งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเช่าอุปกรณ์งานแต่งออนไลน์ กรณีศึกษา ร้าน เรือนเจ้าสาว wedding & Equipment อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ยิ่งยศ ศรีบุญเรือง คณะกรรมการ อาจารย์ อรรถพร แขสวัสดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเช่าอุปกรณ์งานแต่งออนไลน์ กรณีศึกษา ร้าน เรือนเจ้าสาว wedding & Equipment อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ยิ่งยศ ศรีบุญเรือง คณะกรรมการ อาจารย์ อรรถพร แขสวัสดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเช่าอุปกรณ์งานแต่งออนไลน์ กรณีศึกษา ร้าน เรือนเจ้าสาว wedding & Equipment อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ยิ่งยศ ศรีบุญเรือง คณะกรรมการ อาจารย์ อรรถพร แขสวัสดิ์

2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1. เพื่อพัฒนาระบบอุปกรณ์งานแต่ง ออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2. เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วแก่ลูกค้า 3. เพื่อประหยัดเวลาการเดินทางไปใช้ บริการที่ร้านแก่ลูกค้า 4. เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า

3 ขอบเขตของโครงงาน 1. มีระบบการลงทะเบียนสำหรับผู้ขอเข้าใช้บริการและเก็บ ประวัติการเข้าใช้บริการ 2. สามารถจัดการสินค้า เพิ่ม ลบ แก้ไขรายละเอียดของ อุปกรณ์งานแต่งและสินค้าได้ 3. สามารถเช่าสินค้างานแต่งผ่านระบบออนไลน์ เช่น ฉาก หลัง ซุ้ม ผ้าตกแต่ง ตั่งรดน้ำสังข์ พรม อุปกรณ์ จัด ดอกไม้ ชั้นว่างของชำร่วย กล่องใส่ซอง พานแหวนหมั่น ตะกร้าใส่ดอกไม้สำหรับโปรย ชุดประดับโต๊ะลงทะเบียน 4. สามารถตรวจสอบสถานะของสินค้างานแต่ง และ สามารถยืนยันและตรวจสอบการโอนเงินค่ามัดจำได้ 5. สามารถเลือกซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ เช่น ของ ชำร่วย พวงมาลัย ตุ๊กตาหมีแต่งงาน 6. สามารถคิดค่าบริการโดยคำนวณจากอุปกรณ์งานแต่ง และสินค้าผ่านทางระบบ โดยแยกค่ามัดจำ และค่าบริการ ส่วนที่เหลือได้

4 ขอบเขตของโครงงาน ( ต่อ ) 7. สามารถตรวจสอบการเข้าใช้บริการเช่า - ซื้อสินค้า 8. สามารถสั่งซื้อ - สั่งพิมพ์การ์ดผ่านระบบออนไลน์ 9. สามารถออกรายงานจัดทำยอดสรุปได้ 9.1 รายงานการเช่าอุปกรณ์ของสมาชิก 9.2 รายงานการขายสินค้า 9.3 รายงานสรุปอุปกรณ์และสินค้าที่มียอดเช่าและ ยอดขายมากที่สุด 9.4 รายงานการเข้าใช้บริการของลูกค้า 9.5 รายงานยอดสรุปข้อมูลสมาชิก

5 กระบวนการทำงานแบบเดิม เริ่มลูกค้าเดินทางมาที่ร้านเลือกดูสินค้าจาก แคตตาล็อก แล้วเลือกสินค้าตามต้องการ เจ้าของกิจการตรวจสอบ ข้อมูลสินค้าว่าสินชิ้นนี้สามารถเช่าได้หรือไม่ เพราะสินค้า บางชิ้นที่ลูกค้าต้องการอาจมีลูกค้าคนอื่นกำลังเช่าอยู่ก็ เป็นได้ เมื่อตรวจสอบสินค้าแล้วสามารถเช่าได้ ก็ทำการ จัดเตรียมสินค้าและทำเอกสารสัญญาระหว่างเจ้าของ กิจการและลูกค้ายอมรับเงื่อนไขของทางร้าน ลูกค้าจ่าย มัดจำสินค้าตามสัญญาพร้อมกันรับสินค้า เมื่อหลังเสร็จ สิ้นสัญญาลูกค้าต้องนำสินค้ามาคืนในเวลาที่กำหนดใน สัญญา โดยลูกค้าจะต้องตรวจสอบสินค้าก่อนการส่งคืน เพราะถ้าสินค้าเกิดการชำรุด ลูกค้าต้องชำระเงินเพิ่มตาม ความเห็นของเจ้าของกิจการ แต่ถ้าสินค้าไม่ชำรุดและ ครบตามจำนวน ลูกค้าจะจ่ายเงินส่วนที่เหลือ หลังจากนั้น เจ้าของกิจการจะทำการยกเลิกสัญญาแล้วเขียนใบเสร็จ ให้กับลูกค้า เป็นการเสร็จสิ้น

6 กระบวนการทำงานเดิมของระบบเช่า อุปกรณ์งานแต่งออนไลน์ กรณีศึกษา ร้าน เรือนเจ้าสาว

7 กระบวนการทำงานใหม่ของระบบเช่าอุปกรณ์งาน แต่งออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านเรือนเจ้าสาว

8 ยูสเคสไดอะแกรมของระบบเช่า อุปกรณ์งานแต่งออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านเรือนเจ้าสาว

9 ยูสเคสไดอะแกรมของระบบเช่า อุปกรณ์งานแต่งออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านเรือนเจ้าสาว ( จัดการ ข้อมูลพื้นฐาน )

10 การเช่าและซื้อสินค้า ( กรณีค้นหา ข้อมูล )

11 การเช่าและซื้อสินค้า ( กรณีเลือก สินค้าเพิ่ม )

12 การเช่าและซื้อสินค้า ( กรณีลบสินค้า )

13 การเช่าและซื้อสินค้า ( กรณียืนยันการ ซื้อสินค้า )

14 สั่งพิมพ์การ์ด ( กรณีค้นหาข้อมูล )

15 สั่งพิมพ์การ์ด

16 สั่งพิมพ์การ์ด ( กรณีเลือกสินค้าเพิ่ม )

17 สั่งพิมพ์การ์ด ( กรณีแก้ไข )

18 สั่งพิมพ์การ์ด ( กรณีลบสินค้า )

19 สั่งพิมพ์การ์ด ( กรณียืนยันสินค้า )

20 ตรวจสอบการใช้บริการเช่าและซื้อ สินค้า ( กรณีค้นหาข้อมูล )

21 ตรวจสอบการใช้บริการเช่าและซื้อสินค้า ( กรณีเปลี่ยนสถานะ )

22 ตรวจสอบการใช้บริการเช่าและซื้อสินค้า ( กรณีพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน )

23 การชำระเงิน

24 จัดการหมวดหมู่สินค้า ( กรณีค้นหา )

25 จัดการหมวดหมู่สินค้า ( กรณีเพิ่ม ข้อมูล )

26 จัดการหมวดหมู่สินค้า ( กรณีแก้ไข ข้อมูล )

27 จัดการหมวดหมู่สินค้า ( กรณีลบ ข้อมูล )

28 จัดการสินค้า ( กรณีค้นหาข้อมูล )

29 จัดการสินค้า ( กรณีเพิ่มข้อมูล )

30 จัดการสินค้า ( กรณีแก้ไขข้อมูล )

31 จัดการสินค้า ( กรณีลบข้อมูล )

32 แผนภาพคลาสระบบในระบบเช่า อุปกรณ์งานแต่งออนไลน์

33 ซีเควนซ์ของการเช่าและซื้อสินค้า

34 ซีเควนซ์ของการตรวจสอบการเข้า ใช้บริการเช่าซื้อสินค้า

35 ซีเควนซ์ของการชำระเงิน

36 ซีเควนซ์ของการตรวจสอบสถานะการ เช่าซื้อสินค้า

37 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt ระบบเช่าอุปกรณ์งานแต่งออนไลน์ กรณีศึกษา ร้าน เรือนเจ้าสาว wedding & Equipment อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ยิ่งยศ ศรีบุญเรือง คณะกรรมการ อาจารย์ อรรถพร แขสวัสดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google