งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ การปลูกพืชพันธุ์ไม้ พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกและครอบครัว ต้านภัยโลกร้อน ครั้งที่ 1-2 (24-25 มีนาคม 2552) แนวคิดเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ต้านภัยโลกร้อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ การปลูกพืชพันธุ์ไม้ พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกและครอบครัว ต้านภัยโลกร้อน ครั้งที่ 1-2 (24-25 มีนาคม 2552) แนวคิดเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ต้านภัยโลกร้อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ การปลูกพืชพันธุ์ไม้ พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกและครอบครัว ต้านภัยโลกร้อน ครั้งที่ 1-2 (24-25 มีนาคม 2552) แนวคิดเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ต้านภัยโลกร้อน คืนทรัพย์ สู่ผืนดินตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดย รศ. ดร. คงศักดิ์ ธาตุทอง สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น “ การปลูกต้นไม้เพื่อการอาชีวบำบัด ” โดย นายธนู ปัญญาเอกและนส. สุจิตรา แสนทวีสุข นักกิจกรรมบำบัด รพ. ศรีนครินทร์

2 “ เทคนิคการสอนเชิงพฤติกรรม : เคราฤาษีและ สวนสมดุลระบบนิเวศน์ ” ศึกษาดูงานเรือนกล้วยไม้ประภา อภิพัฒนา โดย นางจีรพันธุ์ ตันมณี จาก กองทุนรัฐวัฒน์ ตันมณี

3 “ การจัดหลักสูตรสำหรับออทิสติกในการปลูกกล้วยไม้เพื่อ การอาชีวบำบัด ” โดย อ. สายสวาท อรรถมานะ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตฯ 9 วิธีการปลูก กล้วยไม้ e-commerce โดย นายอิทธิพล ดวงแก้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น E-Commerce ประชุมกลุ่มย่อยศึกษาการตลาด

4


ดาวน์โหลด ppt โครงการ การปลูกพืชพันธุ์ไม้ พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกและครอบครัว ต้านภัยโลกร้อน ครั้งที่ 1-2 (24-25 มีนาคม 2552) แนวคิดเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ต้านภัยโลกร้อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google