งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้องน้ำ / ห้องส้วม / ที่ปัสสาวะ. ทำเลที่ตั้ง ห้องน้ำ / ห้องส้วม และที่ปัสสาวะ ห้องส้วมควรจะตั้งอยู่ในที่ที่สามารถ ไปใช้ได้สะดวก พร้อมที่จะให้นักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้องน้ำ / ห้องส้วม / ที่ปัสสาวะ. ทำเลที่ตั้ง ห้องน้ำ / ห้องส้วม และที่ปัสสาวะ ห้องส้วมควรจะตั้งอยู่ในที่ที่สามารถ ไปใช้ได้สะดวก พร้อมที่จะให้นักเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้องน้ำ / ห้องส้วม / ที่ปัสสาวะ

2 ทำเลที่ตั้ง ห้องน้ำ / ห้องส้วม และที่ปัสสาวะ ห้องส้วมควรจะตั้งอยู่ในที่ที่สามารถ ไปใช้ได้สะดวก พร้อมที่จะให้นักเรียน ทุกห้องเรียนใช้ได้ทั่วถึง โดยพิจารณา สร้างให้ห่างจากอาคารเรียนอย่างน้อย 15 เมตร มีทางเดินไปมาสะดวกอยู่ใต้ ทิศทางลม และต้องพิจารณาถึง สุขลักษณะเป็นหลักสำคัญ ภายใน อาคารเรียนควรมีห้องน้ำห้องส้วมให้ เหมาะสมกับจำนวนของนักเรียน ห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชายต้องแยก จากกัน มีสุขภัณฑ์ที่มีขนาดเหมาะสม กับวัยของนักเรียน และมีอุปกรณ์ทำ ความสะอาดที่จำเป็นครบถ้วน

3 จำนวนห้องน้ำและอุปกรณ์ใน ห้องน้ำ จำนวนห้องน้ำควรจัดให้เหมาะสมกับจำนวน นักเรียน อุปกรณ์ • โถส้วม • โถปัสสาวะ • อ่างล้างมือ • กระจก • เครื่องมีอทำความสะอาด • ที่ใส่สบู่ • ถังขยะ • พัดลมดูดอากาศ

4 จำนวนห้องส้วมชาย / และ หญิงต่อจำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียน ชาย จำนวนนักเรียน หญิง 100 คน 2 ที่ 100 คน 4 ที่ 200 คน 4 ที่ 200 คน 6 ที่ 400 คน 6 ที่ 400 คน 8 ที่ 800 – 1200 คน 8 ที่ 800 – 1200 คน 12 ที่

5 จำนวนที่ปัสสาวะชาย ต่อ จำนวนนักเรียน จำนวน นักเรียน จำนวนที่ ปัสสาวะ 100 คน 3 ที่ 200 คน 5 ที่ 400 คน 6 ที่ 800 – 1200 คน 8 ที่

6 การดูแลรักษาความสะอาด ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดทุกวัน ควรมีภาชนะ ใส่กระดาษที่ใช้แล้วมีฝาปิดมิดชิดและเผาทุกวัน ภายใน ห้องส้วมจะต้องมีทางระบายอากาศดี รายการกิจกรรม 1. ถังขยะ - ทำความสะอาด ทั้งภายในและ ภายนอก 2. พื้น - กวาดแล้วถูผ้า สะอาด - ขัดถูด้วยแปรง หรือเครื่องขัดถู 3. โถส้วม / โถ ปัสสาวะ / ที่กด / ที่ จับสายฉีดน้ำ ชำระ - ขัดถูด้วยแปรง หรือแผ่นใยขัด ทั้งภายในและ ภายนอก - เช็ดฐานรองนั่ง ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ - เช็ดถูที่กดน้ำ - เช็ดถูที่จับ หัวฉีดและสายฉีด น้ำชำระด้วย น้ำยาฆ่าเชื้อ รายการกิจกรรม 4. ผนัง / ประตู / ที่จับประตู / กลอนประตู - เช็ดถูด้วยผ้า แล้วเช็ดด้วย น้ำยาฆ่าเชื้อ - เฉพาะที่จับ ประตู / กลอน ประตู เช็ดด้วย น้ำยาฆ่าเชื้อ 5. กระจก - เช็ดถูให้สะอาด 6. อ่างล้างมือ / ก๊อกน้ำ - เช็ดถูด้วยผ้า หรือแผ่นใยขัด 7. ที่ใส่สบู่ - ถอดล้างทำ ความสะอาด 8. พัดลมดูด อากาศ - เช็ดทำความ สะอาดใบพัดและ ส่วนประกอบอื่น ๆ

7 สมาชิกกลุ่ม นาย ณภัทรขุนยางรหัส 52171112 นาย อานันท์สมพมิตรรหัส 52171016 นางสาว จีราภรณ์หวังความรู้ รหัส 52171021


ดาวน์โหลด ppt ห้องน้ำ / ห้องส้วม / ที่ปัสสาวะ. ทำเลที่ตั้ง ห้องน้ำ / ห้องส้วม และที่ปัสสาวะ ห้องส้วมควรจะตั้งอยู่ในที่ที่สามารถ ไปใช้ได้สะดวก พร้อมที่จะให้นักเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google