งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุณหภูมิและ อุณหภูมิจุดน้ำค้าง. - มีหน่วยวัดอยู่ ๒ หน่วย คือ ฟาเรน ไฮท์ และเซลเซียส -2 ตำแหน่ง ตามด้วยทศนิยม 1 ตำแหน่ง เช่น 30.5 °C - การส่งข่าว ส่งแค่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุณหภูมิและ อุณหภูมิจุดน้ำค้าง. - มีหน่วยวัดอยู่ ๒ หน่วย คือ ฟาเรน ไฮท์ และเซลเซียส -2 ตำแหน่ง ตามด้วยทศนิยม 1 ตำแหน่ง เช่น 30.5 °C - การส่งข่าว ส่งแค่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุณหภูมิและ อุณหภูมิจุดน้ำค้าง

2 - มีหน่วยวัดอยู่ ๒ หน่วย คือ ฟาเรน ไฮท์ และเซลเซียส -2 ตำแหน่ง ตามด้วยทศนิยม 1 ตำแหน่ง เช่น 30.5 °C - การส่งข่าว ส่งแค่ 2 ตำแหน่ง - ถ้าไม่มีข้อมูลให้เว้นว่างไว้ - ถ้าติดลบให้ ใส่ M ( MINUS ) หน้า อุณหภูมิ

3

4 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบ แกว่ง - สถานที่ที่เหมาะสมในที่ร่มหรือ ภายในรัศมี 3 – 4 ฟุตไม่มีสิ่ง กีดขวาง - หันหน้าเข้าหาลม - ยกเครื่องวัดอุณหภูมิไป ข้างหน้าในระดับเอว โดยหมุน ๒ รอบต่อวินาที - เมื่อใช้งานเสร็จแล้วให้เก็บในที่ ร่มและไม่ให้อยู่ใกล้แหล่งความ ร้อน

5 ขั้นตอนในการใช้เครื่องวัด อุณหภูมิแบบแกว่ง เมื่อนำผ้ามัสลินของอุณหภูมิตุ้มเปียก ชุบน้ำให้ชุ่มแล้ว ครั้งที่ 1 หมุน ประมาณ 15 วินาที หรือ 30 ครั้ง ครั้งที่ 2 ให้หมุน 10 วินาที หรือ 20 ครั้ง ครั้งที่ 3 ให้หมุน 5 วินาที หรือ 10 ครั้ง เมื่ออ่านหลายครั้งติดต่อกันจนได้ อุณหภูมิคงที่ เมื่อได้ค่าใกล้เคียง 0.1 องศาเซลเซียส ให้อ่านอุณหภูมิตุ้ม เปียก และอ่านอุณหภูมิตุ้มแห้งทันที ทำการบันทึกข้อมูลทั้งสอง หมายเหตุ ถ้าอุณหภูมิตุ้มเปียกเพิ่มขึ้น ในระหว่างการอ่าน ให้เริ่มทำซ้ำใหม่ตามขั้นตอนครั้งที่ 3

6 ความชื้น R.H.( % )

7 ความชื้นสัมพัทธ์ หน่วยเป็น เปอร์เซ็นต์ BR = ความชื้นตั้งแต่ 75 % ขึ้นไป HZ = ความชื้นตั้งแต่ 74 % ลงมา

8 การหาค่าอุณหภูมิจุดน้ำค้างและ ความชื้น จากแผ่นคำนวณ ( COMPUTER PSYCHROMETRIC )

9 การหาค่า ความชื้น จากแผ่น COMPU

10 อุณหภูมิตุ้มแห้ง 31.2 อุณหภูมิตุ้ม เปียก 28.4 27.5 °C 2.8 อุณหภูมิตุ้มแห้ง 31.2 ° c อุณหภูมิจุด น้ำค้าง 27.5 °c 28.4 °C

11 การหาค่า ความชื้น จากแผ่น COMPU ค่าความชื้น 81 % อุณหภูมิตุ้มแห้ง 31.2 ° c อุณหภูมิจุด น้ำค้าง 27.5 °c


ดาวน์โหลด ppt อุณหภูมิและ อุณหภูมิจุดน้ำค้าง. - มีหน่วยวัดอยู่ ๒ หน่วย คือ ฟาเรน ไฮท์ และเซลเซียส -2 ตำแหน่ง ตามด้วยทศนิยม 1 ตำแหน่ง เช่น 30.5 °C - การส่งข่าว ส่งแค่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google