งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ นโยบาย ลู่ทาง และโอกาส 22 พฤษภาคม 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ นโยบาย ลู่ทาง และโอกาส 22 พฤษภาคม 2552"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ นโยบาย ลู่ทาง และโอกาส 22 พฤษภาคม 2552
การขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ นโยบาย ลู่ทาง และโอกาส 22 พฤษภาคม 2552 นงลักษณ์ วงศ์สุขสิริเดชา ผู้อำนวยการกลุ่มการขนส่งระหว่างประเทศ กรมการขนส่งทางบก

2 หัวข้อในการบรรยาย ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
บทบาทด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บทบาทด้านการจัดทำความตกลงระหว่างประเทศ การเตรียมความพร้อมของภาครัฐและเอกชน

3 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม
การใช้ประโยชน์จากภาคคมนาคมเพื่อเป็นเครื่องมือผลักดันในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และนำไปสู่ความเป็นศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาค รวมทั้งรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายพื้นที่ การให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบการขนส่งที่มีมาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ การรักษาปริมาณและมาตรฐานคุณภาพของบริการพื้นฐานในการขนส่งและพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้การขนส่งสาธารณะอย่างปลอดภัยและพอเพียง การให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบการขนส่งที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และรักษาสิ่งแวดล้อม การให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการภาครัฐ และการบริการ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

4 บทบาทด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานกับประเทศเพื่อนบ้าน การก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน สะพานในประเทศเพื่อรองรับ การให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน สะพานในประเทศเพื่อนบ้าน

5 การเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐาน กับประเทศเพื่อนบ้าน
ทางหลวงเอเชีย ทางหลวงอาเซียน แนวเขตเศรษฐกิจ GMS ความร่วมมือเหลี่ยมต่าง ๆ

6 ทางหลวงเอเชีย (Asian Highway)

7 ทางหลวงอาเซียน (ASEAN Highway)

8 เส้นทางการขนส่งภายใต้กรอบ GMS

9

10 เส้นทางเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก
เส้นทาง : เมาะละแหม่ง-เมียวดี (พม่า)-แม่สอด-พิษณุโลก-ขอนแก่น-กาฬสินธุ์-มุกดาหาร สะหวันนะเขต-แดนสะหวัน (สปป. ลาว) ลาวบาว-ดองฮา-เว้-ดานัง (เวียดนาม)

11

12 เส้นทางเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้
เส้นทาง : คุนหมิง-ยูซี-หยวนเจียง-โมเฮย-ซิเมา-เฉียวเมิงหยาง-โมฮาน (สป. จีน)-บ่อเต็น-ห้วยทราย (สปป.ลาว)-เชียงของ-เชียงราย-ตาก-กรุงเทพฯ เส้นทาง : เชียงตุง-ท่าขี้เหล็ก (พม่า)-แม่สาย-เชียงราย-ตาก-กรุงเทพฯ เส้นทาง : คุนหมิง-หมี่เหลอ-หยินช่อ-ไคหยวน-เม่งซือ-เฮียโค่ว (สป. จีน)-ลาวไค-ฮานอย-ไฮฟอง (เวียดนาม)

13

14 เส้นทางเศรษฐกิจแนวใต้
เส้นทาง : กรุงเทพฯ-กบินทร์บุรี-สระแก้ว-อรัญประเทศ หรือ กรุงเทพฯ-แหลมฉบัง-พนมสารคาม-กบินทร์บุรี-สระแก้ว-อรัญประเทศ-ปอยเปต-ศรีโสภณ-เปอสาต-พนมเปญ-นากหลวง-บาเวต (กัมพูชา)-มอคไบ-กรุงโฮจิมินห์-วังเตา (เวียดนาม) เส้นทาง : กรุงเทพฯ-ตราด-หาดเล็ก-แชมแยม-เกาะกง-สะแรอัมเปิล-กำพต-ลอก (กัมพูชา)-ฮาเตียน-คาเมา-นามคาน (เวียดนาม)

15 เส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศอื่น ๆ
เส้นทาง: คุนหมิง-ฉูฉง-ต้าลี่-เป่าซาน-หลุ่ยลี่ (จีน)-มูแซ-ลาซิโอ (พม่า) เส้นทาง : เวียงจันทน์-บ้านลาว-ท่าแขก-เซโน-ปากเซ (สปป.ลาว)-ชายแดนลาวและกัมพูชา-สะตรึงเตร็ง-กระตี-พนมเปญ-สีหนุวิลล์ (กัมพูชา) เส้นทาง : นาเตย-อุดมไชย-ปักมอง-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์ ท่านาแล้ง (สปป.ลาว)-หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-กรุงเทพฯ เส้นทาง : เวียงจันทน์-บ่อลิคัมไซ (สปป. ลาว)-ฮาติน (เวียดนาม) เส้นทาง : จำปาสัก (สปป. ลาว)-อุบลราชธานี


ดาวน์โหลด ppt การขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ นโยบาย ลู่ทาง และโอกาส 22 พฤษภาคม 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google