งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Sampan langpamun SCAD A SCADA. Sampan langpamun SCAD A SCADA Supervisory Control and Data Acquisition คือระบบเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับ ตรวจสอบเก็บรวบรวมข้อมูลและบริหารระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Sampan langpamun SCAD A SCADA. Sampan langpamun SCAD A SCADA Supervisory Control and Data Acquisition คือระบบเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับ ตรวจสอบเก็บรวบรวมข้อมูลและบริหารระบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Sampan langpamun SCAD A SCADA

2 Sampan langpamun SCAD A SCADA Supervisory Control and Data Acquisition คือระบบเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับ ตรวจสอบเก็บรวบรวมข้อมูลและบริหารระบบ ควบคุมของกระบวนการผลิตภายในโรงงาน อุตสาหกรรม สกาดาประกอบด้วยส่วนประกอบ หลักคือ 1. หน่วยติดต่อและปฏิบัติการของผู้ใช้ ระดับบน 2. หน่วยควบคุมระยะไกล และหน่วย ติดต่อระยะไกล

3 Sampan langpamun SCAD A SCADA ระบบที่สามารถเอาสัญญาณ จากตัววัด ที่อยู่ในรูปของไฟฟ้า หรือ พลังงานอื่นๆ มาแปลงอยู่ในรูปของ ข้อมูลที่เป็นตัวเลข เพื่อใช้ทำ ประโยชน์ต่างๆให้กับผู้ปฏิบัติงานใน ระยะไกล เป็นการรวมขบวนการ 2 ขบวนการเข้าด้วยกัน คือ 1. Telemetry 2. Data Acquisition

4 Sampan langpamun SCAD A Telemetry System เป็นเทคนิคที่ใช้ในการส่งและ รับข้อมูลผ่านสื่อกลาง โดยข้อมูลนั้น สามารถวัดได้ เช่น โวลต์ ความเร็ว หรือ อัตราการไหล ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ จะถูกส่งไปอีกสถานที่หนึ่งโดยผ่าน สื่อกลางต่างๆ เช่น เคเบิล สายดทร ศัพท์ หรือ คลื่นวิทยุ ข้อมูลจาก หลายๆ สถานที่ จะถูกนำมารวมกัน ใน ระบบ SCADA

5 Sampan langpamun SCAD A Data Acquisition เป็นวิธีการที่จะเข้าถึงและ ควบคุมข้อมูลจากอุปกรณ์ที่ถูก ควบคุมหรือ ถูกตรวจสอบอยู่ โดยที่ ข้อมูลที่ได้จะถูกส่งไปให้ระบบ Telemetry เพื่อทำการส่งต่อไป


ดาวน์โหลด ppt Sampan langpamun SCAD A SCADA. Sampan langpamun SCAD A SCADA Supervisory Control and Data Acquisition คือระบบเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับ ตรวจสอบเก็บรวบรวมข้อมูลและบริหารระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google