งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ งานนำเสนอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับเข้าสู่ งานนำเสนอ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ งานนำเสนอ
เรื่อง ไมโทคอนเดรีย

2 2.) น.ส. ณัฐสุดา เขตหนองบัว
จัดทำโดย 1.) น.ส. อรดี จารย์โพธิ์ 2.) น.ส. ณัฐสุดา เขตหนองบัว 3.) น.ส. รินดา คำพันธ์ 4.) น.ส. รัตนา สุริยา

3 ไมโทคอนเดรีย (อังกฤษ: mitochondrion, พหูพจน์:
mitochondria) ทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานของเซลล์  ถูกค้นพบครั้งแรกโดย คอลลิกเกอร์ ส่วนใหญ่มีรูปร่างกลมท่อนสั้น คล้ายไส้กรอก ยาว 5-7 ไมครอน มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2-1 ไมครอน ประกอบไปด้วยโปรตีน 60-65% ลิพิด 35-40% มีเยื่อหุ้มสองชั้น (double unit membrane)

4 ชั้นนอกเรียบหนา 60-80 อังสตรอม เยื่อชั้นในพับเข้าไปเป็นรอยหยักเรียก คริสตี (cristae) หนา 60-80
อังสตรอม ภายในบรรจุของเหลวประกอบไปด้วยสารหลายชนิดเรียก แมทริกซ์ (matrix) ภายในไมโทคอนเดรียสามารถพบ DNA ได้เช่นเดียวกับในนิวเคลียสและคลอโรพลาสต์ โดยเรียกว่า mtDNA[1]

5 ในเซลล์มนุษย์ DNAภายในไมโทคอนเดรียมีลักษณะเป็นวงกลม
มีการสันนิษฐานว่าไมโทคอนเดรียนั้นมีวิวัฒนาการร่วมกันกับเซลล์ยูคาริโอตมานานแล้ว โดยเริ่มแรกนั้นเซลล์สิ่งมีชีวิตชั้นสูงอาจไปกินเซลล์ที่มีขนาดเล็กกว่าเข้าไป ในเซลล์มนุษย์ DNAภายในไมโทคอนเดรียมีลักษณะเป็นวงกลม โดยมียีนที่สร้างโปรตีนได้เพียงไม่กี่สิบยีนเท่านั้น[2]

6 โทคอนเดรียมาก เช่น เซลล์ตับ ไต กล้ามเนื้อหัวใจและเซลล์ต่อมต่าง ๆ
          จำนวนของไมโทคอนเดรียในเซลล์แต่ละชนิดจะ มีจำนวนไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับชนิดและ กิจกรรมของเซลล์ เซลล์ที่มีเมแทบอลิซึมสูงจะมีไม โทคอนเดรียมาก เช่น เซลล์ตับ ไต กล้ามเนื้อหัวใจและเซลล์ต่อมต่าง ๆ 

7 จบการนำเสนอ เรื่องไมโทคอนเดรีย


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับเข้าสู่ งานนำเสนอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google