งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการปฏิบัติของศูนย์ 1. จัดทำ แนวทางปฏิบัติ คำแนะนำ ข้อเสนอที่ ทันสมัย เสนอ ผู้บังคับบัญชา 2. จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการเจ็บป่วย จากความร้อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการปฏิบัติของศูนย์ 1. จัดทำ แนวทางปฏิบัติ คำแนะนำ ข้อเสนอที่ ทันสมัย เสนอ ผู้บังคับบัญชา 2. จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการเจ็บป่วย จากความร้อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แนวทางการปฏิบัติของศูนย์ 1. จัดทำ แนวทางปฏิบัติ คำแนะนำ ข้อเสนอที่ ทันสมัย เสนอ ผู้บังคับบัญชา 2. จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการเจ็บป่วย จากความร้อน รพ. พระมงกุฎเกล้า ณ ห้องประชุม กตร. รพ. รร.6 ชั้น 3 อาคาร เฉลิมพระบารมี 3. จัดทำ webpage ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการ เจ็บป่วยจากความร้อน รพ. พระมงกุฎเกล้า 4. จัดตั้งระบบเฝ้าระวังการเจ็บป่วยจากความ ร้อน รพ. พระมงกุฎเกล้า 5. ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการให้ สาธารณชนทราบ

3 องค์ประกอบของเว็บไซต์ 1. รายงานสถานการณ์ประจำวัน 2. ดาวน์โหลดแบบรายงาน สถานการณ์ประจำวัน 3. ขั้นตอนการส่งข้อมูลความเจ็บป่วย จากความร้อนจากการฝึกทหาร ใหม่ 4. แผนผังหน่วยฝึกที่รับผิดชอบ 5. แนวทางการปฏิบัติศูนย์เฝ้าระวัง 6. สิ่งอุปกรณ์ปฐมพยาบาลโรคลม ร้อน 7. การจัดธงสัญญาณ 8. ภาพกิจกรรมของศูนย์เฝ้าระวัง

4 1. รายงานสถานการณ์ ประจำวัน

5 2. ดาวน์โหลดแบบรายงาน สถานการณ์ประจำวัน

6 3. ขั้นตอนการส่งข้อมูลความเจ็บป่วยจากความ ร้อนจากการฝึกทหารใหม่ 1. เปิดเว็บไซต์ รพ. พระมงกุฎเกล้า http://www.pmk.ac.th/ 2. คลิกที่แบนเนอร์ ศูนย์เฝ้าระวังการเจ็บป่วยจาก ความร้อน รพ. พระมงกุฎเกล้า ที่ด้านล่างของ เว็บไซต์ 3. คลิกที่เมนู ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม เพื่อบันทึกแบบ รายงานสถานการณ์ โรคลมร้อน ไว้ใน เครื่องของหน่วย 4. ลงรายละเอียดข้อมูลของหน่วยตามแบบฟอร์ม รายงานสถานการณ์โรคลมร้อนที่ดาวน์โหลดจาก เว็บไซต์ และบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อย 5. ส่ง e-mail ไฟล์ “ รายงานสถานการณ์โรคลมร้อน ” มาที่ fppmk@yahoo.com 6. สามารถดูรายงานประจำวันได้ที่หน้าเว็บไซต์ ศูนย์ เฝ้าระวังการเจ็บป่วยจาก ความร้อน รพ. พระมงกุฎเกล้า

7 4. แผนผังหน่วยฝึกที่รับผิดชอบ

8 5. แนวทางการปฏิบัติของศูนย์ 1. จัดทำ แนวทางปฏิบัติ คำแนะนำ ข้อเสนอที่ ทันสมัย เสนอ ผู้บังคับบัญชา 2. จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการเจ็บป่วย จากความร้อน รพ. พระมงกุฎเกล้า ณ ห้องประชุม กตร. รพ. รร.6 ชั้น 3 อาคาร เฉลิมพระบารมี 3. จัดทำ webpage ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการ เจ็บป่วยจากความร้อน รพ. พระมงกุฎเกล้า 4. จัดตั้งระบบเฝ้าระวังการเจ็บป่วยจากความ ร้อน รพ. พระมงกุฎเกล้า 5. ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการให้ สาธารณชนทราบ

9 6. สิ่งอุปกรณ์ปฐมพยาบาลโรคลม ร้อน 1. มีน้ำดื่มเตรียมไว้อย่างเพียงพอ แยกไว้ในแต่ละหมวดฝึก หรือแต่ละ สถานีฝึก 2. ภาชนะบรรจุน้ำสะอาด มีก๊อกรินน้ำ หรือเหยือกตักน้ำ 3. มีแก้วสำหรับดื่มน้ำเป็นส่วนบุคคล ไม่ใช้ร่วมกัน และมีผ้าคลุมกันฝุ่น 4. ทหารทุกนายมีผ้าขนหนูขนาดเล็กพกประจำกาย สำหรับเช็ดตัว ระหว่างพัก 5. มีถังบรรจุน้ำสำหรับเช็ดตัว มีฝาปิด ตั้งในที่ร่ม พร้อมถังหูหิ้วขนาด เล็กสำหรับเช็ดตัวประจำแต่ละหมวดฝึก หรือสถานีฝึก 6. มีเปลสนามกางพร้อมใช้ อยู่ในบริเวณที่ทำการฝึก 8. มีกระบอกฉีดน้ำฝอยละออง บรรจุน้ำเต็ม อย่างน้อย ๓ อัน วางไว้ ใกล้เตียงปฐมพยาบาล หยิบใช้สะดวก ทันที 9. มีพัดลม หรือ อุปกรณ์ที่ทำให้เกิดลมพัด หรือ ไดร์เป่าผมสำหรับ เป่าขณะเช็ดตัวลดความร้อน 10. มีปรอทวัดอุณหภูมิร่างกาย, เครื่องวัดความดันโลหิต วางไว้ พร้อมใช้งาน 11. มีชุดอุปกรณ์ให้ออกซิเจน, อุปกรณ์ให้สารน้ำทางหลอดเลือด ดำ 12. มีรถพร้อมสำหรับการส่งผู้ป่วยไป รพ. จอดไว้บริเวณที่ทำการ ฝึก

10 7. การจัดธงสัญญาณ วิธีใช้ เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ 1. ใส่น้ำที่ใสสะอาดให้เต็มช่องเติมน้ำ 2. นำผ้าคลุมกระเปาะเทอร์โมมิเตอร์จุ่มน้ำจนเปียกทั่ว 3. แขวนไว้ที่สถานที่ที่ต้องการ 4. อ่านอุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์แห้งลบด้วยอุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์ เปียก 5. นำผลข้อ 4 มาเทียบกับอุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์เปียก ในตาราง ความชื้นสัมพัทธ์ ( กรณีผ้าเก่าหลุด ใช้ผ้าฝ่ายที่นุ่มคลุมไม่หลวมหรือแน่นเกินไป )

11 8. ภาพกิจกรรมของศูนย์เฝ้าระวัง

12 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการปฏิบัติของศูนย์ 1. จัดทำ แนวทางปฏิบัติ คำแนะนำ ข้อเสนอที่ ทันสมัย เสนอ ผู้บังคับบัญชา 2. จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการเจ็บป่วย จากความร้อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google