งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตอนที่ 1 ก๊าซละลายในของเหลว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตอนที่ 1 ก๊าซละลายในของเหลว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตอนที่ 1 ก๊าซละลายในของเหลว
วิธีการทดลอง ตอนที่ 1 ก๊าซละลายในของเหลว ไขน้ำประปาใส่ลงในบีกเกอร์พอประมาณ แล้วนำขึ้นตั้งบนแท่นให้ความร้อน ค่อย ๆ เพิ่มอุณหภูมิให้ร้อนขึ้นเรื่อย ๆ สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น

2

3 ตอนที่ 2 ของเหลวละลายในของเหลว
นำหลอดทดลองขนาดเล็กที่แห้งและสะอาดมา 6 หลอด บรรจุของเหลวตามตาราง 2.1

4 ต่อจากนั้นค่อยหลดเอทานอลทีละหยดลงในหลอดที่ 1 เขย่าจนครบ 10 หลอด(0
ต่อจากนั้นค่อยหลดเอทานอลทีละหยดลงในหลอดที่ 1 เขย่าจนครบ 10 หลอด(0.5 cm3) สังเกตผลตั้งแต่หยดแรก หยดที่สอง หยดที่ 3 จนครบตามต้องการ หยดกลีเซอรอลทีละหยด เขย่าสังเกตผลในหลอดที่ 2 สังเกตจนครบ 10 หยด ในหลอดที่ 3 – 6 ก็ทำเช่นเดียวกัน การสังเกตผลและบันทึกผล บันทึกลงในตารางตอน 2 ว่า ผสมเป็นเนื้อเดียวกันหรือ แยกชั้น มีอะไรอยู่ข้างบน / ล่าง

5 ตอนที่ 3 ของแข็งละลายในของเหลว 3.1 ศึกษาค่าการละลายของเกลือตัวอย่าง
ชั่งเกลือตัวอย่าง 5.00 กรัม(5.00 – 6.00 กรัม) ใส่ลงในขวดรูปกรวยเติมน้ำกลั่นลงไปประมาณ 10 cm3 เขย่า/อุ่น ให้ของแข็งละลายในน้ำจนอิ่มตัว ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นถึงอุณหภูมิห้อง กรองใส่บีกเกอร์ที่ทราบน้ำหนักแน่นอน แล้วนำไปละเหยน้ำให้หมดจนแห้งสนิท ปล่อยให้บีกเกอร์เกลือนั้นเย็นถึงอุณหภูมิห้อง นำไปชั่งที่เครื่องชั่งเดิม บันทึกผล คำนวณค่าการละลาย (กรัม/100 กรัมน้ำ) ตามรายงานหน้า 3/2 การคำนวณ : คำนึงถึงตัวเลขนัยสำคัญ

6 รูปที่ 3.1

7 รูปที่ 3.2

8 3.3 ผลของตัวถูกละลาย(Solute)ต่อความดันไอของตัวทำละลาย(Solvent)
ตัวถูกละลาย อุณหภูมิของสารละลาย (Solute) (solution) น้ำ น้ำ + NaCl น้ำ + ทรายที่สะอาด

9 คำถาม - ความดันไอส่งผลต่อจุดเดือดอย่างไร - ปริมาณของ solute ที่ละลายอยู่ใน solvent มีผลต่อความดันไอ ทำให้มีผลต่อจุดเดือดอย่างไร


ดาวน์โหลด ppt ตอนที่ 1 ก๊าซละลายในของเหลว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google