งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DNA สำคัญ อย่างไร. ดีเอ็นเอ ( อังกฤษ : DNA) เป็นชื่อย่อของ สารพันธุกรรม มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า กรดดี ออกซีไรโบนิวคลีอิก (Deoxyribonucleic acid) ซึ่งเป็นกรดนิวคลีอิก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DNA สำคัญ อย่างไร. ดีเอ็นเอ ( อังกฤษ : DNA) เป็นชื่อย่อของ สารพันธุกรรม มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า กรดดี ออกซีไรโบนิวคลีอิก (Deoxyribonucleic acid) ซึ่งเป็นกรดนิวคลีอิก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 DNA สำคัญ อย่างไร

2 ดีเอ็นเอ ( อังกฤษ : DNA) เป็นชื่อย่อของ สารพันธุกรรม มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า กรดดี ออกซีไรโบนิวคลีอิก (Deoxyribonucleic acid) ซึ่งเป็นกรดนิวคลีอิก ( กรดที่พบในใจ กลางของเซลล์ทุกชนิด ) ที่พบในเซลล์ของ สิ่งมีชีวิตทุกชนิด ได้แก่ คน, สัตว์, พืช, เชื้อ รา, แบคทีเรีย, ไวรัส เป็นต้น ดีเอ็นเอบรรจุ ข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นไว้ ซึ่งมีลักษณะที่ผสมผสานมาจากสิ่งมีชีวิตรุ่น ก่อน ซึ่งก็คือ พ่อและแม่ และสามารถ ถ่ายทอดไปยังสิ่งมีชีวิตรุ่นถัดไป ซึ่งก็คือ ลูกหลาน อังกฤษพันธุกรรมกรดนิวคลีอิกเซลล์ คน สัตว์ พืช เชื้อ รา แบคทีเรีย ไวรัส

3 DNA มีโครงสร้างเป็นสายยาวพันกันเป็น เกลียวคู่คล้ายบันไดเวียนขวา แต่ละสาย ประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์จำนวนมาก นิวคลีโอไทด์ ประกอบด้วย 1) น้ำตาลเพนโทส มีคาร์บอน 5 อะตอม คือ น้ำตาลดีออกซีไรโบส 2) ไนโตรเจนเบส ( ชนิดใดชนิดหนึ่ง ) จาก 4 ชนิดต่อไปนี้ - อะดีนิน (Adenine หรือ A) - กวานีน (Guanine หรือ G) - ไทมีน (Thymine หรือ T) - ไซโทซีน (Cytosine หรือ C) 3) หมู่ฟอสเฟต (P) เป็นส่วนเชื่อมระหว่างนิวคลี โอไทด์แต่ละหน่วยในสายดีเอ็นเอ เบสในดีเอ็นเอจะจับคู่ กัน คือ A กับ T, C กับ G

4 ความสำคัญของดีเอ็นเอ ดีเอ็นเอควบคุมลักษณะของการแสดงออก สามารถถ่ายทอดจาก พ่อแม่สู่ลูกผ่านทางเซลล์ สืบพันธุ์และการปฏิสนธิ DNA คือสารพันธุกรรม ทำหน้าที่กำหนด กิจกรรมต่างๆ ภายในเซลล์โดยควบคุมการ สังเคราะห์โปรตีนชนิดต่างๆ เช่น เอนไซม์

5 ดีเอ็นเอมีรูปร่างเป็น เกลียวคู่ คล้าย บันไดลิงที่บิดตัว

6 DNA ย่อมาจากคำว่า Deoxyribonucleic Acid คือสาร พันธุกรรมหรือหน่วยพื้นฐานที่ทำ หน้าที่เก็บรักษาข้อมูลและ ถ่ายทอด ลักษณะทางกรรมพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต DNA ส่วนใหญ่จะอยู่ในโครโมโซม ภายในนิวเคลียส ซึ่งปกติจะพบได้ใน น้ำเลือด น้ำอสุจิ เส้นผม ดังนั้น DNA จึงเป็นตัวบ่งชี้รูปพรรณสัณฐานของแต่ ละคน

7 ภายในนิวเคลียสของแต่ละเซลล์ที่ ประกอบกันเป็นร่างกายของสิ่งมีชีวิตชนิด หนึ่ง จะมีจำนวนโครโมโซมเท่ากันหมด ทุกเซลล์ เช่น ทุก ๆ เซลล์ของร่างกาย คนมีโครโมโซมจำนวน 46 แท่ง แต่ใน เซลล์สืบพันธุ์จะมีจำนวนโครโมโซม เพียงครึ่งหนึ่งของเซลล์ร่างกาย ดังภาพ

8 แผนภาพอย่างง่ายแสดงการสร้างเซลล์อสุจิ และเซลล์ไข่

9 เมื่อเซลล์อสุจิ ของพ่อและเซลล์ ไข่ของแม่ซึ่งมี โครโมโซมเซลล์ละ 23 แท่งมารวมกัน เซลล์ใหม่ที่ได้จึงมี จำนวนโครโมโซม 46 แท่ง ซึ่งเท่ากับ จำนวนโครโมโซม ของเซลล์ร่างกาย ปกติ ดังแสดงในภาพ จำนวนโครโมโซม ภายหลังการปฏิสนธิ

10 โครโมโซมของ สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด จะมีรูปร่างลักษณะ เหมือนกันเป็นคู่ ๆ ยีนซึ่งอยู่บน โครโมโซมก็ปรากฏ เป็น คู่ด้วย

11 ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ เนื่องจาดดีเอ็นเอ ( อาจเรียกว่า ชิ้นส่วน ของยีน ) เป็นสารพันธุกรรมที่มีอยู่ทุกเซลล์ทั่ว ร่างกาย ดังนั้นดีเอ็นเอของแต่ละคนจึงมี ลักษณะจำเพาะเหมือนลายมือหรือลายนิ้วหรือ แผลเป็นของแต่ละคน แต่ดีเอ็นเอมีลักษณะ ดีกว่าที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเกิดการ เปลี่ยนแปลงที่บริเวณใดของร่างกาย ดังนั้น จึงถือว่าลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (DNA fingerprint) เป็นลักษณะจำเพาะของแต่ละคน และมีข้อดี กว่าลายมือที่สามารถใช้พิสูจน์ความสัมพันธ์ ทางสายเลือดได้ด้วย เพราะ ดีเอ็นเอของลูก จะได้รับมาจากพ่อและแม่อย่างละครึ่งหนึ่ง ดี เอ็นเอของแต่ละคนจึงยากที่จะมีคนอื่นเหมือน ยกเว้นแฝดแท้ที่เกิดจากไข่ใบเดียวกันและ อสุจิตัวเดียวกัน

12


ดาวน์โหลด ppt DNA สำคัญ อย่างไร. ดีเอ็นเอ ( อังกฤษ : DNA) เป็นชื่อย่อของ สารพันธุกรรม มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า กรดดี ออกซีไรโบนิวคลีอิก (Deoxyribonucleic acid) ซึ่งเป็นกรดนิวคลีอิก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google