งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้องปฏิบัติการต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้องปฏิบัติการต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้องปฏิบัติการต่างๆ

2 ประเภทของห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ - ปฏิบัติการชีววิทยา - ห้องปฏิบัติการเคมี - ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์

3 ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

4 ห้องปฏิบัติการทางภาษา

5 ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์

6 ทำเลที่ตั้ง อาคารที่เป็นห้องปฏิบัติการ ควรอยู่ห่างจากสถานประกอบการ ที่อยู่อาศัย หรือบริเวณที่เสี่ยงต่ออันตรายพอสมควร เช่นไม่ตั้งใกล้ปั้มน้ำมัน หรือโกดังเก็บสารเคมีอันตราย เป็นต้น อาคารต้องมั่นคง แข็งแรง โครงสร้างควรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังทำด้วยวัตถุทนไฟ ความสูงจากพื้นถึงเพดานโดยเฉลี่ย ไม่ควรน้อยกว่า 3 เมตร เพื่อการระบายอากาศ โดยธรรมชาติ และให้มีแสงสว่างตามธรรมชาติเพียงพอ อาคารที่สูงเกิน 3 ชั้นต้องมีทางออกฉุกเฉิน บันไดหนีไฟที่ได้มาตรฐาน

7 ขนาดเนื้อที่ มีขนาดไม่เล็กกว่า 42 ตรม. หรือตามความเหมาะสมของโรงเรียน
มีประตูทางเข้า/ ทางออกมีอย่างน้อยสองทางขนาดไม่เล็กกว่า 1.60 – 2.00 เมตร. หน้าต่างและการระบายอากาศ จะต้องออกแบบให้ลมผ่านได้ และหากมีแสงสว่างไม่เพียงพอ ต้องติดตั้งโคมไฟฟ้าให้แสงสว่างในห้องนั้นๆ มีความเข้มไม่น้อยกว่า 300 LUK ทุกจุด

8 เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ
เคาน์เตอร์ พัดลมดูดอากาศ ตู้ติดผนังไว้รอบห้อง ปลั๊กไฟตามจุดต่างๆ อ่างล้างมือ เก้าอี้ น้ำร้อน โต๊ะ (เคลื่อนย้ายได้) น้ำเย็น โต๊ะสาธิตพร้อมเครื่องมือ ท่อแก๊ส กระดานดำ

9 เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ
แผ่นป้ายติดประกาศ กระบะเพาะต้นไม้ (เคลื่อนย้ายได้) ชั้นวางของที่ปรับได้ บริเวณอ่านหนังสือ บริเวณแสดงผลงาน หรือ นิทรรศการที่สามารถมองเห็นได้จากที่ทางเดินระเบียง บริเวณเก็บของที่กว้างกว่าปกติ ตู้เลี้ยงปลา กรงเลี้ยงสัตว์

10 การรักษาความปลอดภัย มีการแบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานที่เหมาะสม มีระบบระบายอากาศที่ดี มีระบบกำจัดของเสีย  รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ ควรช่วยกันรักษาความสะอาดของพื้นที่ทำงาน  ทำความสะอาดพื้นที่ทำงานทุกครั้งเมื่อเสร็จภารกิจในแต่ละวัน ควรทิ้งขยะ และของเสียในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ จัดให้มีการทำความสะอาดห้องปฏิบัติการเป็นประจำ  กรณีที่มีการหกของสารเคมีต้องทำความสะอาดโดยทันที

11 การรักษาความปลอดภัย มีระบบรักษาความปลอดภัย ควบคุมการเข้าออกห้องปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสม ทางเดิน ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ ทางเข้า-ออกฉุกเฉิน ต้องมีป้ายแสดงอย่างชัดเจน และต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง และมีไฟฉุกเฉินเมื่อไฟฟ้าดับ การติดตั้งเครื่องมือ  และอุปกรณ์ภายในอาคารต้องคำนึงถึงขนาดพื้นที่ การรับน้ำหนักของพื้นอาคาร เส้นทางการขนย้าย กำลังไฟที่ต้องการ

12 การรักษาความปลอดภัย ต้องมีระบบแจ้งเตือนภัย เช่น สัญญาณเสียง และต้องตรวจสอบการใช้งานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ต้องมีการตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบไฟ สายไฟฟ้า ต้องดูแล และซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ต้องมีป้าย หรือสัญลักษณ์เตือนอันตราย ที่ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ

13 แหล่งอ้างอิง ถาวร สารวิทย์. การบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม หน้า 32-36 วิจิตร วรุตบางกูร. การวางแผนผังและพัฒนาสถานศึกษา หน้า “ห้องปฏิบัติการ”(ออนไลน์). . วันที่ 06/11/54

14 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ห้องปฏิบัติการต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google