งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ก่อนเกิดเหตุ การเตรียมความพร้อม อาคาร อุปกรณ์ บุคลากร ขณะเกิดเหตุ เส้นทางอพยพ ระงับเหตุ จุดปลอดภัย หน่วยประสานขอความช่วยเหลือ การตรวจสอบอุปกรณ์ หลังเกิดเหตุ สำรวจความเสียหาย

2 ก่อนเกิดเหตุ การเตรียมความพร้อม อาคาร บันไดหนีไฟ ประตูหนีไฟ ลิฟท์

3 ก่อนเกิดเหตุ การเตรียมความพร้อม อุปกรณ์ ในหน่วยงาน
ถังดับเพลิงเบื้องต้น ป้ายแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ป้ายแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดอัคคีภัย Action Card ป้ายบอกทางหนีไฟ ไฟฉุกเฉิน โทรศัพท์ภายใน เสียงตามสาย สัญลักษณ์ลำดับการเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน

4 ก่อนเกิดเหตุ เตรียมความพร้อม ทางเดินภายในอาคาร อุปกรณ์
ผังแสดงเส้นทางหนีไฟ ถังดับเพลิง สายฉีดน้ำดับเพลิง ป้ายบอกทางไปบันไดหนีไฟ ประตูออกสู่บันไดหนีไฟ

5 ก่อนเกิดเหตุ การเตรียมความพร้อม ตัวอาคาร อุปกรณ์ ประตูออกสู่บันไดหนีไฟ
สัญญานเตือนภัย ลิฟท์ นอกอาคาร หัวจ่ายน้ำที่เชื่อเข้ากับสายฉีดน้ำได้ บริเวณจอดรถดับเพลิง บริเวณจุดปลอดภัย เส้นทางจราจร

6 ก่อนเกิดเหตุ การเตรียมความพร้อม หน่วยประชาสัมพันธ์ อุปกรณ์
แผนผังบริเวณโรงพยาบาล ผังอาคารต่าง ๆ ผังห้องต่าง ๆ กุญแจเปิดประตูอาคารชั้นต่าง ๆ

7 ก่อนเกิดเหตุ การเตรียมความพร้อม การตรวจสอบอุปกรณ์ ภายในหน่วยงาน
ถังดับเพลิงเบื้องต้น ซ่อมบำรุง ป้ายแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย หน่วยงาน ป้ายแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดอัคคีภัย หน่วยงาน Action Card หน่วยงาน ป้ายบอกทางหนีไฟ หน่วยงาน ไฟฉุกเฉิน หน่วยงาน โทรศัพท์ภายใน หน่วยงาน เสียงตามสาย หน่วยงาน สัญลักษณ์ลำดับการเคลื่อนย้ายทรัพย์ หน่วยงาน

8 ก่อนเกิดเหตุ การเตรียมความพร้อม บุคลากร ตั้งคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการด้านการป้องกันอัคคีภัย กองอำนวยการ หน่วยสื่อสารและประชาสัมพันธ์ หน่วยดับเพลิงและตัดต้นเพลิง หน่วยรักษาความสงบและปิดกั้นการจราจร หน่วยขนย้าย และรักษาทรัพย์สินขอทางราชการและผู้ป่วย หน่วยสงเคราะห์และบรรเทาทุกข์ หน่วยสมทบ อบรมเจ้าหน้าที่การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ซ้อมแผนระงับอัคคีภัย

9 ก่อนเกิดเหตุ เตรียมความพร้อม กำหนดพื้นที่ปลอดภัย หน้าอาคารอุบัติตุ
หลังอาคาร 60 เตียง หอพัก 8 ชั้น แบ่งพื้นที่ 5 ส่วน กองอำนวยการ ปฐมพยาบาล ผู้ป่วยช่วยตัวเองได้ ผู้ป่วยช่วยตัวเองไม่ได้ สำหรับเจ้าหน้าที่

10 ก่อนเกิดเหตุ การเตรียมความพร้อม กำหนดเส้นทางอพยพ ตามเอกสารในแผน
หน่วยงานภายนอก การไฟฟ้าสระบุรี ประปาเทศบาล นพ.สสจ. ศูนย์การทหารม้า ผู้ว่าราชการ ตำรวจ กาชาดจังหวัด สงเคราะห์จังหวัด

11 เมื่อเกิดเหตุ (ACTION CARD) ภายในหน่วยงาน ภายนอกหน่วยงาน
ภายในหน่วยงาน ภายนอกหน่วยงาน รับแจ้งเหตุ เตรียมเคลื่อนย้าย ระงับเหตุ สมทบ แจ้งประชาสัมพันธ์ เตรียมเคลื่อนย้าย เคลื่อนย้าย ตรวจสอบผู้ป่วยและทรัพย์สิน (ACTION CARD)

12 สำรวจความเสียหาย รายงาน
หลังเกิดเหตุ สำรวจความเสียหาย รายงาน


ดาวน์โหลด ppt แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google