งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทโครงการ Cross Function/Lean เครือข่ายวิชาชีพ ทีมบริหารสินค้าต่างประเทศ ทีมบัญชีเจ้าหนี้ต่างประเทศ ทีมขายสาขา ม. นเรศวร ทีมขายสาขา มทส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทโครงการ Cross Function/Lean เครือข่ายวิชาชีพ ทีมบริหารสินค้าต่างประเทศ ทีมบัญชีเจ้าหนี้ต่างประเทศ ทีมขายสาขา ม. นเรศวร ทีมขายสาขา มทส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทโครงการ Cross Function/Lean เครือข่ายวิชาชีพ ทีมบริหารสินค้าต่างประเทศ ทีมบัญชีเจ้าหนี้ต่างประเทศ ทีมขายสาขา ม. นเรศวร ทีมขายสาขา มทส

2 ชื่อโครงการพัฒนา ลดขั้นตอน กระบวนการสั่งซื้อ

3 รายชื่อหน่วยงานที่ ร่วมในทีม

4 กระบวนการที่นำมาพัฒนา (VSM) การประสานทีมขาย ในการเลือก หนังสือใหม่นำหนังสือใหม่ที่สั่งซื้อมา ไปเสนอขายแก่ลูกค้า การลดขั้นตอนการสั่งซื้อหนังสือใหม่ ตปท การตรวจสอบความถูกต้องและรวดเร็ว ในการทำราคาขายของหนังสือใหม่

5 ที่มาของโครงการ คู่แข่งเพิ่มขึ้น ความรวดเร็ว ยอดขายลดลง

6 ปัญหาและแรงจูงใจ การเพิ่มประสิทธิภา ของการ ทำข้อมูลหนังสือใหม่ หนังสือใหม่น้อย - ล่าช้า ยอดขายลดลง

7 เครื่องชี้วัดและเป้าหมาย ของโครงการ มมีหนังสือใหม่เพิ่มขึ้นจากเดิม 50% ยยอดขายเพิ่มขึ้น 40%

8 แจ้งบริหารสินค้าเพื่อแก้ไข บริหารสินค้าเลือกหนังสือจาก catalog สร้างข้อมูลเข้าระบบ ( ฐานข้อมูล ) ออกใบสั่งซื้อในระบบ ส่งใบสั่งซื้อให้ สนพ ตปท หนังสือมาถึงพร้อมใบส่งของ บริหารสินค้า ติดต่อ สนพ เพื่อ claim เอกสาร ทำราคาขายส่งให้ทีมคลังรับเข้า และกระจายสินค้าให้แต่ละทีมขาย ทีมขายเสนอหนังสือไม่ตรง กับที่กับลูกค้าต้องการ ทำให้ยอดขายลดลง ก่อนทำ Lean ทีมบัญชี ตปท เช็คความถูกต้อง ถูกต้อ ง แก้ไ ข

9 สรุปผล การวิเคราะห์สาเหตุ กระบวนการล่าช้า การสั่งซื้อไม่ตรงตาม ความต้องการของลูกค้า ขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอน ไม่ประสานงานกับทีมขายก่อนสั่งซื้อ

10 คัดเลือก หนังสือใหม่ ร่วมกับทีมขาย ส่งรายการที่ คัดเลือกให้ สนพ process ออกใบสั่งซื้อ เข้าระบบ สนพ.Email invocie ให้ ทีมบัญชี ตปท ทีมบัญชีเจ้าหนี้ ตปท ตรวจเช็คความถูกต้อง ของเอกสาร ก่อนสินค้ามาถึง ทำราคาขาย + รับเข้า ในระบบ ส่งให้แต่ละช่องทางขาย เสนอขายลูกค้า สร้าง ฐานข้อมูล เข้าระบบ สรุปการแก้ไข ปรับปรุงที่ได้ ดำเนินการ

11 ผลลัพธ์ของการพัฒนา ผลการปรับปรุง  ขั้นตอนลดลง จาก 9 ขั้นตอน เหลือ 6 ขั้นตอน  ประสานงานกับทีมขายในเรื่องการเลือกสินค้าใหม่ และ การนำสินค้าใหม่ที่เข้ามาแล้วไปเสนอขายได้ตรงกลุ่ม ลูกค้ามากขึ้น ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ ( ข้อมูลเปรียบเทียบราย เดือน หรือ ก่อนและหลังการปรับปรุง )  เป้าการขาย สาขา มทส 5.4 ล / บ ทำได้ 8 ล / บ เพิ่มขึ้น 50.8%  เป้าการขาย สาขา มน. 13.6 ล / บ ทำได้ 9 ล / บ ลดลง 33%  จำนวนหนังสือใหม่เพิ่มขึ้น จากเดิม เดือนละ 400 ชื่อ เรื่อง ปัจจุบัน เดือนละ 900 ชื่อเรื่อง เพิ่มขึ้น 125%


ดาวน์โหลด ppt ประเภทโครงการ Cross Function/Lean เครือข่ายวิชาชีพ ทีมบริหารสินค้าต่างประเทศ ทีมบัญชีเจ้าหนี้ต่างประเทศ ทีมขายสาขา ม. นเรศวร ทีมขายสาขา มทส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google