งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
บทที่ 2

2 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
การเขียนโปรแกรมจะเริ่มต้นด้วยการเขียนผังงาน หรือ Flowchart เป็นพื้นฐานของการพัฒนาโปรแกรม เพื่อใช้พัฒนาโปรแกรมในอนาคต และเป็นตัวทำให้เข้าใจโปรแกรมได้ง่ายยิ่งขึ้น

3 ผังงาน หรือ Flowchart หมายถึง แผนภาพแสดงการทำงานของโปรแกรม หรือ การไหล โดยใช้สัญลักษณ์รูปภาพแสดงขั้นตอนการทำงานต่างๆ

4 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน
เริ่มต้น และสิ้นสุดโปรแกรม การประมวลผล กำหนดตัวแปร การตัดสินใจ แสดงผล โดยไม่ระบุสื่อ เรียกใช้โปรแกรมย่อยจากภายนอก พิมพ์ข้อมูลทางเครื่องพิมพ์

5 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน
รับค่าผ่านทางคีย์บอร์ด เชื่อมต่อระหว่างหน้า แสดงผลทางจอภาพ เส้นทางการทำงานของโปรแกรม

6 หลักเกณฑ์ในการเขียนผังงาน
เริ่มต้นด้วย และจบด้วย เส้นทางการทำงานจะเริ่มจากบนลงล่าง และซ้ายไปขวา เส้นทางการทำงานไม่ควรทับกัน โยงเป็นระเบียบ ภาพสัญลักษณ์มีขนาดต่างกันได้ แต่ควรเหมือนกับมาตรฐาน START END

7 ตัวอย่างการเขียนผังงาน
ผังงานสำหรับรับข้อมูล รหัส ชื่อ ยอดขาย และคำนวณโบนัส โดย ขายได้ < ได้โบนัส 3% แต่ถ้าขายได้ >= ได้โบนัส 5% และแสดงออกทางจอภาพ

8 N Y bonus Id,name,sale,bonus Id,name,sale,bonus Id,name,sale,bonus
START Id,name,sale,bonus Id,name,sale,bonus N Y Sale >=10000 Id,name,sale,bonus Id,name,sale,bonus bonus END

9 ตัวดำเนินการ หรือ Operator
คือเครื่องหมายที่ใช้เชื่อมต่อระหว่าง นิพจน์ หรือ ตัวแปร อย่างน้อย 2 ตัวขึ้นไป โดยที่ตัวกระทำ หรือ ถูกกระทำเรียกว่า โอเปอร์แรนต์ (Operand)

10 ตัวดำเนินการคณิตศาสตร์
+ - * / ^ Mod \ บวก เช่น 10+5=15 ลบ เช่น 20-12=8 คูณ เช่น 5*3=15 หาร เช่น 10/5=2 เลขยกกำลังเช่น 3^2=9 หารเก็บเฉพาะเศษ เช่น 9 Mod 2 = 1 หารเก็บเฉพาะจำนวนเต็ม เช่น 9\2 = 4

11 ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์
And : T and T = T นอกนั้นเป็น F หมด OR : F or F = F นอกนั้นเป็น T หมด Xor : เหมือนกันเป็น F ต่างกันเป็น T Not : จะให้ค่าที่เป็นตรงข้าม // T คือ True=ค่าความจริงเป็นจริง F คือ False

12 ตัวดำเนินการทางการเปรียบเทียบ
= เท่ากับ <> ไม่เท่ากับ < น้อยกว่า > มากว่า <= น้อยกว่าหรือเท่ากับ >= มากว่าหรือเท่ากับ Sex=“ชาย” Flag <> true Salary < Salary > Salary <= Salary >= 15000


ดาวน์โหลด ppt ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google