งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตอนที่ 1 ก๊าซละลายในของเหลว ไขน้ำประปาใส่ลงในบีกเกอร์ พอประมาณ แล้วนำขึ้นตั้งบนแท่นให้ ความร้อน ค่อย ๆ เพิ่มอุณหภูมิให้ร้อน ขึ้นเรื่อย ๆ สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตอนที่ 1 ก๊าซละลายในของเหลว ไขน้ำประปาใส่ลงในบีกเกอร์ พอประมาณ แล้วนำขึ้นตั้งบนแท่นให้ ความร้อน ค่อย ๆ เพิ่มอุณหภูมิให้ร้อน ขึ้นเรื่อย ๆ สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตอนที่ 1 ก๊าซละลายในของเหลว ไขน้ำประปาใส่ลงในบีกเกอร์ พอประมาณ แล้วนำขึ้นตั้งบนแท่นให้ ความร้อน ค่อย ๆ เพิ่มอุณหภูมิให้ร้อน ขึ้นเรื่อย ๆ สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น

2

3 ตอนที่ 2 ของเหลวละลายในของเหลว นำหลอดทดลองขนาดเล็กที่แห้งและ สะอาดมา 6 หลอด บรรจุของเหลวตาม ตาราง 2.1

4 ต่อจากนั้นค่อยหลดเอทานอลทีละ หยดลงในหลอดที่ 1 เขย่าจนครบ 10 หลอด (0.5 cm 3 ) สังเกตผลตั้งแต่หยด แรก หยดที่สอง หยดที่ 3 จนครบตาม ต้องการ หยดกลีเซอรอลทีละหยด เขย่า สังเกตผลในหลอดที่ 2 สังเกตจนครบ 10 หยด ในหลอดที่ 3 – 6 ก็ทำเช่นเดียวกัน การสังเกตผลและบันทึกผล บันทึกลงในตารางตอน 2 ว่า ผสมเป็นเนื้อเดียวกันหรือ แยกชั้น มี อะไรอยู่ข้างบน / ล่าง

5 ตอนที่ 3 ของแข็งละลายในของเหลว 3.1 ศึกษาค่าการละลายของเกลือตัวอย่าง ชั่งเกลือตัวอย่าง 5.00 กรัม (5.00 – 6.00 กรัม ) ใส่ลงในขวดรูปกรวยเติมน้ำกลั่น ลงไปประมาณ 10 cm 3 เขย่า / อุ่น ให้ ของแข็งละลายในน้ำจนอิ่มตัว ปล่อยทิ้งไว้ ให้เย็นถึงอุณหภูมิห้อง กรองใส่บีกเกอร์ที่ ทราบน้ำหนักแน่นอน แล้วนำไปละเหยน้ำ ให้หมดจนแห้งสนิท ปล่อยให้บีกเกอร์เกลือ นั้นเย็นถึงอุณหภูมิห้อง นำไปชั่งที่เครื่องชั่ง เดิม บันทึกผล คำนวณค่าการละลาย ( กรัม /100 กรัมน้ำ ) ตามรายงานหน้า 3/2 การคำนวณ : คำนึงถึงตัวเลขนัยสำคัญ

6 รูปที่ 3.1

7 รูปที่ 3.2

8 3.3 ผลของตัวถูกละลาย (Solute) ต่อ ความดันไอของตัวทำละลาย (Solvent) ตัวถูกละลายอุณหภูมิของ สารละลาย (Solute) (solution) น้ำ น้ำ + NaCl น้ำ + ทรายที่สะอาด

9 คำถาม - ความดันไอส่งผลต่อจุดเดือด อย่างไร - ปริมาณของ solute ที่ละลายอยู่ใน solvent มีผลต่อความดันไอ ทำให้มี ผลต่อจุดเดือดอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt ตอนที่ 1 ก๊าซละลายในของเหลว ไขน้ำประปาใส่ลงในบีกเกอร์ พอประมาณ แล้วนำขึ้นตั้งบนแท่นให้ ความร้อน ค่อย ๆ เพิ่มอุณหภูมิให้ร้อน ขึ้นเรื่อย ๆ สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google