วนประกอบหลักคือ 1. หน่วยติดต่อและปฏิบัติการของผู้ใช้ระดับบน 2. หน่วยควบคุมระยะไกล และหน่วยติดต่อระยะไกล

3 SCADA ระบบที่สามารถเอาสัญญาณจากตัววัด ที่อยู่ในรูป ของไฟฟ้า หรือพลังงานอื่นๆ มาแปลงอยู่ในรูปของข้อมูลที่ เป็นตัวเลข เพื่อใช้ทำประโยชน์ต่างๆให้กับผู้ปฏิบัติงานใน ระยะไกล เป็นการรวมขบวนการ 2 ขบวนการเข้า ด้วยกัน คือ 1. Telemetry 2. Data Acquisition

4 Telemetry System เป็นเทคนิคที่ใช้ในการส่งและรับข้อมูลผ่านสื่อกลาง โดยข้อมูลนั้นสามารถวัดได้ เช่น โวลต์ ความเร็ว หรือ อัตราการไหล ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งไปอีกสถานที่หนึ่ง โดยผ่านสื่อกลางต่างๆ เช่น เคเบิล สายดทรศัพท์ หรือ คลื่นวิทยุ ข้อมูลจากหลายๆ สถานที่ จะถูกนำมารวมกันใน ระบบ SCADA

5 Data Acquisition เป็นวิธีการที่จะเข้าถึงและควบคุมข้อมูลจากอุปกรณ์ ที่ถูกควบคุมหรือ ถูกตรวจสอบอยู่ โดยที่ข้อมูลที่ได้จะถูก ส่งไปให้ระบบ Telemetry เพื่อทำการส่งต่อไป


ดาวน์โหลด ppt SCADA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google