งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ก่อนเกิดเหตุ การเตรียมความพร้อม อาคาร อุปกรณ์ บุคลากร ขณะเกิด เหตุ เส้นทางอพยพ ระงับเหตุ จุดปลอดภัย หน่วยประสานขอความช่วยเหลือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ก่อนเกิดเหตุ การเตรียมความพร้อม อาคาร อุปกรณ์ บุคลากร ขณะเกิด เหตุ เส้นทางอพยพ ระงับเหตุ จุดปลอดภัย หน่วยประสานขอความช่วยเหลือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ก่อนเกิดเหตุ การเตรียมความพร้อม อาคาร อุปกรณ์ บุคลากร ขณะเกิด เหตุ เส้นทางอพยพ ระงับเหตุ จุดปลอดภัย หน่วยประสานขอความช่วยเหลือ การตรวจสอบอุปกรณ์ หลังเกิดเหตุ สำรวจความ เสียหาย

2 ก่อนเกิดเหตุ การเตรียมความพร้อม อาคาร บันไดหนีไฟ ประตูหนีไฟ ลิฟท์

3 ก่อนเกิดเหตุ การเตรียมความพร้อม อุปกรณ์ ในหน่วยงาน ถังดับเพลิงเบื้องต้น ป้ายแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ป้ายแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดอัคคีภัย Action Card ป้ายบอกทางหนีไฟ ไฟฉุกเฉิน โทรศัพท์ภายใน เสียงตามสาย สัญลักษณ์ลำดับการเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน

4 ก่อนเกิดเหตุ เตรียมความพร้อม อุปกรณ์ ทางเดินภายในอาคาร ผังแสดงเส้นทางหนีไฟ ถังดับเพลิง สายฉีดน้ำดับเพลิง ป้ายบอกทางไปบันไดหนีไฟ ประตูออกสู่บันไดหนีไฟ

5 ก่อนเกิดเหตุ การเตรียมความพร้อม อุปกรณ์ ตัวอาคาร ประตูออกสู่บันไดหนีไฟ บันไดหนีไฟ สัญญานเตือนภัย ลิฟท์ นอกอาคาร หัวจ่ายน้ำที่เชื่อเข้ากับสายฉีดน้ำได้ บริเวณจอดรถดับเพลิง บริเวณจุดปลอดภัย เส้นทางจราจร

6 ก่อนเกิดเหตุ การเตรียมความพร้อม อุปกรณ์ หน่วยประชาสัมพันธ์ แผนผังบริเวณโรงพยาบาล ผังอาคารต่าง ๆ ผังห้องต่าง ๆ กุญแจเปิดประตูอาคารชั้นต่าง ๆ

7 ก่อนเกิดเหตุ การเตรียมความพร้อม การตรวจสอบอุปกรณ์ ภายในหน่วยงาน ถังดับเพลิงเบื้องต้นซ่อมบำรุง ป้ายแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย หน่วยงาน ป้ายแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดอัคคีภัย หน่วยงาน Action Card หน่วยงาน ป้ายบอกทางหนีไฟหน่วยงาน ไฟฉุกเฉินหน่วยงาน โทรศัพท์ภายในหน่วยงาน เสียงตามสายหน่วยงาน สัญลักษณ์ลำดับการเคลื่อนย้ายทรัพย์ หน่วยงาน

8 ก่อนเกิดเหตุ การเตรียมความพร้อม บุคลากร ตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการด้านการป้องกันอัคคีภัย กองอำนวยการ หน่วยสื่อสารและประชาสัมพันธ์ หน่วยดับเพลิงและตัดต้นเพลิง หน่วยรักษาความสงบและปิดกั้น การจราจร หน่วยขนย้าย และรักษาทรัพย์สินขอทาง ราชการและผู้ป่วย หน่วยสงเคราะห์และบรรเทาทุกข์ หน่วยสมทบ อบรมเจ้าหน้าที่การใช้ อุปกรณ์ดับเพลิง ซ้อมแผนระงับอัคคีภัย

9 ก่อนเกิดเหตุ เตรียมความพร้อม กำหนดพื้นที่ปลอดภัย หน้าอาคารอุบัติตุ หลังอาคาร 60 เตียง หอพัก 8 ชั้น แบ่งพื้นที่ 5 ส่วน กองอำนวยการ ปฐมพยาบาล ผู้ป่วยช่วยตัวเองได้ ผู้ป่วยช่วยตัวเองไม่ได้ สำหรับเจ้าหน้าที่

10 ก่อนเกิดเหตุ การเตรียมความพร้อม กำหนดเส้นทางอพยพ ตามเอกสารในแผน หน่วยงานภายนอก การไฟฟ้าสระบุรีประปาเทศบาล นพ. สสจ. ศูนย์การทหารม้าผู้ว่าราชการตำรวจ กาชาดจังหวัดสงเคราะห์จังหวัด

11 เมื่อเกิดเหตุ ภายในหน่วยงาน ภายนอกหน่วยงาน รับแจ้งเหตุเตรียมเคลื่อนย้าย ระงับเหตุสมทบ แจ้งประชาสัมพันธ์ เตรียมเคลื่อนย้าย เคลื่อนย้าย ตรวจสอบผู้ป่วยและทรัพย์สิน (ACTION CARD)

12 หลังเกิดเหตุ สำรวจความเสียหาย รายงาน


ดาวน์โหลด ppt แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ก่อนเกิดเหตุ การเตรียมความพร้อม อาคาร อุปกรณ์ บุคลากร ขณะเกิด เหตุ เส้นทางอพยพ ระงับเหตุ จุดปลอดภัย หน่วยประสานขอความช่วยเหลือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google