งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ทางวิสัญญี (Preoperative medication) ขั้นตอนในการเตรียมตัวก่อนการได้รับ การวางยาสลบหรือการระงับความรู้สึก เฉพาะที่ 1. เซ็นใบยินยอมให้ทำการผ่าตัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ทางวิสัญญี (Preoperative medication) ขั้นตอนในการเตรียมตัวก่อนการได้รับ การวางยาสลบหรือการระงับความรู้สึก เฉพาะที่ 1. เซ็นใบยินยอมให้ทำการผ่าตัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ทางวิสัญญี (Preoperative medication) ขั้นตอนในการเตรียมตัวก่อนการได้รับ การวางยาสลบหรือการระงับความรู้สึก เฉพาะที่ 1. เซ็นใบยินยอมให้ทำการผ่าตัด การให้ ยาทางวิสัญญีและการให้เลือดระหว่าง ผ่าตัด 2. ควรนอนหลับให้เต็มที่ก่อนผ่าตัด 6-8 ชั่วโมง

2 ขั้นตอนในการเตรียมตัวก่อนการ ได้รับการวางยาสลบหรือการระงับ ความรู้สึกเฉพาะที่ 3. งดน้ำ 2 ชั่วโมง อาหารหรือน้ำผลไม้ที่มี กากก่อนผ่าตัด 6 ชั่วโมง ( สำหรับเด็กให้งด นมแม่ 4 ชั่วโมง นมชนิดอื่นๆต้องงด 6 ชั่วโมง ) เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจาก การสำรอก / สำลักเศษอาหารเข้าปอด ระหว่างการให้ยาระงับความรู้สึก ผู้ป่วยที่มี ปัญหา

3 ขั้นตอนในการเตรียมตัวก่อนการ ได้รับการวางยาสลบหรือการระงับ ความรู้สึกเฉพาะที่ 4. การหยุดสูบบุหรี่ก่อนการผ่าตัด ถ้าเป็นไป ได้ควรหยุดสูบบุหรี่เป็นเวลา 8 สัปดาห์ก่อน วันผ่าตัด แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่อาจทราบก่อน เข้ารับการผ่าตัดเพียง 4 สัปดาห์ จึงเป็น โอกาสดีของผู้ป่วยที่จะหยุดและเลิกสูบบุหรี่ ไปเลย ถ้าหยุดไม่ได้อย่างน้อยก็ควรหยุดสูบ บุหรี่นาน 24 ชั่วโมงก่อนผ่าตัดเพื่อให้ ปริมาณนิโคตินในกระแสเลือดลดลง ดังนั้น การเลิกบุหรี่โดยใช้หมากฝรั่งที่มีส่วนผสม ของนิโคตินอยู่จะไม่เกิดประโยชน์ในแง่นี้

4 ขั้นตอนในการเตรียมตัวก่อนการ ได้รับการวางยาสลบหรือการระงับ ความรู้สึกเฉพาะที่ 5. 5. รับประทานยาที่ทานอยู่ประจำ ควร ปรึกษาแพทย์เรื่องการงดหรือไม่งดยาชนิด ใด 6. ทำความสะอาดร่างกาย อาบน้ำ สระผม แปรงฟัน ตัดเล็บ เช็ดยาทาเล็บออก 7. ไม่ควรนำของมีค่าติดตัว มายัง โรงพยาบาล แต่ถ้าหากท่านลืมถอดของมี ค่าไว้ที่บ้านและนำติดตัวมา ทางเจ้าหน้าที่ ประจำหอผู้ป่วยหรือห้องเตรียมผ่าตัด จะ ขอให้ท่านถอดออกและเขียนระบุของมีค่า นั้น ลงในสมุดฝากของ โดยที่เจ้าหน้าที่จะ เก็บรักษาไว้ชั่วคราว จนกว่าท่านจะฟื้นดี แล้วจึงมอบคืนให้ท่าน

5 ท่านจะพบอะไรบ้าง เมื่อท่าน มาถึงห้องผ่าตัด ท่านจะพบวิสัญญีแพทย์หรือวิสัญญีพยาบาลที่ คอยท่านอยู่ ท่านจะถูกถามชื่อ นามสกุล เมื่อตรวจ ชื่อ นามสกุล ผลการตรวจทางห้องทดลอง และ ตารางผ่าตัด เรียบร้อยแล้ว จะให้ท่านเปลี่ยนไป นอนบนเตียงล้อเลื่อนเพื่อเข้าห้องผ่าตัด ขณะเดียวกันจะถามประวัติเจ็บป่วยและโรค ประจำตัว ตลอดจนการเตรียมงดอาหารและน้ำดื่ม อีกครั้งหนึ่ง ท่านจะพบวิสัญญีแพทย์หรือวิสัญญีพยาบาลที่ คอยท่านอยู่ ท่านจะถูกถามชื่อ นามสกุล เมื่อตรวจ ชื่อ นามสกุล ผลการตรวจทางห้องทดลอง และ ตารางผ่าตัด เรียบร้อยแล้ว จะให้ท่านเปลี่ยนไป นอนบนเตียงล้อเลื่อนเพื่อเข้าห้องผ่าตัด ขณะเดียวกันจะถามประวัติเจ็บป่วยและโรค ประจำตัว ตลอดจนการเตรียมงดอาหารและน้ำดื่ม อีกครั้งหนึ่ง

6 ท่านจะพบอะไรบ้าง เมื่อท่าน มาถึงห้องผ่าตัด ท่านจะได้รับการวัดความดันเลือด จับชีพจร และฟังเสียงหายใจ ท่านจะได้รับบริการให้น้ำเกลือเข้าทาง หลอดเลือดดำ โดยทั่วไปมักจะให้ทางด้าน หลังมือหรือเหนือข้อมือ

7  เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย ท่านจะถูกพาเข้าไป ในห้องสำหรับผ่าตัด ท่านจะได้รับยาระงับ ความรู้สึกด้วยวิธีที่เหมาะสม เช่นการให้ยา ชาเฉพาะที่การให้ยาสลบ เป็นต้น ซึ่งแพทย์ จะเป็นผู้ให้ข้อมูลว่าควรจะให้ยาระงับ ความรู้สึกแบบไหนที่จะทำให้ท่านสบายและ ปลอดภัยมากที่สุด ตลอดการผ่าตัดจะมี วิสัญญีแพทย์ และวิสัญญีพยาบาล เฝ้า สังเกต และช่วยดูแลท่านจนกว่าการผ่าตัด จะเสร็จสิ้น

8 หลังเสร็จผ่าตัดท่านจะถูกนำไปยังห้องพัก ฟื้นและได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจาก วิสัญญีพยาบาล วิสัญญีแพทย์ โดยจะได้รับ ออกซิเจนทางหน้ากากและได้รับการวัด ระดับออกซิเจน ความดันโลหิต ชีพจรและ อัตราการหายใจนานประมาณ 1 ชั่วโมง ถ้าหากไม่มีภาวะแทรกซ้อนหรืออาการ ผิดปกติจากการผ่าตัดหรือการระงับ ความรู้สึก ท่านจะถูกย้ายกลับไปดูแลต่อยัง หอผู้ป่วยเพื่อพักฟื้นและให้การดูแลหลัง ผ่าตัดต่อไป ในกรณีที่ท่านรับการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก ท่านจะได้ออกมาพบญาติที่ห้องเตรียม ผ่าตัดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้ากลับ บ้าน พร้อมทั้งมอบบัตรนัดของแพทย์เพื่อ ติดตามการรักษาต่อไป

9 ด้วยความปรารถนาดีจาก... ด้วยความปรารถนาดีจาก... ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะ แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ทางวิสัญญี (Preoperative medication) ขั้นตอนในการเตรียมตัวก่อนการได้รับ การวางยาสลบหรือการระงับความรู้สึก เฉพาะที่ 1. เซ็นใบยินยอมให้ทำการผ่าตัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google