งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางชัญญานุช สุวรรณ์ทา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางชัญญานุช สุวรรณ์ทา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางชัญญานุช สุวรรณ์ทา
วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3 เรื่อง กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม นางชัญญานุช สุวรรณ์ทา อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

2 เรื่อง กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ใบความรู้ เรื่อง กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีการเกิด การเจริญ การเติบโต และตายในที่สุด แต่การสืบต่อของเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตยังคงดำรงอยู่ติดต่อกันหลายชั่วอายุและตลอดไปเป็นระยะเวลายาวนาน สิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อยู่บนโลกจะมีรูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง แต่มีความแตกต่างกันในแต่ละชนิดหรือสปีชีส์ (species) มนุษย์ทั้งหมดบนโลกก็มีลักษณะแตกต่างกัน เช่น บางคนผิวดำ บางคนผิวขาว บางคนตาสีดำ บางคนตาสีฟ้า เป็นต้น นักเรียนคิดว่ามนุษย์ทั้งหมดบนโลกเป็นชนิดหรือสปีชีส์เดียวกันหรือไม่

3 มนุษย์ทั้งหมดบนโลก เป็นสิ่งมีชีวิตสปีชีส์เดียวกันหรือไม่ ?
แบบฝึกหัด มนุษย์ทั้งหมดบนโลก เป็นสิ่งมีชีวิตสปีชีส์เดียวกันหรือไม่ ? ไม่เป็น เป็น

4 อวัยวะที่เห็นบนใบหน้า
ใบความรู้ ภาพเด็กที่มีลักษณะแตกต่างกัน 3 ภาพ ดังนี้ ภาพที่ 2 ภาพที่1 ภาพที่ 3 ตาราง ลักษณะของเด็กที่เห็นในภาพ ภาพที่ ลักษณะที่สังเกต อวัยวะที่เห็นบนใบหน้า สีตา สีผิว ลักษณะผม 1 2 3 นัยน์ตา, จมูก, ปาก ฟ้า ดำ น้ำตาล ทอง หยักศก หยิก เหยียดตรง

5 แบบฝึกหัด ข. ก. ค. ง. ไม่มีข้อถูก
Timer แบบฝึกหัด ภาพใดมีลักษณะสีตาน้ำตาล,สีผิวน้ำตาล ,ลักษณะผม เหยียดตรง ? ข. ก. ค. ง. ไม่มีข้อถูก

6 ดูภาพต่อไปนี้ เป็นลักษณะที่แปรผันแบบต่างๆ
ใบความรู้ ดูภาพต่อไปนี้ เป็นลักษณะที่แปรผันแบบต่างๆ ลักษณะผิวเผือก ลักษณะผิวดำ (แปรผันไม่ต่อเนื่อง) (แปรผันต่อเนื่อง) ความถนัดของมือซ้าย ลักษณะผมหยิก (แปรผันไม่ต่อเนื่อง) (แปรผันไม่ต่อเนื่อง)

7 ให้นักเรียนโยงเส้นภาพที่สัมพันธ์กัน ?
แบบฝึกหัด ให้นักเรียนโยงเส้นภาพที่สัมพันธ์กัน ? 1 A ลักษณะผมหยิก (แปรผันไม่ต่อเนื่อง) 2 B ความถนัดของมือซ้าย (แปรผันไม่ต่อเนื่อง) C ลักษณะผิวเผือก (แปรผันไม่ต่อเนื่อง) 3 D ลักษณะผิวดำ (แปรผันต่อเนื่อง) 4

8 ให้นักเรียนทดลองในห้องเรียน ?
ใบความรู้ ให้นักเรียนทดลองในห้องเรียน ? ลักษณะ จำนวน (คน) จำนวน (%) ห่อลิ้นได้ ห่อลิ้นไม่ได้ ผมหยัก ผมเหยียด

9 ใบความรู้ ยีน (gene) เป็นหน่วยที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม
ยีนของพ่อในนิวเคลียสอสุจิผสมกับยีนของแม่ในนิวเคลียสของไข่ได้ไซโกต หลังจากนั้นเกิดการแบ่งเซลล์แบบโมโทซิส (motosis) ทำให้ไซโกตเจริญเติบโตมีขนาดใหญ่เปลี่ยนแปลง รูปร่างหน้าที่เป็นอวัยวะต่างๆคนมีโครโมโซมเท่าใด และมีลักษณะอย่างไร ยีนอยู่บนโครโมโซม และโครโมโซมอยู่ในนิวเคลียส นักเรียนทราบหรือไม่ว่าคนมีโครโมโซมกี่แท่ง และมีลักษณะอย่างไร คนมีโครโมโซม 46 แท่ง 23 คู่ แต่ละแท่งมีขนาดไม่เท่ากัน แต่ละคู่มีขนาดเท่ากันยกเว้นคู่สุดท้ายที่เป็นโครโมโซมเพศของชาย

10 คนมีโครโมโซมกี่แท่ง ? แบบฝึกหัด
<Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

11 แบบฝึกหัด ให้นักเรียนเติมคำให้ถูกต้อง พันธุกร_ม


ดาวน์โหลด ppt นางชัญญานุช สุวรรณ์ทา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google