งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“Pung Yoi Restaurant” รายการอาหาร ราคาอาหาร ยืนยันรายการอาหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“Pung Yoi Restaurant” รายการอาหาร ราคาอาหาร ยืนยันรายการอาหาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “Pung Yoi Restaurant” รายการอาหาร ราคาอาหาร ยืนยันรายการอาหาร ออกใบเสร็จ ลูกค้า

2 ภัตตาคาร พุงย้อย ฝ่ายการเงิน คำนวนรายรับรายจ่าย ออกใบเสร็จ ฝ่ายจัดซื้อ
จัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ฝ่ายผลิต ผลิตอาหารให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า ฝ่ายรับออเดอร์ รับรายการอาหารจากลูกค้าเพื่อนำมาผลิตต่อไป

3 พนักงาน ฝ่ายบัญชี ลูกค้า เจ้าของร้าน “Pung Yoi” Restaurant
-รายการอาหาร -ราคาอาหาร จำนวนที่สั่ง -รหัส/รายการอาหาร -จำนวนที่สั่ง -คำนวนราคาอาหาร -ออกใบเสร็จ “Pung Yoi” Restaurant -รายการอาหารที่สามารถผลิตได้ -ออกใบเสร็จให้ลูกค้า -ยืนยันรายการอาหาร -ออกใบเสร็จ -รายรับ-รายจ่ายในแต่ละวัน -รายการอาหารที่ลูกค้าสั่งใน(เพิ่มเช็คยิดรายการที่ถูกสั่งเยอะที่สุด) -ยอดรายรับในแต่ละวัน -รายการอาหาร -ราคาอาหาร ลูกค้า เจ้าของร้าน

4 Process 1 ออเดอร์ ลูกค้า ผ่ายรับออเดอร์ ยืนยัน/ปฏิเสธ ตรวจสอบรายการอาหาร รหัสอาหาร

5 ออเดอร์ ฝ่ายรับออเดอร์ ฝ่ายการเงิน ออกใบเสร็จ ลงข้อมูลทางการเงิน การเงิน

6 ออเดอร์สั่งซื้อ พ่อค้า ฝ่ายจัดซื้อ ยืนยัน/ปฏิเสธ ราคา ตรวจสอบวัตถุดิบ stockวัตถุดิบ

7 รหัสอาหาร เพิ่มเมนูใหม่ ออเดอร์ ผ่ายรับออเดอร์ ฝ่ายผลิต ยืนยัน/ปฏิเสธ ตรวจดูวัตถุดิบ หักข้อมูลการใช้วัตถุดิบ เพิ่มรายการวัตถุดิบ stockวัตถุดิบ

8 รหัสอาหาร เทียบราคาอาหารกับออเดอร์ ใบเสร็จ ลูกค้า ฝ่ายการเงิน ยืนยัน/แก้ไข ชำระเงิน คำนวนราคา ลงบันทึกทางการเงิน การเงิน

9 การเงิน ออกใบเสร็จ ลงข้อมูลทางการเงิน ฝ่ายการเงิน ใบเสร็จ รหัสอาหาร ออเดอร์ พ่อค้า เพิ่มเมนูใหม่ ออเดอร์ ออเดอร์ ยืนยัน/ปฏิเสธ ราคา ออเดอร์สั่งซื้อ ลูกค้า ผ่ายรับออเดอร์ ฝ่ายผลิต ยืนยัน/ปฏิเสธ ยืนยัน/ปฏิเสธ ตรวจสอบ รายการอาหาร ตรวจดูวัตถุดิบ วัตุดิบที่ได้รับ เพิ่มรายการวัตถุดิบ รหัสอาหาร วัตถุดิบคงเหลือ stockวัตถุดิบ ฝ่ายจัดซื้อ ตรวจสอบวัตถุดิบ


ดาวน์โหลด ppt “Pung Yoi Restaurant” รายการอาหาร ราคาอาหาร ยืนยันรายการอาหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google