งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“Pung Yoi Restaurant” รายการ อาหาร ราคา อาหาร ยืนยันรายการ อาหาร ออกใบเสร็จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“Pung Yoi Restaurant” รายการ อาหาร ราคา อาหาร ยืนยันรายการ อาหาร ออกใบเสร็จ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “Pung Yoi Restaurant” รายการ อาหาร ราคา อาหาร ยืนยันรายการ อาหาร ออกใบเสร็จ

2 ฝ่ายการเงิน – คำนวนรายรับรายจ่าย – ออกใบเสร็จ ฝ่ายจัดซื้อ – จัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ฝ่ายผลิต – ผลิตอาหารให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า ฝ่ายรับออเดอร์ – รับรายการอาหารจากลูกค้าเพื่อนำมาผลิตต่อไป ภัตตาคาร พุงย้อย

3 ลูกค้า พนักงาน เจ้าของ ร้าน ฝ่ายบัญชี - รายการ อาหาร - ราคา อาหาร - ยืนยันรายการ อาหาร - ออกใบเสร็จ - คำนวนราคาอาหาร - ออกใบเสร็จ - รายการ อาหาร - ราคา อาหาร จำนวนที่ สั่ง - รหัส / รายการอาหาร - จำนวนที่สั่ง - รายรับ - รายจ่ายในแต่ละวัน - รายการอาหารที่ ลูกค้าสั่งใน ( เพิ่ม เช็คยิดรายการที่ ถูกสั่งเยอะที่สุด ) - ยอดรายรับในแต่ ละวัน - รายการอาหารที่ สามารถผลิตได้ - ออกใบเสร็จให้ลูกค้า

4 Process 1 ผ่ายรับออ เดอร์ ลูกค้ า ออ เดอร์ รหัสอาหาร ยืนยัน / ปฏิเสธ ตรวจสอบ รายการอาหาร

5 ฝ่าย การเงิน ออเดอร์ การเงิน ฝ่ายรับออ เดอร์ ลงข้อมูลทาง การเงิน ออก ใบเสร็จ

6 ฝ่าย จัดซื้อ พ่อ ค้า stock วัตถุดิบ ออเดอร์ สั่งซื้อ ยืนยัน / ปฏิเสธ ราคา ตรวจสอบ วัตถุดิบ

7 ผ่ายรับออ เดอร์ ฝ่าย ผลิต ออ เดอร์ รหัสอาหาร stock วัตถุดิบ ยืนยัน / ปฏิเสธ ตรวจดู วัตถุดิบ หักข้อมูลการใช้ วัตถุดิบ เพิ่มรายการ วัตถุดิบ เพิ่มเมนูใหม่

8 ฝ่าย การเงิน ใบเส ร็จ การเงิน ยืนยัน / แก้ไข ชำระ เงิน ลูกค้ า ลงบันทึกทาง การเงิน รหัสอาหาร เทียบราคา อาหารกับออ เดอร์ คำนวนราคา

9 ผ่ายรับออ เดอร์ ลูก ค้า ออ เดอร์ รหัสอาหาร ยืนยัน / ปฏิเสธ ตรวจสอ บ รายการ อาหาร ฝ่าย ผลิต ออเดอร์ รหัสอาหาร stock วัตถุดิบ ยืนยัน / ปฏิเสธ ตรวจดู วัตถุดิบ เพิ่มรายการ วัตถุดิบ เพิ่มเมนู ใหม่ ฝ่าย การเงิน ออ เดอร์ การเงิน ลงข้อมูลทาง การเงิน ออก ใบเสร็จ ใบเส ร็จ ฝ่าย จัดซื้อ พ่อ ค้า ออเดอร์สั่งซื้อ ยืนยัน / ปฏิเสธ ราคา ตรวจสอบ วัตถุดิบ วัตถุดิบคง เหลือ วัตุดิบที่ ได้รับ


ดาวน์โหลด ppt “Pung Yoi Restaurant” รายการ อาหาร ราคา อาหาร ยืนยันรายการ อาหาร ออกใบเสร็จ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google