งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม สำนักคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม สำนักคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม สำนักคอมพิวเตอร์

2 ห้องเรียนส่วนกลาง

3 อุปกรณ์มาตรฐานในห้องเรียน  LCD Projector ติดตั้งยึดกับเพดาน บริเวณ กลางห้อง ส่วนใหญ่รองรับสัญญาณภาพ แบบ VGA และ มีบางส่วนสามารถรองรับสัญญาณแบบ HDMI ได้  Visualizer ติดตั้งอยู่บนโต๊ะอาจารย์บริเวณ หน้าห้องเรียน  จอรับภาพ ขนาดประมาณ 84” ติดตั้งบริเวณ หน้าห้อง  Microphone + Amplifier + Speaker เป็น ไมโครโฟนแบบสาย และเครื่องขยายติด ตั้งอยู่ที่โต๊ะอาจารย์หน้าห้องเรียน ลำโพง ติดตั้งอยู่บริเวณ เสากลางห้อง  Desktop Computer ติดตั้งอยู่ที่โต๊ะอาจารย์ หน้าห้องเรียน

4 เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน ( เดิม )  เป็นเครื่องสั่งประกอบ ( Local Brand)  CPU Celeron - Pentium 4  Ram 512 MB - 1GB  HDD 80 GB  Monitor 17” – 20 ” (CRT+LCD)  CD-RomDrive -DVD Drive กำลังจะเปลี่ยนชุดใหม่แทนทั้งหมด ภายใน พฤศจิกายน 2555

5 เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน ( ใหม่ )  เป็นเครื่องเช่าใช้ระยะเวลา 3 ปี (Brand Name)  CPU Core i5 3.4 GHz  Ram 4 GB  HDD 500 GB  Monitor 19” LCD  DVD-RW Drive  SD/MMC Card Reader

6 OS-Software  ระบบปฏิบัติการ (OS) Windows XP – Windows 7  โปรแกรม Microsoft Office 2007-2010  โปรแกรม Anti Virus  โปรแกรม Multimedia Windows Media Player GOM KM Player Real Player

7 Classroom Equipment Procedure  เจ้าหน้าที่จะทำการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ทุกชนิดเพื่อตรวจสอบระบบ และ ให้พร้อมใช้งาน ในช่วงเวลา 7.30 น. ของทุก วัน  เริ่มเปิดการทำงานของ LCD Projector ได้ จาก Remote Control อยู่ที่โต๊ะอาจารย์หน้า ห้อง  LCD Projector สามารถแสดงภาพได้จาก 3 แหล่งคือ จากเครื่องคอมพิวเตอร์ จาก Visualizer และจาก Notebook ผ่านทาง สายสัญญาณ VGA ที่โต๊ะอาจารย์ โดย สามารถเลือกแหล่งสัญญาณได้จากปุ่ม Ext บนเครื่อง Visualizer ( ปุ่มด้านขวาสุด )  เมื่อใช้งานเสร็จ ให้ปิดการทำงานของ LCD Projector ให้เป็นการ Standby โดยใช้ Remote Control

8 Classroom Equipment Procedure  กรณีที่มีปัญหาการใช้งานอุปกรณ์ สามารถ โทรติดต่อกับเจ้าหน้าที่บริการโสตฯ ได้ที่ หมายเลข 02-470-8145 หรือเบอร์ภายใน 8145  เจ้าหน้าที่จะสอบถามอาการ และให้คำแนะนำ ทางโทรศัพท์ก่อน เพื่อให้ทดลองแก้ไขด้วย ตนเอง ถ้าไม่สามารถแก้ไขได้ เจ้าหน้าที่จะ ไปบริการให้ ณ ห้องเรียน โดยใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที จากที่ได้รับแจ้ง  กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขอุปกรณ์ให้ใช้งานได้ เจ้าหน้าที่จะนำเครื่องสำรอง ไปทดแทนให้ ใช้งานแทน ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีเครื่องสำรอง จะแจ้งให้ทราบ

9 Classroom Equipment Procedure  ในส่วนของการใช้งานกับอุปกรณ์พิเศษ เช่น Wireless Microphone หรือ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์พิเศษ เช่น Pen Mouse ที่ นอกเหนือไปจากอุปกรณ์มาตรฐานที่ ให้บริการในห้องเรียน ขอให้อาจารย์กรุณา ติดต่อ แจ้งความประสงค์ และรายละเอียดการ ใช้งานให้ งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ ทราบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อเตรียม อุปกรณ์และทำการติดตั้ง Driver เพื่อให้ อุปกรณ์ใช้งานได้  ในการใช้งานโปรแกรมพิเศษ สำหรับการเรียน การสอนวิชาเฉพาะ ขอให้ อาจารย์แจ้ง รายละเอียดการใช้งาน และนำแผ่นติดตั้ง โปรแกรมดังกล่าวมาให้ทางงานบริการโสตฯ ทำการติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์


ดาวน์โหลด ppt งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม สำนักคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google