งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นาวาโท สมบูรณ์ เจิมสุจริต E.T.NURSE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นาวาโท สมบูรณ์ เจิมสุจริต E.T.NURSE"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นาวาโท สมบูรณ์ เจิมสุจริต E.T.NURSE
สบายฉัน 2009 นาวาโท สมบูรณ์ เจิมสุจริต E.T.NURSE

2 สบายฉัน 2009 หลักการและเหตุผล
สบายฉัน 2009 หลักการและเหตุผล ห้องตรวจโรคศัลยกรรมให้บริการ ผู้ป่วยทหาร ข้าราชการครอบครัว ประกันสังคม และผู้ป่วยบัตรประกันสุขภาพ มีผู้ป่วยรับประทานอาหารทางปากไม่ได้ แผนการรักษาแพทย์มีความจำเป็นต้องให้อาหารเหลวทางสายยาง เช่นผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท ผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ และผู้ป่วยสูงอายุ พยาบาล, ญาติผู้ป่วย, หรือผู้ดูแลผู้ป่วย มีความเมื่อยล้าในขณะให้อาหารทางสายยางเพราะต้องยืนถือ SYRINGE IRRIGATE เป็นเวลานานๆกว่าอาหารปั่นจะหมดในแต่ละครั้ง จึงเป็นที่มาของการประดิษฐ์ขวดแขวน SYRINGE IRRIGATE สำหรับให้อาหารผู้ป่วยทางสายยาง ชื่อว่า สบายฉัน เพื่อประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยต่อไป

3 สบายฉัน 2009 วัตถุประสงค์ 1.ใช้ขวดแขวนSYRINGE IRRIGATE สบายฉัน สำหรับให้อาหารเหลวในผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสายยาง 2. พยาบาล,ญาติผู้ป่วย,หรือผู้ดูแลมีความสุขสบาย ไม่เมื่อยแขน วิธีดำเนินการ 1.กลุ่มงานระดมความคิดประดิษฐ์ขวดแขวนSYRINGE IRRIGATEสบายฉัน สำหรับให้อาหารผู้ป่วยทางสายยาง โดยนำวัสดุที่ใช้แล้ว เช่นขวดน้ำดื่ม,ไม้แขวนเสื้อALUMINUM

4 สบายฉัน 2009 อุปกรณ์ 1.ขวดน้ำดื่มขนาดเล็ก
สบายฉัน 2009 อุปกรณ์ 1.ขวดน้ำดื่มขนาดเล็ก 2.ไม้แขวนเสื้อ ALUMINUM ความยาว 40 เซนติเมตร 3.CUTTER 4.คีม 5.อุปกรณ์เจาะรู 6.เสาแขวนน้ำเกลือ (สามารถปรับความสูง – ต่ำได้ และมีล้อสำหรับเคลื่อนที่ได้ )

5 สบายฉัน 2009 วิธีทำ 1.ตัดขวดน้ำดื่มบริเวณคอขวด และ บริเวณตัวขวด เจาะรู สำหรับแขวน 2.ตัดไม้แขวนเสื้อส่วนฐานมีความยาว 40 เซนติเมตร นำมาดัดเป็นหูสำหรับแขวน 3.นำขวดน้ำดื่มที่ตัดแล้วประกอบกับไม้แขวนเสื้อที่ดัดเป็นหูสำหรับแขวนมาประกอบเข้าด้วยกัน เวลาใช้งาน 1.นำสิ่งประดิษฐ์ขวดแขวน SYRINGE IRRIGATE สบายฉัน มาสวมเข้ากับ SYRINGE IRRIGATE ก่อนจึงต่อกับ สายให้อาหาร 2.นำสิ่งประดิษฐ์ขวดแขวน SYRINGE IRRIGATE สบายฉัน แขวนกับเสาน้ำเกลือ 3.เวลาเทอาหารปั่นให้เลื่อนสิ่งประดิษฐ์ขวดแขวน SYRINGE IRRIGATE สบายฉัน ลงเล็กน้อย เพื่อให้เทอาหารปั่นลง SYRINGE IRRIGATE โดยไม่หก 4.หลังจากใช้งานเสร็จแล้วนำไปล้างทำความสะอาดพึ่งให้แห้งนำไว้ใช้ครั้งต่อไป

6 สบายฉัน 2009 เวลาใช้งาน 1.นำสิ่งประดิษฐ์ขวดแขวน SYRINGE IRRIGATE สบายฉัน มาสวมเข้ากับ SYRINGE IRRIGATE ก่อนจึงต่อกับ สายให้อาหาร 2.นำสิ่งประดิษฐ์ขวดแขวน SYRINGE IRRIGATE สบายฉัน แขวนกับเสาน้ำเกลือ 3.เวลาเทอาหารปั่นให้เลื่อนสิ่งประดิษฐ์ขวดแขวน SYRINGE IRRIGATE สบายฉัน ลงเล็กน้อย เพื่อให้เทอาหารปั่นลง SYRINGE IRRIGATE โดยไม่หก 4.หลังจากใช้งานเสร็จแล้วนำไปล้างทำความสะอาดพึ่งให้แห้งนำไว้ใช้ครั้งต่อไป

7 สบายฉัน 2009 ตัวชี้วัด 1.พยาบาล,ญาติผู้ป่วย,หรือผู้ดูแลมีความสุขสบาย ไม่เมื่อยแขน พึงพอใจมากกว่า 80% ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น 1.นำวัสดุ เหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ 2.เป็นการพัฒนางานที่ทำประจำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

8 สบายฉัน 2009 แผนที่จะดำเนินการต่อไป
สบายฉัน 2009 แผนที่จะดำเนินการต่อไป 1.ขยายผลยังหอผู้ป่วยของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 2ขยายผลยังญาติผู้ป่วยหรือ ผู้ดูแลผู้ป่วย ที่กลับไปดูแลตนเองที่บ้าน

9

10 สบายฉัน ๒๐๐๙ ๑ มหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ ๔ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า R2R ดูแลได้ มาตรฐาน และปลอดภัยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ๗-๘ ก.ย. ๒๕๕๒ ๒ นำเสนอประชุมวิชาการ โรงพยาบาลตำรวจ ๒๐ ม.ค. ๒๕๕๓ ๓ แสดงนวัตกรรม ชมรมพยาบาลสี่เหล่า ประจำปี ๒๕๕๓ ๔ งานมหกรรมคุณภาพเครือข่ายโรงพยาลบาลสี่เหล่า ครั้งที่ 2 และมหกรรม คุณภาพโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ 9 พ.ศ การบริบาลด้วย ความรักและเมตตา: การ เสริมพลังและการมีส่วนร่วม (People- centered Health Care:Empowerment and Participation) วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระ เกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

11

12


ดาวน์โหลด ppt นาวาโท สมบูรณ์ เจิมสุจริต E.T.NURSE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google