งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ASEAN-EU FTA การค้าบริการ Trade In Services. โอกาสและ ความท้าทาย เปิดเสรี การค้า บริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ASEAN-EU FTA การค้าบริการ Trade In Services. โอกาสและ ความท้าทาย เปิดเสรี การค้า บริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ASEAN-EU FTA การค้าบริการ Trade In Services

2 โอกาสและ ความท้าทาย เปิดเสรี การค้า บริการ

3 การเจรจาการค้าของไทย การเจรจาการค้าของไทย Japan Australia New Zealand China India BIMST-EC Bahrain Peru USA ASEAN EFTA Korea

4 SINGLE SINGLE MARKET MARKET SINGLE SINGLE MARKET MARKET AEC 2015

5 MARKET&PRODUCTIONBASEMARKET&PRODUCTIONBASE AEC 2015

6 บริการด้านการเงิน บริการด้านปรึกษา ธุรกิจ / วิชาชีพ บริการด้านการ ท่องเที่ยว บริการด้านสื่อสาร คมนาคม บริการด้านการขนส่ง บริการด้านการจัด จำหน่าย บริการด้านการเงิน บริการด้านปรึกษา ธุรกิจ / วิชาชีพ บริการด้านการ ท่องเที่ยว บริการด้านสื่อสาร คมนาคม บริการด้านการขนส่ง บริการด้านการจัด จำหน่าย ประเภทการค้าบริการ 12 สาขา บริการด้านการศึกษาบริการด้านสุขภาพ บริการด้านการ ก่อสร้าง บริการด้าน นันทนาการ บริการด้านสิ่งแวดล้อมบริการอื่นๆ (WTO)

7 Cross-border Delivery Country A Country B Consumption Abroad Consumer B Commercial Presence Consumer B Movement of Natural Persons Consumer B Modes Supplier A

8 โอกาส

9 ประเภทการค้าบริการ vs Modes ประเภทการค้า บริการ VS ( รูปแบบ ) Mode 1Mode 2Mode 3Mode 4 บริการด้านการเงิน ●○●○ บริการด้านปรึกษา ธุรกิจ / วิชาชีพ ○●● บริการด้านการ ท่องเที่ยว ●●●● บริการด้านการ ขนส่ง ●● บริการด้านการจัด จำหน่าย ●● บริการด้านการศึกษา ●●●● บริการด้านสุขภาพ ○●●○ บริการด้านการ ก่อสร้าง ○●● บริการด้าน นันทนาการ ●●● บริการด้าน สิ่งแวดล้อม ●●● บริการอื่นๆ ----

10 ความท้า ทาย

11 การ บริหาร การ เปลี่ยนแป ลง

12 กระบวนทัศน์เชิงรุก  ความเชื่อ  ทัศนคติ  แสวงหาองค์ความรู้  ความเป็นสากล  ความเชื่อมโยงและเครือข่าย  การบริหารจัดการที่ตอบสนอง การเปลี่ยนแปลง

13 ขอบคุณ ครับ ฉัตรชัย มงคล วิเศษไกวัล ผู้บรรยาย


ดาวน์โหลด ppt ASEAN-EU FTA การค้าบริการ Trade In Services. โอกาสและ ความท้าทาย เปิดเสรี การค้า บริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google