งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความฝันและแรงบันดาลใจตั้งแต่สมัยเด็ก จึงทำให้ มีความคิดที่จะทำให้ความฝันและแรงบันดาลใจเป็นจริง บวกกับในปัจจุบันปัญหาความเครียดเป็นปัญหาหนึ่งใน สังคม คนส่วนใหญ่ก็จะหาทางขจัดความเครียดออกกันใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความฝันและแรงบันดาลใจตั้งแต่สมัยเด็ก จึงทำให้ มีความคิดที่จะทำให้ความฝันและแรงบันดาลใจเป็นจริง บวกกับในปัจจุบันปัญหาความเครียดเป็นปัญหาหนึ่งใน สังคม คนส่วนใหญ่ก็จะหาทางขจัดความเครียดออกกันใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความฝันและแรงบันดาลใจตั้งแต่สมัยเด็ก จึงทำให้ มีความคิดที่จะทำให้ความฝันและแรงบันดาลใจเป็นจริง บวกกับในปัจจุบันปัญหาความเครียดเป็นปัญหาหนึ่งใน สังคม คนส่วนใหญ่ก็จะหาทางขจัดความเครียดออกกันใน หลายๆรูปแบบ เบเกอรี่ก็เป็นหนึ่งในแนวทางที่คนส่วน ใหญ่เลือกใช้เป็นแนวทางในการขจัดความเครียด ไม่ว่า จะเป็นบรรยากาศของร้านที่สะดุดตา การบริการลูกค้าที่ น่าประทับใจ และที่สำคัญรสชาติของเบเกอรี่ที่มีความ หวาน ความหอมและความกลมกล่อมที่เป็นเอกลักษณ์ทำ ให้ช่วยขจัดความเครียดได้ ความ เป็นมา

2 - ตำแหน่งผู้จัดการ - ตำแหน่งพนักงาน จัดซื้อ - ตำแหน่งพนักงานผลิต สินค้า - ตำแหน่งพนักงาน คลังสินค้า - ตำแหน่งพนักงานขาย - ตำแหน่งพนักงานบัญชี ตำแหน่งต่างๆ ภายในร้าน

3 ลูกค้า ผู้ขาย วัตถุดิบ ธนาคาร กรมสรรพ ากร Bakery-Love Shop - คำสั่งซื้อ - รายละเอียด การจ่ายเงิน - ใบเสร็ จ - ใบแจ้ง ภาษี - ภงด.90 - ใบเสร็จ ทาง ธุรกรรม - รายละเอี ยดทาง ธุรกรรม - ใบแจ้ง หนี้ - รายละเอี ยด สั่งซื้อ วัตถุดิบ

4 Process ของร้าน Bakery-Love Shop Process1 Materials ติดต่อ ผู้ขายวัตถุดิบ Process2 Account ลงบัญชี ติดต่อธนาคาร Process3 Manufacturing ผลิตสินค้า Process4 Sell ขายสินค้า Process5 Plan วางแผนการผลิตสินค้า

5 Process 1 จัดซื้อ ผู้ขาย วัตถุดิ บ ใบเสนอราคา ข้อมูลสั่งซื้อ วัตถุดิบ ข้อมูล วัตถุดิบ ข้อมูลสั่งซื้อ วัตถุดิบ Stock_Materials จัดซื้อ ผลิต

6 บัญชี จัดซื้อ ใบเสนอราคา / ข้อมูลสั่งซื้อ วัตถุดิบ ข้อมูลการ ขายสินค้า กรมสรรพ ากร Account งบการเงิน ใบแจ้ง ภาษี ข้อมูลจ่าย ภาษี ธนาคาร ข้อมูลทาง ธุรกรรม ใบเสร็จทาง ธุรกรรม Process 2 บัญชี ข้อมูลการชำระ เงิน ผู้ขาย วัตถุดิ บ ใบเสร็จการชำระเงิน Sales

7 Stock_Materials ข้อมูล วัตถุดิบ Stock_Product ข้อมูล สินค้า วางแผน ข้อมูลการที่จะผลิต สินค้า Process 3 ผลิต

8 Stock_Product ลูกค้า ข้อมูลสั่งซื้อ สินค้า ข้อมูลราคา สินค้า ข้อมูลสินค้า Sales ข้อมูลสั่งซื้อ สินค้า ใบเส ร็จ ยืนยัน / ปฏิเสธ คำสั่งซื้อ Process 4 ขาย ข้อมูลสั่งซื้อ สินค้า ข้อมูลสินค้าที่ ลดลง

9 ข้อมูลการขาย สินค้า Process 5 วางแผน Sales ข้อมูลการที่จะผลิต สินค้า วางแผ น ผลิต Account ข้อมูลงบ การเงิน

10 ผู้ขาย วัตถุดิ บ - ใบเสนอ ราคา - ข้อมูลสั่งซื้อ วัตถุดิบ - ข้อมูล วัตถุดิบ - ข้อมูลสั่งซื้อ วัตถุดิบ Stock_Materials จัดซื้ อ ผลิต ข้อมูลการขาย สินค้า Sales - ข้อมูลการที่จะผลิต สินค้า วางแ ผน Stock_Product - ข้อมูลสินค้า - ข้อมูลสั่งซื้อสินค้า - ข้อมูลราคาสินค้า - ข้อมูลสินค้า - ใบเสร็ จ - ยืนยัน / ปฏิเสธ คำสั่งซื้อ ขาย ลูกค้า ข้อมูลการขาย สินค้า บัญชี ข้อมูลสั่งซื้อวัตถุดิบ กรมสรรพา กร Account งบการเงิน ใบแจ้ง ภาษี ข้อมูลจ่ายภาษี ธนาคา ร ข้อมูลทาง ธุรกรรม ใบเสร็จทาง ธุรกรรม - ข้อมูลสั่งซื้อ สินค้า - ข้อมูลสินค้าที่ ลดลง ข้อมูลการชำระเงิน ข้อมูล งบ การเงิน - ใบเสร็จการ ชำระเงิน - ข้อมูลสั่งซื้อวัตถุดิบ ข้อมูลการขาย สินค้า

11 รายชื่อสมาชิก 1. นายชวลิต อิทธิสาร 5117058 2. นางสาวพรประภา แก้วเปรม 5117079 3. นายรัฐพล ผันอากาศ 5117085


ดาวน์โหลด ppt ความฝันและแรงบันดาลใจตั้งแต่สมัยเด็ก จึงทำให้ มีความคิดที่จะทำให้ความฝันและแรงบันดาลใจเป็นจริง บวกกับในปัจจุบันปัญหาความเครียดเป็นปัญหาหนึ่งใน สังคม คนส่วนใหญ่ก็จะหาทางขจัดความเครียดออกกันใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google