งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ นโยบาย ลู่ทาง และโอกาส 22 พฤษภาคม 2552 นงลักษณ์ วงศ์สุขสิริเดชา ผู้อำนวยการกลุ่มการขนส่งระหว่างประเทศ กรมการขนส่งทางบก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ นโยบาย ลู่ทาง และโอกาส 22 พฤษภาคม 2552 นงลักษณ์ วงศ์สุขสิริเดชา ผู้อำนวยการกลุ่มการขนส่งระหว่างประเทศ กรมการขนส่งทางบก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ นโยบาย ลู่ทาง และโอกาส 22 พฤษภาคม 2552 นงลักษณ์ วงศ์สุขสิริเดชา ผู้อำนวยการกลุ่มการขนส่งระหว่างประเทศ กรมการขนส่งทางบก

2 2 หัวข้อในการบรรยาย ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม บทบาทด้านการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน บทบาทด้านการจัดทำความตกลง ระหว่างประเทศ การเตรียมความพร้อมของภาครัฐและ เอกชน

3 3 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม การใช้ประโยชน์จากภาคคมนาคมเพื่อเป็นเครื่องมือผลักดันในการ สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และนำไปสู่ความเป็นศูนย์กลาง การขนส่งของภูมิภาค รวมทั้งรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ราย พื้นที่ การให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบการ ขนส่งที่มีมาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย และเสริมสร้างความมั่นคง ของชาติ การรักษาปริมาณและมาตรฐานคุณภาพของบริการพื้นฐานในการ ขนส่งและพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้การ ขนส่งสาธารณะอย่างปลอดภัยและพอเพียง การให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบการขนส่งที่ส่งผลต่อคุณภาพ ชีวิตที่ดีของประชาชน และรักษาสิ่งแวดล้อม การให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการภาครัฐ และการบริการ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

4 4 บทบาทด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานกับประเทศ เพื่อนบ้าน การก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน สะพานใน ประเทศเพื่อรองรับ การให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้าง/ ปรับปรุงถนน สะพานในประเทศเพื่อนบ้าน

5 5 การเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐาน กับประเทศเพื่อนบ้าน ทางหลวงเอเชีย ทางหลวงอาเซียน แนวเขตเศรษฐกิจ GMS ความร่วมมือเหลี่ยมต่าง ๆ

6 6 ทางหลวงเอเชีย (Asian Highway)

7 7 ทางหลวงอาเซียน (ASEAN Highway)

8 8 เส้นทางการขนส่งภายใต้กรอบ GMS

9 9

10 10 เส้นทางเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก เส้นทาง : เมาะละแหม่ง - เมียวดี ( พม่า )- แม่สอด - พิษณุโลก - ขอนแก่น - กาฬสินธุ์ - มุกดาหาร - สะหวันนะเขต - แดนสะหวัน ( สปป. ลาว ) - ลาวบาว - ดอง ฮา - เว้ - ดานัง ( เวียดนาม )

11 11

12 12 เส้นทางเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ เส้นทาง : คุนหมิง - ยูซี - หยวนเจียง - โม เฮย - ซิเมา - เฉียวเมิงหยาง - โมฮาน ( สป. จีน )- บ่อเต็น - ห้วยทราย ( สปป. ลาว )- เชียง ของ - เชียงราย - ตาก - กรุงเทพฯ เส้นทาง : เชียงตุง - ท่าขี้เหล็ก ( พม่า )- แม่ สาย - เชียงราย - ตาก - กรุงเทพฯ เส้นทาง : คุนหมิง - หมี่เหลอ - หยินช่อ - ไค หยวน - เม่งซือ - เฮียโค่ว ( สป. จีน )- ลาวไค - ฮานอย - ไฮฟอง ( เวียดนาม )

13 13

14 14 เส้นทางเศรษฐกิจแนวใต้ เส้นทาง : กรุงเทพฯ - กบินทร์บุรี - สระแก้ว - อรัญประเทศ หรือ กรุงเทพฯ - แหลมฉบัง - พนมสารคาม - กบินทร์บุรี - สระแก้ว - อรัญประเทศ - ปอยเปต - ศรี โสภณ - เปอสาต - พนมเปญ - นากหลวง - บาเวต ( กัมพูชา )- มอคไบ - กรุงโฮจิมินห์ - วังเตา ( เวียดนาม ) เส้นทาง : กรุงเทพฯ - ตราด - หาดเล็ก - แชมแยม - เกาะกง - สะแรอัมเปิล - กำพต - ลอก ( กัมพูชา )- ฮาเตียน - คาเมา - นาม คาน ( เวียดนาม )

15 15 เส้นทางการขนส่งระหว่าง ประเทศอื่น ๆ เส้นทาง : คุนหมิง - ฉูฉง - ต้าลี่ - เป่าซาน - หลุ่ยลี่ ( จีน )- มูแซ - ลาซิโอ ( พม่า ) เส้นทาง : เวียงจันทน์ - บ้านลาว - ท่าแขก - เซ โน - ปากเซ ( สปป. ลาว )- ชายแดนลาวและ กัมพูชา - สะตรึงเตร็ง - กระตี - พนมเปญ - สีหนุวิลล์ ( กัมพูชา ) เส้นทาง : นาเตย - อุดมไชย - ปักมอง - หลวง พระบาง - เวียงจันทน์ - ท่านาแล้ง ( สปป. ลาว )- หนองคาย - อุดรธานี - ขอนแก่น - กรุงเทพฯ เส้นทาง : เวียงจันทน์ - บ่อลิคัมไซ ( สปป. ลาว )- ฮาติน ( เวียดนาม ) เส้นทาง : จำปาสัก ( สปป. ลาว )- อุบลราชธานี


ดาวน์โหลด ppt 1 การขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ นโยบาย ลู่ทาง และโอกาส 22 พฤษภาคม 2552 นงลักษณ์ วงศ์สุขสิริเดชา ผู้อำนวยการกลุ่มการขนส่งระหว่างประเทศ กรมการขนส่งทางบก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google