งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำบัญชีโครงการอย่างไรให้ โปร่งใส 1. เปิดบัญชีโครงการ (GRANT No……..) โดย - นายกสโมสร - ผู้จัดการโครงการ - เลขานุการสโมสร - เหรัญญิกสโมสร - คณะกรรมการโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำบัญชีโครงการอย่างไรให้ โปร่งใส 1. เปิดบัญชีโครงการ (GRANT No……..) โดย - นายกสโมสร - ผู้จัดการโครงการ - เลขานุการสโมสร - เหรัญญิกสโมสร - คณะกรรมการโครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำบัญชีโครงการอย่างไรให้ โปร่งใส 1. เปิดบัญชีโครงการ (GRANT No……..) โดย - นายกสโมสร - ผู้จัดการโครงการ - เลขานุการสโมสร - เหรัญญิกสโมสร - คณะกรรมการโครงการ

2 2. บันทึกบัญชีโครงการ รายรับรายจ่าย วัน ที่ เลขที่ เอกสาร รายการจำนวน เงิน วัน ที่ เลขที่ เอกสาร รายการจำนวน เงิน

3 สโมสรโรตารี โครงการเลขที่ ใบสำคัญรับ รับจาก วันที่ เงินสด เช็ค ธนาคาร เลขที่ ลงวันที่ จำนวนเงิน รหัสบัญชีรายการจำนวนเงิน ผู้รับเงิน / / ผู้จัดเตรียม เอกสาร / / ผู้ตรวจสอบ / / ผู้บันทึกบัญชี / / ผู้อนุมัติ / /

4 สโมสรโรตารี โครงการเลขที่ ใบสำคัญจ่าย จ่าย วันที่ เงินสด เช็ค ธนาคาร เลขที่ ลงวันที่ จำนวนเงิน รหัสบัญชีรายการจำนวนเงิน ผู้รับเงิน / / ผู้จัดเตรียม เอกสาร / / ผู้ตรวจสอบ / / ผู้บันทึกบัญชี / / ผู้อนุมัติ / /


ดาวน์โหลด ppt ทำบัญชีโครงการอย่างไรให้ โปร่งใส 1. เปิดบัญชีโครงการ (GRANT No……..) โดย - นายกสโมสร - ผู้จัดการโครงการ - เลขานุการสโมสร - เหรัญญิกสโมสร - คณะกรรมการโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google