งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม สินค้าที่จำหน่าย ได้แก่ เครื่องดื่ม ชา กาแฟ โรตีและอื่นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม สินค้าที่จำหน่าย ได้แก่ เครื่องดื่ม ชา กาแฟ โรตีและอื่นๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม สินค้าที่จำหน่าย ได้แก่ เครื่องดื่ม ชา กาแฟ โรตีและอื่นๆ

2 สมาชิกในกลุ่ม  นางสาวจุรีพร นพวงค์ รหัส 504411 067  นายวาซิอ์ สันหรน รหัส 504411 092  นายอับดุลเลาะห์ หมัดอะดำ รหัส 504411107  นายอาดีนัน กาเส็มส๊ะ รหัส 5044111 26  นายสุทธิศักดิ์ นีโกบ รหัส 5044111 2 8

3 เหตุผลที่เลือกสินค้านี้ หลักการและเหตุผลที่เลือกจำหน่าย สินค้า  เป็นเครื่องดื่มที่คนในท้องถิ่นนิยมดื่มกัน  ใช้ต้นทุนในการขายต่ำ  สามารถดื่มได้ตลอดเวลา ทั้ง เช้า เที่ยง เย็น  มีวิธีการชงชาชักที่ดึงดูดความสนใจจากลูกค้า  มีราคาถูก สามารถรับประทานได้ทุกชนชั้น

4 ภาพตัวอย่างสินค้า

5 กลยุทธ์ด้านการตลาด (4P’s) Products = ชาชัก กาแฟ โรตีและอื่นๆ Price = ราคาโดยเฉลี่ย 30 บาท เป็นราคาที่ ลูกค้าทั่วไปพึง พอใจและยอมจ่าย เพื่อที่จะซื้อสินค้า Place = ที่อยู่ หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ต. เขารูปช้าง อ. เมือง จ. สงขลา 90000 ที่อยู่ website : chachak.thport.com Promotion = กิจการส่งเสริมการขาย

6 กลยุทธ์ด้านการตลาด (4C’s) Costomer Need = ลูกค้าเลือกสินค้า เพราะสินค้าของเราเป็นสินค้าที่แปลก ใหม่ทั้งตัวสินค้าและวิธีการทำที่ดึงดูด ลูกค้า Cost = ความคุ้มค่า Convenience = ความสะดวกสบาย ลูกค้าจะได้รับการให้บริการที่ สะดวกสบายเมื่อมาที่ร้านของเรา Communication = แนวทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ร้านค้าผ่านเว็บไซด์

7 แนวทางในการนำเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์มาใช้ในธุรกิจ ด้านการเงิน / การบัญชี - ใช้ในการทำรายรับรายจ่ายในแต่ละ วัน - ใช้คำนวณปริมาณในการสั่งซื้อ วัตถุดิบ ด้านการบริหารงานบุคคล - การแบ่งเวลางานของพนักงาน - การค่าจ้างกับพนักงาน

8 แนวทางในการนำเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์มาใช้ในธุรกิจ ( ต่อ ) ด้านการบริหารงานลูกค้า - ช่วยจัดคิวการให้บริการลูกค้า ด้านการรับชำระเงิน - ช่วยคิดคำนวณรายการรับชำระจาก ลูกค้าได้ถูกต้อง - ช่วยบริการลูกค้าให้สะดวกและ รวดเร็ว


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม สินค้าที่จำหน่าย ได้แก่ เครื่องดื่ม ชา กาแฟ โรตีและอื่นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google