งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

O-NET มัธยมศึกษา ปีที่ 3 O-NET มัธยมศึกษา ปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุทัยธานี เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "O-NET มัธยมศึกษา ปีที่ 3 O-NET มัธยมศึกษา ปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุทัยธานี เขต 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 O-NET มัธยมศึกษา ปีที่ 3 O-NET มัธยมศึกษา ปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุทัยธานี เขต 1

2 41.09 ระดับประเทศ 41.09 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ม.3

3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศึกษาม.3 ระดับประเทศ 41.42 41.42

4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษม.3 ระดับประเทศ 32.42 32.42

5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ม.3 ระดับประเทศ 32.66 32.66

6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ม.3 ระดับประเทศ 39.44 39.44

7 ปีการศึกษา 2551 สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาอุทัยธานี เขต 1

8 O-NET ภาษาไทย ชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 6

9 O-NET สังคม ศึกษา ชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 6

10 30.68 O-NET ภาษาอังกฤษ ชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 6 30.68

11 36.08 O-NET คณิตศาสตร์ ชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 6 36.08

12 33.70 O-NET วิทยาศาสตร์ ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 6 33.70

13 56.79 ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ 6 O-NET สุข ศึกษา 56.79

14 43.22 ชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 6 O-NET ศิลปะ

15 40.02 O-NET การงาน อาชีพฯ ชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 6 40.02


ดาวน์โหลด ppt O-NET มัธยมศึกษา ปีที่ 3 O-NET มัธยมศึกษา ปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุทัยธานี เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google