งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เนื่องจาก ปัจจุบันเครื่องดื่มประเภทกาแฟ กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ ตาม กาแฟจะเป็นที่รู้จักของคนทุกเพศทุกวัย เรา จะเห็นได้ว่าทุกคนให้ความสนใจกับรสชาติที่เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เนื่องจาก ปัจจุบันเครื่องดื่มประเภทกาแฟ กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ ตาม กาแฟจะเป็นที่รู้จักของคนทุกเพศทุกวัย เรา จะเห็นได้ว่าทุกคนให้ความสนใจกับรสชาติที่เป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เนื่องจาก ปัจจุบันเครื่องดื่มประเภทกาแฟ กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ ตาม กาแฟจะเป็นที่รู้จักของคนทุกเพศทุกวัย เรา จะเห็นได้ว่าทุกคนให้ความสนใจกับรสชาติที่เป็น เอกลักษณ์ และ กลิ่นหอมหวานชวนดื่ม ซึ่งกาแฟ จะมีสรรพคุณในการแก้ง่วง และ ช่วยให้มีความ กระตือรือร้นมากขึ้น เพราะในกาแฟนั้น จะมีสาร คาเฟอิน ที่ไปกระตุ้นระบบประสาทให้ตื่นตัว ไม่รู้สึกง่วงใน ขณะเรียน ทำงาน หรือ ขณะขับขี่รถยนต์ แทบจะ กล่าวได้ว่า ไม่มีใครไม่รู้จักกาแฟ

3 ซึ่งปัจจุบันกระแสการดื่มกาแฟของคนไทย เริ่ม เปลี่ยนจากการดื่มกาแฟสำเร็จรูป มาเป็นการดื่ม กาแฟสด เพราะมีกลิ่นหอมกว่า และ มีความเข้มข้น ให้เลือกได้หลากหลายกว่า และ จากการสำรวจคน ไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะดื่มกาแฟเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เนื่องมาจาก ธุรกิจกาแฟมีการขยายตัวทาง การตลาด มีนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุน ทำธุรกิจร้านกาแฟมากขึ้น และในการขายนั้นทาง ผู้จัดทำได้เห็นว่าการซื้อขายยังเป็นระบบที่ไม่มี ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ผู้จัดทำจึงคิดว่าจะทำระบบ ร้านกาแฟที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ และ ในเว็บไซต์ยัง สามารถคิดคำนวณค่าต่างๆ และออกแบบรายงาน ได้อีกด้วย ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถเช็ครายการสั่ง สินค้า แก้ไขข้อมูล สินค้าและประเภทสินค้าได้ และยังสามารถเช็ค รายรับ รายจ่าย ของร้านกาแฟได้

4 สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ได้ เช็ครายการการสั่งสินค้า แก้ไขข้อมูลสินค้า และประเภทสินค้าได้ เพื่อพัฒนาระบบร้านกาแฟ เพื่อให้พนักงานในร้านเกิดความสะดวกใน การรับ Order สินค้า เพื่อสามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าได้ ระบบสามารถเพิ่ม แก้ไข ข้อมูลสินค้าได้ มีรายงานรายได้ของแต่ละเดือนของร้าน กาแฟ มีเว็บบอร์ดแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าชม เว็บไซต์

5 ขั้นตอน :1. ศึกษาปัญหาของระบบ 2. วิเคราะห์ปัญหาของระบบ 3. ออกแบบระบบ 4. ทดสอบและแก้ไขระบบ 5. สรุปผล เครื่องมืออุปกรณ์ : 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 2. เครื่องพิมพ์ 3. โปรแกรม Dreamweaver 8 ใช้ใน การเขียนเว็บไซต์ 4. โปรแกรม appserv 2.5.10 ใช้ใน การ จัดการฐานข้อมูลและติดต่อกับ MySQL

6 วิธีการ :1. พบผู้ประกอบการและศึกษาปัญหา ของระบบ 2. วิเคราะห์ออกแบบระบบ 3. ทดลองการใช้งาน ระยะเวลา : ประมาณ 5 เดือน งบประมาณ : 6000 บาท ซึ่งจะใช้ในการจัดตั้ง และพัฒนาระบบ ประโยชน์ : สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลสินค้า หรือข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางร้านกาแฟ ทำให้เกิดความ สะดวก รวดเร็ว แก่ผู้ประกอบการ สามารถสมัครสมาชิกเพื่อ ต้องการสั่งซื้อ สินค้าออนไลน์และออกรายการสั่งซื้อสินค้าและ ดูราคารวมสินค้าได้

7


ดาวน์โหลด ppt เนื่องจาก ปัจจุบันเครื่องดื่มประเภทกาแฟ กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ ตาม กาแฟจะเป็นที่รู้จักของคนทุกเพศทุกวัย เรา จะเห็นได้ว่าทุกคนให้ความสนใจกับรสชาติที่เป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google