งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Utilization of New Trade Lanes in CLM : Synchronization of Practices and Regulations Dr.Tanit Sorat Vice Chairman of Federation of Thai Industries (F.T.I.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Utilization of New Trade Lanes in CLM : Synchronization of Practices and Regulations Dr.Tanit Sorat Vice Chairman of Federation of Thai Industries (F.T.I.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Utilization of New Trade Lanes in CLM : Synchronization of Practices and Regulations Dr.Tanit Sorat Vice Chairman of Federation of Thai Industries (F.T.I.) 11-2009

2 2 East Corridor West Corridor North Corridor South Corridor ทิศทางการพัฒนา ระบบโลจิสติกส์เพื่อ เป็นศูนย์กลางของ ภูมิภาค Road transportation in the near future will be the important mode

3 3 Road transportation in the near future will be the important mode แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมโยงกับประเทศ GMS 6 สะพานข้ามแม่น้ำโขง แห่งที่ 2 (1.6 กม.) ไทย - ลาว ใช้เงินกู้ JBIC 4,753.7 ล้านเยน ก่อสร้าง 2547-2549 แล้วเสร็จ ปลายปี 49 สะพานข้ามแม่น้ำโขง แห่งที่ 1 หนองคาย - ท่า นาแร้ง สะพานข้ามแม่น้ำโขง แห่งที่ 3 นครพนม - คำ ม่วน สะพานข้ามแม่น้ำโขง แห่งที่ 4 มุกดาหาร - สะหวันนะเขต

4 4 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ของประเทศไทย Integrated Logistics Development  Infrastructure Development  Trade Facilitation  Business Collaborate

5 5 Route No5 Sakaew – SriSophon – Phanompenh – Sihanhu vile

6 6 South-East Economic Corridor Route No.R5 and R48 (Thai-Cambodia-Vietnam) นัยนิงห์

7 7 Infrastructure Corridor Link สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 3 เชียงของ – บ่อแก้ว สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 นครพนม - ท่าแขก ถนนช่วงก่อนข้ามแดนจากไทย

8 8 Tanarange Railway Route & Station Donated by Thailand

9 9 Meaw wadee Industrial Estate

10 10 Meaw wadee Route 16 km Donated by Thailand

11 11 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ของประเทศไทย Integrated Logistics Development  Infrastructure Development  Trade Facilitation  Business Collaborate

12 12 Communication Infrastructure Link เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมขนส่ง 2)Logistics IT System Connection เชื่อมโยงโครงสร้าง อิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ Infrastructure Development Linking การพัฒนาเชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐาน

13 13 1)Trade facilitation Enhancement. ส่งเสริมการอำนวยความสะดวกทาง การค้า 2)Harmonize Forms ลดแบบฟอร์มและพิธีการทาง ราชการ 3)International Standard Regulation แก้ไขกฎหมายและข้อบังคับให้เป็น ระบบมาตรฐานสากล Regulatory Impediments การแก้ไขกฎ - ข้อบังคับของ รัฐที่เป็นอุปสรรค

14 14 1)Ineffective logistics Service Provider. พัฒนาผู้ให้บริการโลจิสติกส์ของ ไทย 2)Chain Network Collaborate พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือใน โซ่อุปทานโลจิสติกส์ Trade Logistics ส่งเสริมโลจิสติกส์ทาง การค้า

15 15 1)Supporting capacity Building. สนับสนุนองค์ความรู้โลจิสติกส์ 2)Modern Industry & Trade พัฒนาอุตสาหกรรมและการค้า ไปสู่ระบบที่ทันสมัย Logistics Human Resources Development พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านโลจิสติกส์

16 16 Utilize Trade Facilitation การพัฒนา - ปรับปรุง กฎเกณฑ์ข้อบังคับ 1.SSI: Single Stop Inspection 2.e-Logistics 3.Cross Border Transport 4.Transit Agreement 5.International Transport 6.Insurance & Liability 7.Customs Clearance

17 17 CBTA : Cross Border Transport Agreement Rules and Regulations of cross border transport agreement in paper level, but it can not effect in practical way. 41 ข้อตกลง CBTA ข้อตกลง SSI Contract Farming โครงสร้างพื้นฐาน ACMECS / GMS

18 18 Utilization of Logistics New Trade Lanes in Practically.

19 19 Goals & Benefits  Reduce Economic GAP  Win-Win Benefits  Regional Collaborate

20 20 EN D


ดาวน์โหลด ppt 1 Utilization of New Trade Lanes in CLM : Synchronization of Practices and Regulations Dr.Tanit Sorat Vice Chairman of Federation of Thai Industries (F.T.I.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google