งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม สำนักคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม สำนักคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม สำนักคอมพิวเตอร์
Classroom Equipment

2 ห้องเรียนส่วนกลาง

3 อุปกรณ์มาตรฐานในห้องเรียน
LCD Projector ติดตั้งยึดกับเพดาน บริเวณกลางห้อง ส่วนใหญ่รองรับสัญญาณภาพ แบบ VGA และมีบางส่วนสามารถรองรับสัญญาณแบบ HDMI ได้ Visualizer ติดตั้งอยู่บนโต๊ะอาจารย์บริเวณหน้าห้องเรียน จอรับภาพ ขนาดประมาณ 84” ติดตั้งบริเวณหน้าห้อง Microphone + Amplifier + Speaker เป็นไมโครโฟนแบบสาย และเครื่องขยายติดตั้งอยู่ที่โต๊ะอาจารย์หน้าห้องเรียน ลำโพงติดตั้งอยู่บริเวณ เสากลางห้อง Desktop Computer ติดตั้งอยู่ที่โต๊ะอาจารย์หน้าห้องเรียน

4 เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน (เดิม)
เป็นเครื่องสั่งประกอบ ( Local Brand) CPU Celeron - Pentium 4 Ram 512 MB - 1GB HDD 80 GB Monitor 17” – 20 ” (CRT+LCD) CD-RomDrive -DVD Drive กำลังจะเปลี่ยนชุดใหม่แทนทั้งหมดภายใน พฤศจิกายน 2555

5 เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน (ใหม่)
เป็นเครื่องเช่าใช้ระยะเวลา 3 ปี (Brand Name) CPU Core i GHz Ram 4 GB HDD 500 GB Monitor 19” LCD DVD-RW Drive SD/MMC Card Reader

6 OS-Software ระบบปฏิบัติการ (OS) Windows XP – Windows 7
โปรแกรม Microsoft Office โปรแกรม Anti Virus โปรแกรม Multimedia Windows Media Player GOM KM Player Real Player

7 Classroom Equipment Procedure
เจ้าหน้าที่จะทำการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทุกชนิดเพื่อตรวจสอบระบบ และให้พร้อมใช้งาน ในช่วงเวลา 7.30 น. ของทุกวัน เริ่มเปิดการทำงานของ LCD Projector ได้จาก Remote Control อยู่ที่โต๊ะอาจารย์หน้าห้อง LCD Projector สามารถแสดงภาพได้จาก 3 แหล่งคือ จากเครื่องคอมพิวเตอร์ จาก Visualizer และจาก Notebook ผ่านทางสายสัญญาณ VGA ที่โต๊ะอาจารย์ โดยสามารถเลือกแหล่งสัญญาณได้จากปุ่ม Ext บนเครื่อง Visualizer (ปุ่มด้านขวาสุด) เมื่อใช้งานเสร็จ ให้ปิดการทำงานของ LCD Projector ให้เป็นการ Standby โดยใช้ Remote Control

8 Classroom Equipment Procedure
กรณีที่มีปัญหาการใช้งานอุปกรณ์ สามารถโทรติดต่อกับเจ้าหน้าที่บริการโสตฯ ได้ที่หมายเลข หรือเบอร์ภายใน 8145 เจ้าหน้าที่จะสอบถามอาการ และให้คำแนะนำทางโทรศัพท์ก่อน เพื่อให้ทดลองแก้ไขด้วยตนเอง ถ้าไม่สามารถแก้ไขได้ เจ้าหน้าที่จะไปบริการให้ ณ ห้องเรียน โดยใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที จากที่ได้รับแจ้ง กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขอุปกรณ์ให้ใช้งานได้ เจ้าหน้าที่จะนำเครื่องสำรอง ไปทดแทนให้ ใช้งานแทน ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีเครื่องสำรอง จะแจ้งให้ทราบ

9 Classroom Equipment Procedure
ในส่วนของการใช้งานกับอุปกรณ์พิเศษ เช่น Wireless Microphone หรือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พิเศษ เช่น Pen Mouse ที่นอกเหนือไปจากอุปกรณ์มาตรฐานที่ให้บริการในห้องเรียน ขอให้อาจารย์กรุณาติดต่อ แจ้งความประสงค์ และรายละเอียดการใช้งานให้ งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ ทราบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อเตรียมอุปกรณ์และทำการติดตั้ง Driver เพื่อให้อุปกรณ์ใช้งานได้ ในการใช้งานโปรแกรมพิเศษ สำหรับการเรียนการสอนวิชาเฉพาะ ขอให้ อาจารย์แจ้งรายละเอียดการใช้งาน และนำแผ่นติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวมาให้ทางงานบริการโสตฯ ทำการติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์


ดาวน์โหลด ppt งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม สำนักคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google