งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO Creation By Tong_Group_Planwww.themeg allery.com 1 โครงการพัฒนาบุคลากร สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๔ เรื่อง : การใช้งาน Microsoft.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO Creation By Tong_Group_Planwww.themeg allery.com 1 โครงการพัฒนาบุคลากร สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๔ เรื่อง : การใช้งาน Microsoft."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO Creation By Tong_Group_Planwww.themeg allery.com 1 โครงการพัฒนาบุคลากร สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๔ เรื่อง : การใช้งาน Microsoft PowerPoint วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๒

2 LOGO Creation By Tong_Group_Planwww.the megallery.com 2 Content  บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ PowerPoint ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ PowerPoint  บทที่ 2 การสร้างไฟล์นำเสนอ การสร้างไฟล์นำเสนอ  บทที่ 3 มุมมองชิ้นงาน มุมมองชิ้นงาน  บทที่ 4 การบันทึกไฟล์ การบันทึกไฟล์  บทที่ 5 การลบและเพิ่มสไลด์ การลบและเพิ่มสไลด์  บทที่ 6 การกำหนด Header / Footer การกำหนด Header / Footer  บทที่ 7 การจัดการฉากหลังของสไลด์ การจัดการฉากหลังของสไลด์  บทที่ 8 การสั่งพิมพ์และตั้งค่าแผ่นสไลด์ การสั่งพิมพ์และตั้งค่าแผ่นสไลด์  บทที่ 9 การจัดทำสไลด์ต้นแบบ ( Master) การจัดทำสไลด์ต้นแบบ ( Master)

3 LOGO Creation By Tong_Group_Planwww.the megallery.com 3 Content  บทที่ 10 การใช้เทคนิคกับแผ่นสไลด์ การใช้เทคนิคกับแผ่นสไลด์  บทที่ 11 การจัดทำบทบรรยายสำหรับผู้พูด การจัดทำบทบรรยายสำหรับผู้พูด  บทที่ 12 การใช้ Text, Object การใช้ Text, Object  บทที่ 13 การสร้างกราฟ การสร้างกราฟ  บทที่ 14 การเชื่อมโยงหลายมิติและ URL การเชื่อมโยงหลายมิติและ URL  บทที่ 15 การสร้าง Diagram Gallery การสร้าง Diagram Gallery  บทที่ 16 การสร้าง Organization Chart การสร้าง Organization Chart  บทที่ 17 การสร้างลำดับผังงาน การสร้างลำดับผังงาน

4 LOGO Creation By Tong_Group_Planwww.the megallery.com 4 การแทรกวีดีโอ

5 LOGO Creation By Tong_Group_Planwww.the megallery.com 5 การทำกราฟ

6 LOGO Creation By Tong_Group_Planwww.the megallery.com 6 THE END ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt LOGO Creation By Tong_Group_Planwww.themeg allery.com 1 โครงการพัฒนาบุคลากร สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี ๒๕๕๒ ครั้งที่ ๔ เรื่อง : การใช้งาน Microsoft.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google