งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้องน้ำ/ห้องส้วม/ที่ปัสสาวะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้องน้ำ/ห้องส้วม/ที่ปัสสาวะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้องน้ำ/ห้องส้วม/ที่ปัสสาวะ

2 ทำเลที่ตั้ง ห้องน้ำ/ห้องส้วม และที่ปัสสาวะ
ทำเลที่ตั้ง ห้องน้ำ/ห้องส้วม และที่ปัสสาวะ ห้องส้วมควรจะตั้งอยู่ในที่ที่สามารถไปใช้ได้สะดวก พร้อมที่จะให้นักเรียนทุกห้องเรียนใช้ได้ทั่วถึง โดยพิจารณาสร้างให้ห่างจากอาคารเรียนอย่างน้อย 15 เมตร มีทางเดินไปมาสะดวกอยู่ใต้ทิศทางลม และต้องพิจารณาถึงสุขลักษณะเป็นหลักสำคัญ ภายในอาคารเรียนควรมีห้องน้ำห้องส้วมให้เหมาะสมกับจำนวนของนักเรียน ห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชายต้องแยกจากกัน มีสุขภัณฑ์ที่มีขนาดเหมาะสมกับวัยของนักเรียน และมีอุปกรณ์ทำความสะอาดที่จำเป็นครบถ้วน

3 จำนวนห้องน้ำและอุปกรณ์ในห้องน้ำ
จำนวนห้องน้ำควรจัดให้เหมาะสมกับจำนวนนักเรียน อุปกรณ์ โถส้วม โถปัสสาวะ อ่างล้างมือ กระจก เครื่องมีอทำความสะอาด ที่ใส่สบู่ ถังขยะ พัดลมดูดอากาศ

4 จำนวนห้องส้วมชาย/และหญิงต่อจำนวนนักเรียน
จำนวนนักเรียนชาย จำนวนนักเรียนหญิง 100 คน 2 ที่ 100 คน 4 ที่ 200 คน 4 ที่ 200 คน 6 ที่ 400 คน 6 ที่ 400 คน 8 ที่ 800 – 1200 คน 8 ที่ 800 – 1200 คน 12 ที่

5 จำนวนที่ปัสสาวะชาย ต่อจำนวนนักเรียน
จำนวนที่ปัสสาวะชาย ต่อจำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนที่ปัสสาวะ 100 คน 3 ที่ 200 คน 5 ที่ 400 คน 6 ที่ 800 – 1200 คน 8 ที่

6 การดูแลรักษาความสะอาด
ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดทุกวัน ควรมีภาชนะใส่กระดาษที่ใช้แล้วมีฝาปิดมิดชิดและเผาทุกวัน ภายในห้องส้วมจะต้องมีทางระบายอากาศดี รายการ กิจกรรม 1. ถังขยะ - ทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอก 2. พื้น - กวาดแล้วถูผ้าสะอาด - ขัดถูด้วยแปรงหรือเครื่องขัดถู 3. โถส้วม/โถปัสสาวะ/ที่กด/ที่จับสายฉีดน้ำชำระ - ขัดถูด้วยแปรงหรือแผ่นใยขัด ทั้งภายในและภายนอก - เช็ดฐานรองนั่งด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ - เช็ดถูที่กดน้ำ - เช็ดถูที่จับ หัวฉีดและสายฉีดน้ำชำระด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ รายการ กิจกรรม 4. ผนัง / ประตู / ที่จับประตู / กลอนประตู - เช็ดถูด้วยผ้า แล้วเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ - เฉพาะที่จับประตู / กลอนประตู เช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ 5. กระจก - เช็ดถูให้สะอาด 6. อ่างล้างมือ/ก๊อกน้ำ - เช็ดถูด้วยผ้าหรือแผ่นใยขัด 7. ที่ใส่สบู่ - ถอดล้างทำความสะอาด 8. พัดลมดูดอากาศ - เช็ดทำความสะอาดใบพัดและส่วนประกอบอื่น ๆ

7 สมาชิกกลุ่ม นาย ณภัทร ขุนยาง รหัส นาย อานันท์ สมพมิตร รหัส นางสาว จีราภรณ์ หวังความรู้ รหัส


ดาวน์โหลด ppt ห้องน้ำ/ห้องส้วม/ที่ปัสสาวะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google