งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำบัญชีโครงการอย่างไรให้โปร่งใส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำบัญชีโครงการอย่างไรให้โปร่งใส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำบัญชีโครงการอย่างไรให้โปร่งใส
เปิดบัญชีโครงการ (GRANT No……..) โดย - นายกสโมสร - ผู้จัดการโครงการ - เลขานุการสโมสร - เหรัญญิกสโมสร - คณะกรรมการโครงการ

2 2. บันทึกบัญชีโครงการ รายรับ รายจ่าย วันที่ เลขที่เอกสาร รายการ
จำนวนเงิน

3 สโมสรโรตารี............ โครงการเลขที่ ......................... ใบสำคัญรับ
รับจาก วันที่ เงินสด เช็ค ธนาคาร เลขที่ ลงวันที่ จำนวนเงิน รหัสบัญชี รายการ จำนวนเงิน ผู้รับเงิน / / ผู้จัดเตรียมเอกสาร ผู้ตรวจสอบ ผู้บันทึกบัญชี ผู้อนุมัติ

4 สโมสรโรตารี............ โครงการเลขที่ ......................... ใบสำคัญจ่าย
จ่าย วันที่ เงินสด เช็ค ธนาคาร เลขที่ ลงวันที่ จำนวนเงิน รหัสบัญชี รายการ จำนวนเงิน ผู้รับเงิน / / ผู้จัดเตรียมเอกสาร ผู้ตรวจสอบ ผู้บันทึกบัญชี ผู้อนุมัติ


ดาวน์โหลด ppt ทำบัญชีโครงการอย่างไรให้โปร่งใส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google