งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2549 - 2551 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2549 - 2551 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา โรงเรียนแม่พริกวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2

2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนแบบบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
มดแดงแรงฤทธิ์

4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
มหัศจรรย์แห่งผัก ( ผักหวาน )

5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จิ๊กโก๋บ้านนา(อึ่ง)

6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นักวิ่งลมกรด (แย้)

7 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ไม้งามแห่งขุนเขา ( ดอกก้าน )

8 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นวลนางกลางป่า ( เห็ดโคน )

9 มดแดงแรงฤทธิ์ สุขศึกษา คุณค่าทางโภชนาการของ ไข่มดแดง ภาษาไทย
เขียนเรื่องจากจินตนาการเกี่ยวกับมดแดง แต่งกาพย์ยานี ๑๑ ภาษาอังกฤษ - คำศัพท์ร่างกายของมดแดง มดแดงแรงฤทธิ์ งานบ้าน - อาหารปรุงด้วยไข่มดแดง ศิลปะศึกษา - วาดภาพและระบายสีมดแดง วิทยาศาสตร์ - ลักษณะทางพันธุกรรมของมดแดง คณิตศาสตร์ - จำนวนนับ สังคมศึกษา ฯ - คุณธรรมของมดแดง

10 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การถอดบทเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หน่วย มดแดงแรงฤทธิ์ ทำไมเลือกมดแดงมาจัดการเรียน การสอน

11 พอประมาณ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน เป็นองค์ความรู้และทรัพยากรในท้องถิ่น
-

12 มีเหตุผล - เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่มีอยู่ตามสภาพจริง - เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของมดแดงจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

13 มีภูมิคุ้มกันที่ดี เป็นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เป็นอาหารที่หาได้เองตามธรรมชาติและมีคุณค่าทางโภชนาการ -มีนักปราชญ์ในท้องถิ่นให้ความรู้

14 ความรู้ เรื่อง มดแดง จากผลการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น ลักษณะทางกายภาพ , วงจรชีวิต , คำศัพท์ทางภาษาอังกฤษ , การแต่งกายพ์ยานี ๑๑ , การวาดภาพมดแดง , การประกอบอาหารจากมดแดง

15 คุณธรรม

16 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนแบบบูรณาการ ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

17 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วัดพระบาทวังตวง

18 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
เรื่องกล้วย ๆ

19 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ก๋วยสลาก

20 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปี๋ใหม่เมือง

21 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ป๋าเวณียี่เป็ง

22 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แม่พริกน่าอยู่

23 ติดตามชมในโอกาสต่อไป
สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2549 - 2551 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google