งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดทำฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ การประปาส่วน ภูมิภาค ( กปภ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดทำฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ การประปาส่วน ภูมิภาค ( กปภ.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดทำฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ การประปาส่วน ภูมิภาค ( กปภ.)

2 การหยุดจ่ายน้ำ 10/2 ผู้รับผิดชอบ : กปภ. สาขา ความถี่ : เมื่อมีการหยุดจ่ายน้ำ วัตถุประสงค์ : เพื่อบันทึก รายละเอียดในการหยุด จ่ายน้ำแต่ละครั้งที่เกิดเหตุการณ์

3 การหยุดจ่ายน้ำ หน้าจอ : บันทึกข้อมูลการหยุดจ่ายน้ำ 1: เพิ่ม ข้อมูล การหยุดจ่าย น้ำ 10/3

4 การหยุดจ่ายน้ำ หน้าจอ : บันทึกข้อมูลการหยุดจ่ายน้ำ 1: กรอกรายละเอียด ข้อมูล 10/4 2: กดปุ่ม เพิ่ม รายการ

5 การหยุดจ่ายน้ำ หน้าจอ : บันทึกข้อมูลการหยุดจ่ายน้ำ 1: กรอกรายละเอียด ข้อมูล 10/5 2: กดปุ่มบันทึก ข้อมูล

6 รายงาน รายงานการหยุดจ่ายน้ำ 10/6

7 การหยุดจ่ายน้ำ 10/7 1: กรอก รายละเอียด ของรายงาน 2: กดปุ่มค้นหา หน้าจอ : รายงานการหยุดจ่ายน้ำ

8 การหยุดจ่ายน้ำ 10/8 หน้าจอ : ตารางแสดงผลการบันทึกค่าแรงดันน้ำ


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดทำฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ การประปาส่วน ภูมิภาค ( กปภ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google