งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สบายฉัน 2009 นาวาโท สมบูรณ์ เจิม สุจริต E.T.NURSE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สบายฉัน 2009 นาวาโท สมบูรณ์ เจิม สุจริต E.T.NURSE."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สบายฉัน 2009 นาวาโท สมบูรณ์ เจิม สุจริต E.T.NURSE

2 หลักการและเหตุผล ห้องตรวจโรคศัลยกรรมให้บริการ ผู้ป่วยทหาร ข้าราชการครอบครัว ประกันสังคม และผู้ป่วยบัตร ประกันสุขภาพ มีผู้ป่วยรับประทานอาหารทางปาก ไม่ได้ แผนการรักษาแพทย์มีความจำเป็นต้องให้ อาหารเหลวทางสายยาง เช่นผู้ป่วยศัลยกรรม ประสาท ผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ และผู้ป่วยสูงอายุ ห้องตรวจโรคศัลยกรรมให้บริการ ผู้ป่วยทหาร ข้าราชการครอบครัว ประกันสังคม และผู้ป่วยบัตร ประกันสุขภาพ มีผู้ป่วยรับประทานอาหารทางปาก ไม่ได้ แผนการรักษาแพทย์มีความจำเป็นต้องให้ อาหารเหลวทางสายยาง เช่นผู้ป่วยศัลยกรรม ประสาท ผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ และผู้ป่วยสูงอายุ พยาบาล, ญาติผู้ป่วย, หรือผู้ดูแลผู้ป่วย มีความ เมื่อยล้าในขณะให้อาหารทางสายยางเพราะต้อง ยืนถือ SYRINGE IRRIGATE เป็นเวลานานๆกว่า อาหารปั่นจะหมดในแต่ละครั้ง จึงเป็นที่มาของการประดิษฐ์ขวดแขวน SYRINGE IRRIGATE สำหรับให้อาหารผู้ป่วยทางสายยาง ชื่อว่า สบายฉัน 2009 เพื่อประโยชน์ในการดูแล ผู้ป่วยต่อไป จึงเป็นที่มาของการประดิษฐ์ขวดแขวน SYRINGE IRRIGATE สำหรับให้อาหารผู้ป่วยทางสายยาง ชื่อว่า สบายฉัน 2009 เพื่อประโยชน์ในการดูแล ผู้ป่วยต่อไป สบายฉัน 2009

3 วัตถุประสงค์ 1. ใช้ขวดแขวน SYRINGE IRRIGATE สบายฉัน 2009 สำหรับให้อาหารเหลวในผู้ป่วย ที่ให้อาหารทางสายยาง 1. ใช้ขวดแขวน SYRINGE IRRIGATE สบายฉัน 2009 สำหรับให้อาหารเหลวในผู้ป่วย ที่ให้อาหารทางสายยาง 2. พยาบาล, ญาติผู้ป่วย, หรือ ผู้ดูแลมีความสุขสบาย ไม่เมื่อย แขน 2. พยาบาล, ญาติผู้ป่วย, หรือ ผู้ดูแลมีความสุขสบาย ไม่เมื่อย แขนวิธีดำเนินการ 1. กลุ่มงานระดมความคิด ประดิษฐ์ขวดแขวน SYRINGE IRRIGATE สบายฉัน 2009 สำหรับให้อาหารผู้ป่วยทางสาย ยาง โดยนำวัสดุที่ใช้แล้ว เช่น ขวดน้ำดื่ม, ไม้แขวนเสื้อ ALUMINUM 1. กลุ่มงานระดมความคิด ประดิษฐ์ขวดแขวน SYRINGE IRRIGATE สบายฉัน 2009 สำหรับให้อาหารผู้ป่วยทางสาย ยาง โดยนำวัสดุที่ใช้แล้ว เช่น ขวดน้ำดื่ม, ไม้แขวนเสื้อ ALUMINUM สบายฉัน 2009

4 อุปกรณ์ 1. ขวดน้ำดื่มขนาด เล็ก 1. ขวดน้ำดื่มขนาด เล็ก 2. ไม้แขวนเสื้อ ALUMINUM ความ ยาว 40 เซนติเมตร 2. ไม้แขวนเสื้อ ALUMINUM ความ ยาว 40 เซนติเมตร 3.CUTTER 3.CUTTER 4. คีม 4. คีม 5. อุปกรณ์เจาะรู 5. อุปกรณ์เจาะรู 6. เสาแขวนน้ำเกลือ ( สามารถปรับความ สูง – ต่ำได้ และมีล้อ สำหรับเคลื่อนที่ได้ ) สบายฉัน 2009

5 วิธีทำ 1. ตัดขวดน้ำดื่มบริเวณคอขวด และ บริเวณตัวขวด เจาะรู สำหรับแขวน 1. ตัดขวดน้ำดื่มบริเวณคอขวด และ บริเวณตัวขวด เจาะรู สำหรับแขวน 2. ตัดไม้แขวนเสื้อส่วนฐานมีความยาว 40 เซนติเมตร นำมาดัดเป็นหูสำหรับแขวน 2. ตัดไม้แขวนเสื้อส่วนฐานมีความยาว 40 เซนติเมตร นำมาดัดเป็นหูสำหรับแขวน 3. นำขวดน้ำดื่มที่ตัดแล้วประกอบกับไม้แขวนเสื้อที่ดัด เป็นหูสำหรับแขวนมาประกอบเข้าด้วยกัน 3. นำขวดน้ำดื่มที่ตัดแล้วประกอบกับไม้แขวนเสื้อที่ดัด เป็นหูสำหรับแขวนมาประกอบเข้าด้วยกันเวลาใช้งาน 1. นำสิ่งประดิษฐ์ขวดแขวน SYRINGE IRRIGATE สบายฉัน 2009 มาสวมเข้ากับ 1. นำสิ่งประดิษฐ์ขวดแขวน SYRINGE IRRIGATE สบายฉัน 2009 มาสวมเข้ากับ SYRINGE IRRIGATE ก่อนจึงต่อกับ สายให้อาหาร SYRINGE IRRIGATE ก่อนจึงต่อกับ สายให้อาหาร 2. นำสิ่งประดิษฐ์ขวดแขวน SYRINGE IRRIGATE สบายฉัน 2009 แขวนกับเสาน้ำเกลือ 2. นำสิ่งประดิษฐ์ขวดแขวน SYRINGE IRRIGATE สบายฉัน 2009 แขวนกับเสาน้ำเกลือ 3. เวลาเทอาหารปั่นให้เลื่อนสิ่งประดิษฐ์ขวดแขวน SYRINGE IRRIGATE สบายฉัน 2009 ลงเล็กน้อย เพื่อให้เทอาหารปั่นลง SYRINGE IRRIGATE โดยไม่หก 3. เวลาเทอาหารปั่นให้เลื่อนสิ่งประดิษฐ์ขวดแขวน SYRINGE IRRIGATE สบายฉัน 2009 ลงเล็กน้อย เพื่อให้เทอาหารปั่นลง SYRINGE IRRIGATE โดยไม่หก 4. หลังจากใช้งานเสร็จแล้วนำไปล้างทำความสะอาดพึ่ง ให้แห้งนำไว้ใช้ครั้งต่อไป 4. หลังจากใช้งานเสร็จแล้วนำไปล้างทำความสะอาดพึ่ง ให้แห้งนำไว้ใช้ครั้งต่อไป สบายฉัน 2009

6 เวลาใช้งาน 1. นำสิ่งประดิษฐ์ขวดแขวน SYRINGE IRRIGATE สบายฉัน 2009 มาสวมเข้ากับ SYRINGE IRRIGATE ก่อนจึงต่อกับ สายให้ อาหาร 1. นำสิ่งประดิษฐ์ขวดแขวน SYRINGE IRRIGATE สบายฉัน 2009 มาสวมเข้ากับ SYRINGE IRRIGATE ก่อนจึงต่อกับ สายให้ อาหาร 2. นำสิ่งประดิษฐ์ขวดแขวน SYRINGE IRRIGATE สบายฉัน 2009 แขวนกับเสาน้ำเกลือ 2. นำสิ่งประดิษฐ์ขวดแขวน SYRINGE IRRIGATE สบายฉัน 2009 แขวนกับเสาน้ำเกลือ 3. เวลาเทอาหารปั่นให้เลื่อน สิ่งประดิษฐ์ขวดแขวน SYRINGE IRRIGATE สบายฉัน 2009 ลง เล็กน้อย เพื่อให้เทอาหารปั่นลง SYRINGE IRRIGATE โดยไม่ หก 3. เวลาเทอาหารปั่นให้เลื่อน สิ่งประดิษฐ์ขวดแขวน SYRINGE IRRIGATE สบายฉัน 2009 ลง เล็กน้อย เพื่อให้เทอาหารปั่นลง SYRINGE IRRIGATE โดยไม่ หก 4. หลังจากใช้งานเสร็จแล้วนำไป ล้างทำความสะอาดพึ่งให้แห้งนำ ไว้ใช้ครั้งต่อไป 4. หลังจากใช้งานเสร็จแล้วนำไป ล้างทำความสะอาดพึ่งให้แห้งนำ ไว้ใช้ครั้งต่อไป สบายฉัน 2009

7 ตัวชี้วัด 1. พยาบาล, ญาติผู้ป่วย, หรือผู้ดูแลมี ความสุขสบาย ไม่เมื่อยแขน พึงพอใจ มากกว่า 80% 1. พยาบาล, ญาติผู้ป่วย, หรือผู้ดูแลมี ความสุขสบาย ไม่เมื่อยแขน พึงพอใจ มากกว่า 80%ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น 1. นำวัสดุ เหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ 1. นำวัสดุ เหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ 2. เป็นการพัฒนางานที่ทำประจำให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. เป็นการพัฒนางานที่ทำประจำให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สบายฉัน 2009

8 แผนที่จะดำเนินการ ต่อไป 1. ขยายผลยัง หอผู้ป่วยของ โรงพยาบาลสมเด็จ พระปิ่นเกล้า 1. ขยายผลยัง หอผู้ป่วยของ โรงพยาบาลสมเด็จ พระปิ่นเกล้า 2 ขยายผลยัง ญาติผู้ป่วยหรือ ผู้ดูแลผู้ป่วย ที่ กลับไปดูแลตนเองที่ บ้าน 2 ขยายผลยัง ญาติผู้ป่วยหรือ ผู้ดูแลผู้ป่วย ที่ กลับไปดูแลตนเองที่ บ้าน สบายฉัน 2009

9

10 สบายฉัน ๒๐๐๙ ๑ มหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ ๔ โรงพยาบาล สมเด็จพระปิ่นเกล้า R2R ดูแลได้ มาตรฐาน และปลอดภัยด้วยหัวใจความ เป็นมนุษย์ ๗ - ๘ ก. ย. ๒๕๕๒ ๒ นำเสนอประชุมวิชาการ โรงพยาบาล ตำรวจ ๒๐ ม. ค. ๒๕๕๓ ๓ แสดงนวัตกรรม ชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี ๒๕๕๓ ๔ งานมหกรรมคุณภาพเครือข่ายโรงพยาล บาลสี่เหล่า ครั้งที่ 2 และมหกรรม คุณภาพโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ครั้ง ที่ 9 พ. ศ. 2553 การบริบาลด้วย ความรักและ เมตตา : การ เสริมพลังและการมีส่วนร่วม (People- centered Health Care:Empowerment and Participation) วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระ เกียรติ 6 รอบพระ ชนมพรรษา

11

12


ดาวน์โหลด ppt สบายฉัน 2009 นาวาโท สมบูรณ์ เจิม สุจริต E.T.NURSE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google