งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำบัญชีโครงการอย่างไรให้ โปร่งใส 1. เปิดบัญชีโครงการ (GRANT No……..) โดย - นายกสโมสร - ผู้จัดการโครงการ - เลขานุการสโมสร - เหรัญญิกสโมสร - คณะกรรมการโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำบัญชีโครงการอย่างไรให้ โปร่งใส 1. เปิดบัญชีโครงการ (GRANT No……..) โดย - นายกสโมสร - ผู้จัดการโครงการ - เลขานุการสโมสร - เหรัญญิกสโมสร - คณะกรรมการโครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำบัญชีโครงการอย่างไรให้ โปร่งใส 1. เปิดบัญชีโครงการ (GRANT No……..) โดย - นายกสโมสร - ผู้จัดการโครงการ - เลขานุการสโมสร - เหรัญญิกสโมสร - คณะกรรมการโครงการ

2 2. บันทึกบัญชีโครงการ รายรับรายจ่าย วัน ที่ เลขที่ เอกสาร รายการจำนวน เงิน วัน ที่ เลขที่ เอกสาร รายการจำนวน เงิน

3 สโมสรโรตารี............ โครงการเลขที่......................... ใบสำคัญรับ รับจาก................................................... วันที่.................................. เงินสด เช็ค ธนาคาร.............................................. เลขที่.................................. ลงวันที่.................... จำนวนเงิน............................................. รหัสบัญชีรายการจำนวนเงิน ผู้รับเงิน................... / / ผู้จัดเตรียม เอกสาร.................. / / ผู้ตรวจสอบ.................. / / ผู้บันทึกบัญชี.................. / / ผู้อนุมัติ.................. / /

4 สโมสรโรตารี............ โครงการเลขที่......................... ใบสำคัญจ่าย จ่าย...................................................... วันที่.................................. เงินสด เช็ค ธนาคาร.............................................. เลขที่.................................. ลงวันที่........................ จำนวนเงิน............................................. รหัสบัญชีรายการจำนวนเงิน ผู้รับเงิน................... / / ผู้จัดเตรียม เอกสาร.................. / / ผู้ตรวจสอบ.................. / / ผู้บันทึกบัญชี.................. / / ผู้อนุมัติ.................. / /


ดาวน์โหลด ppt ทำบัญชีโครงการอย่างไรให้ โปร่งใส 1. เปิดบัญชีโครงการ (GRANT No……..) โดย - นายกสโมสร - ผู้จัดการโครงการ - เลขานุการสโมสร - เหรัญญิกสโมสร - คณะกรรมการโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google