งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไมโทคอนเดรีย ( อังกฤษ : mitochondrion, พหูพจน์ : อังกฤษ mitochondria) ทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานของเซลล์ พลังงานเซลล์ ถูกค้นพบครั้งแรกโดย คอลลิกเกอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไมโทคอนเดรีย ( อังกฤษ : mitochondrion, พหูพจน์ : อังกฤษ mitochondria) ทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานของเซลล์ พลังงานเซลล์ ถูกค้นพบครั้งแรกโดย คอลลิกเกอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ไมโทคอนเดรีย ( อังกฤษ : mitochondrion, พหูพจน์ : อังกฤษ mitochondria) ทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานของเซลล์ พลังงานเซลล์ ถูกค้นพบครั้งแรกโดย คอลลิกเกอร์ ส่วนใหญ่มีรูปร่างกลมท่อนสั้น คล้ายไส้กรอก ยาว 5-7 ไมครอน มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2-1 ไมครอน ประกอบไปด้วยโปรตีน 60-65% ลิพิด 35-40% มีเยื่อหุ้มสองชั้น (double unit membrane)

4 ชั้นนอกเรียบหนา 60-80 อังสตรอม เยื่อชั้นในพับ เข้าไปเป็นรอยหยักเรียก คริสตี (cristae) หนา 60- 80 อังสตรอม อังสตรอม ภายในบรรจุของเหลวประกอบไปด้วย สารหลายชนิดเรียก แมทริกซ์ (matrix) ภายในไมโทคอนเดรียสามารถพบ DNA ได้ เช่นเดียวกับในนิวเคลียสและคลอโรพลาสต์ โดย เรียกว่า mtDNA[1]DNAนิวเคลียสคลอโรพลาสต์mtDNA[1]

5 มีการสันนิษฐานว่าไมโทคอนเดรียนั้นมีวิวัฒนาการร่วมกันกับเซลล์ยูคาริโอตมานานแล้ว โดยเริ่มแรกนั้นเซลล์สิ่งมีชีวิตชั้นสูงอาจไปกินเซลล์ที่มีขนาดเล็กกว่าเข้าไป ในเซลล์มนุษย์ DNA ภายในไมโทคอนเดรียมีลักษณะเป็นวงกลม โดยมียีนที่สร้างโปรตีนได้เพียงไม่กี่สิบยีนเท่านั้น [2] [2]

6 จำนวนของไมโทคอนเดรียในเซลล์แต่ละชนิดจะ มีจำนวนไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับชนิดและ กิจกรรมของเซลล์ เซลล์ที่มีเมแทบอลิซึมสูงจะมีไม โทคอนเดรียมาก เช่น เซลล์ตับ ไต กล้ามเนื้อหัวใจและเซลล์ต่อมต่าง ๆ

7


ดาวน์โหลด ppt ไมโทคอนเดรีย ( อังกฤษ : mitochondrion, พหูพจน์ : อังกฤษ mitochondria) ทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานของเซลล์ พลังงานเซลล์ ถูกค้นพบครั้งแรกโดย คอลลิกเกอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google