งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 องค์ประกอบ และลักษณะการทำงานของระบบ ตะกร้า  รูปแบบระบบตระกร้าที่เหมาะสม  วิธีการชำระเงินและการยื่นเรื่องเป็นร้านค้ารับ บัตรเครดิต  ข้อควรระวังในการชำระเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " องค์ประกอบ และลักษณะการทำงานของระบบ ตะกร้า  รูปแบบระบบตระกร้าที่เหมาะสม  วิธีการชำระเงินและการยื่นเรื่องเป็นร้านค้ารับ บัตรเครดิต  ข้อควรระวังในการชำระเงิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  องค์ประกอบ และลักษณะการทำงานของระบบ ตะกร้า  รูปแบบระบบตระกร้าที่เหมาะสม  วิธีการชำระเงินและการยื่นเรื่องเป็นร้านค้ารับ บัตรเครดิต  ข้อควรระวังในการชำระเงิน

3 เป็นชื่อที่ใช้เรียกซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็น เสมือนรถเข็นสินค้าที่ลูกค้าใช้ระหว่างการเลือก สินค้าบนเว็บไซต์ คือเป็นตัวเก็บข้อมูลต่างๆของ สินค้าทุกชิ้นที่ถูกเลือกไว้แล้ว เช่น รหัสสินค้า ราคา และจำนวนสินค้า ในขณะที่ลูกค้ากำลังเลือก สินค้าอื่นอยู่หรืออยู่ระหว่างรอชำระเงิน ระบบนี้จะ เอื้ออำนวยให้ลูกค้าสามารถตรวจดูรายการสินค้า เพิ่มสินค้าใหม่ ย้ายสินค้าเดิมออก หรือ เปลี่ยนแปลงจำนวนสินค้าตามที่ต้องการ ตราบใด ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบชำระเงิน

4 เลือกรายการ สินค้าจาก Online Catalog สั่งซื้อสินค้าโดยคลิก Order เพื่อหยอดสินค้า ลงตะกร้า สั่งซื้อสินค้าโดยคลิก Order เพื่อหยอดสินค้า ลงตะกร้า Check Out หรือการคำนวณสินค้า และค่าขนส่ง จ่ายเงินผ่าน ระบบบัตรเครดิต จ่ายเงินผ่าน ระบบบัตรเครดิต

5 Shopping Cart ( ระบบตะกร้า ) Online Catalog System Price Calculate System Payment System ทำหน้าที่รับคำสั่งซื้อจาก Online Catalog แล้วนำมา คำนวณราคาสินค้า รวมค ่ าขนส่งแล้วส่งต่อไปยังระบบ การชำระเงิน

6 Shopping Cart ( ระบบตะกร้า ) โปรแกรมย่อยๆ ที่ใช้ในการ ประมวลผล CGI, ASP, PHP โปรแกรมย่อยๆ ที่ใช้ในการ ประมวลผล CGI, ASP, PHP โปรแกรมย่อยๆ ที่ใช้ในการ ประมวลผล CGI, ASP, PHP โปรแกรมย่อยๆ ที่ใช้ในการ ประมวลผล CGI, ASP, PHP Online Catalog System Price Calculate System Payment System

7  องค์ประกอบหลักของระบบตะกร้า การรับสินค้าเข้ารถเข็น การรับชำระเงิน

8 โดยส่วนใหญ่มี 2 ระบบ  ระบบแบบเติมตัวเลขจำนวนสินค้า

9 โดยส่วนใหญ่มี 2 ระบบ  ระบบคลิกหยอดสินค้าลงตะกร้าที่ละชิ้น

10 การคลิกส่งสินค้าในแต่ละครั้งของทั้ง 2 แบบจะเป็นการส่งรหัสสินค้า, ราคา และข้อมูล อื่นๆ เข้าไปยังโปรแกรมประมวลผล เพื่อ คำนวณยอดเงินและแสดงรายการที่สั่งซื้อไป แล้ว

11 โปรแกรมการประมวลผล CGI,ASP,PHP รหัส, ราคา ข้อมูลอื่นๆ Click เพื่อซื้อ

12 จัดสร้างเว็บเพจ จัดตั้งตะกร้า / รถเข็นบนเว็บเพจ กำหนดค่าต่างๆ ให้ตะกร้า / รถเข็ ( รหัส, ขนาด, ราคา, ค่าขนส่ง, ค่าจัดการต่างๆ ) A

13 A สมัครขอใช้ระบบ SSL ติดตั้งระบบ SSL สำหรับชำระเงิน บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ สมัครเป็นร้านค้า รับบัตรเครดิต ใส่บัตรเครดิตใน แบบฟอร์มการสั่งซื้อ สร้างฟอร์มสำหรับ การสั่งซื้อ นำเว็บเพจขึ้นติดตั้ง บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ ที่ติดตั้ง SSL แล้ว

14 Online Catalog สั่งซื้อ / ใส่สินค้าลงในตะกร้า ตะกร้า / รถเข็น ชำระเงิน ส่งใบขอซื้อไปยังผู้ขาย เข้ารหัสการชำระเงิน ด้วย SSL

15 ส่งข้อมูลบัตรเครดิตให้ผู้ขาย ส่งใบสั่งซื้อและข้อมูล การขนส่งให้ผู้ขาย ส่งใบสั่งซื้อและข้อมูล การขนส่งเพื่อยืนยันไปยังผู้ซื้อ ส่งให้คนอื่นหรือไม่ เรียบร้อย ขอบคุณ ข้อมูลการขนส่ง เพิ่มเติม ส่งข้อมูลการขนส่งเพิ่มเติมไปยังผู้ขาย

16 มีส่วนสำคัญ 2 จุด การคำนวณเงินค่าสินค้าเมื่อมีการ Check Out ระบบการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

17 การคำนวณเงินค่าสินค้าที่ดีจะต้อง สามารถคำนวณเงินแยกแสดงเป็นค่าต่างๆ ได้อย่าง ชัดเจน ควรมีความยืดหยุ่นในการแสดงผล หรือเพิ่มการ ประมวลผลอื่นได้ เช่น  คิดในเรื่องของส่วนลดอัตโนมัติตามปริมาณสินค้า  สิทธิพิเศษสำหรับผู้ซื้อที่เป็นสมาชิก และที่ลืมไม่ได้คือ “ระบบรักษาความปลอดภัย”

18 ระบบรักษาความปลอดภัยที่นิยมใช้โดยทั่วไปจะใช้ ระบบ SSL (Secure Socket Layer) - โดยต้องจดทะเบียนกับ VeriSign (www.verisign.com) เพื่อให้ได้กุญแจสำหรับเข้ารหัสซึ่งจะทำให้ Browser รู้จักและทำการเข้ารหัส

19 ทำไมไม่ใช่ SET ??? ทางปฏิบัติจริงยังทำงานได้ไม่เต็มที่ ต้องใช้เงินลงทุนสูง โดยธนาคารต้องเป็นผู้ลงทุน ร้านค้าจะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อใช้งาน SSL ผู้ซื้อก็จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ประเภทเดียวกัน ยังไม่เหมาะสมกับเศรษฐกิจไทยในช่วงนี้

20 ตะกร้าแบบรวมราคาขนส่ง ตะกร้าแบบระบบเฟรม ตะกร้าแบบ Pop-up ตะกร้าแบบค้าส่ง ตะกร้าแบบเพิ่มยอดขาย ตะกร้าแบบเพื่อการส่งออก ตะกร้าแบบเฉพาะตัวแทนจำหน่าย ตะกร้าแบบลับเฉพาะ

21

22

23

24 Minimum Order และตั้งราคาแบบ F.O.B

25 เป็นระบบตะกร้าที่จะคำนวณส่วนลดให้ โดย เมื่อปริมาณของสินค้าถึงระดับที่กำหนดจะได้รับ ส่วนลดทันที เช่น เมื่อซื้อ เก้าอี้ครบ 20 ตัวจะ ได้รับส่วนลด 10% หรือเป็นการขายแบบผูกขาด เช่น เมื่อซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์จะต้องซื้อเก้าอี้ไป ด้วย

26

27

28 เป็นตะกร้าที่ใช้เฉพาะกลุ่ม โดยผู้ใช้จะเป็น ตัวแทนของบริษัทเป็นผู้เข้ามาซื้อสินค้า ระบบ ตะกร้าแบบนี้จะมีระบบการยืนยันการสั่งซื้อ, การ ใช้ชื่อและ รหัสผ่านในการเข้ามาซื้อสินค้า เพื่อให้ทราบถึงตัวตนจริงของตัวแทนจำหน่าย และมีการแบ่งประเภทและคุณสมบัติของตัวแทน จำหน่ายแต่ละราย

29 มีลักษณะเดียวกับตะกร้าแบบส่งออก ต่างกัน เพียงแต่จะปิดราคาไว้ให้เฉพาะสมาชิกหรือผู้ที่ รู้จักเท่านั้นจึงจะเข้ามาได้ แต่สำหรับผู้ที่ไม่รู้จัก จะต้องลงทะเบียน เพื่อขอรับรหัสในการ login เพื่อเข้าไปซื้อสินค้า

30 เป็นตะกร้าที่สามารถปรับเปลี่ยน Spec. หรือ คุณสมบัติต่างๆ ของสินค้าที่สั่งซื้อได้และ สามารถคำนวณราคาของสินค้าตามคุณสมบัติที่ ปรับเปลี่ยนไปได้

31

32  Credit Card  การโอนเงินผ่านทางธนาคาร  E-Money หรือ E-Cash

33 ปัญหาการใช้บัตรเครดิตของไทย 1. มีธนาคารที่เปิดรับบัตรเครดิตทางเว็บอย่างเป็น ทางการน้อย 2. ธนาคารที่รับยังจำกัดขอบเขตอยู่ที่สำนักงานใหญ่ 3. ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทยและ ธนาคารกรุงไทย 4. ธนาคารหักค่าคอมมิชชั่น 5-10% ของยอดแต่ละ รายการ 5. ต้องมีเงินฝากค้ำประกัน

34 1. เขียนโครงการอย่างย่อโดยระบุจุดประสงค์ของร้าน 2. แจ้งลักษณะของสินค้า จุดแข็ง การบรรจุ การขนส่ง 3. ระบุกลุ่มเป้าหมาย 4. พิมพ์ตัวอย่างเว็บและแจ้ง URL 5. แจ้งเงื่อนไขความรับผิดชอบความเสียหารต่อลูกค้า และธนาคาร 6. มีนโยบายการส่งสินค้า การประกันภัย การรับคืนสินค้า 7. ทีมงาน และ Company Profile

35 8. แสดงสถานะทางการเงิน 9. พยากรณ์ยอดขายที่จะได้รับต่อเดือน และต่อปี 10. เตรียมสัญญาการสั่งซื้อหรือการผลิตสินค้าจาก Supplier

36


ดาวน์โหลด ppt  องค์ประกอบ และลักษณะการทำงานของระบบ ตะกร้า  รูปแบบระบบตระกร้าที่เหมาะสม  วิธีการชำระเงินและการยื่นเรื่องเป็นร้านค้ารับ บัตรเครดิต  ข้อควรระวังในการชำระเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google