งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

{ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรม บทที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "{ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรม บทที่ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 { ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรม บทที่ 2

2  การเขียนโปรแกรมจะเริ่มต้นด้วยการ เขียนผังงาน หรือ Flowchart เป็นพื้นฐาน ของการพัฒนาโปรแกรม เพื่อใช้พัฒนา โปรแกรมในอนาคต และเป็นตัวทำให้ เข้าใจโปรแกรมได้ง่ายยิ่งขึ้น 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ เขียนโปรแกรม

3  หมายถึง แผนภาพแสดงการทำงานของ โปรแกรม หรือ การไหล โดยใช้ สัญลักษณ์รูปภาพแสดงขั้นตอนการ ทำงานต่างๆ ผังงาน หรือ Flowchart

4 เริ่มต้น และสิ้นสุดโปรแกรม การประมวลผล กำหนดตัวแปร การตัดสินใจ แสดงผล โดยไม่ระบุสื่อ เรียกใช้โปรแกรมย่อยจาก ภายนอก พิมพ์ข้อมูลทางเครื่องพิมพ์ สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผัง งาน

5 รับค่าผ่านทางคีย์บอร์ดเชื่อมต่อระหว่างหน้าแสดงผลทางจอภาพ เส้นทางการทำงานของ โปรแกรม สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผัง งาน

6 1. เริ่มต้นด้วย และจบด้วย 2. เส้นทางการทำงานจะเริ่มจากบนลง ล่าง และซ้ายไปขวา 3. เส้นทางการทำงานไม่ควรทับกัน โยง เป็นระเบียบ 4. ภาพสัญลักษณ์มีขนาดต่างกันได้ แต่ ควรเหมือนกับมาตรฐาน หลักเกณฑ์ในการเขียนผังงาน STARTEND

7  ผังงานสำหรับรับข้อมูล รหัส ชื่อ ยอดขาย และคำนวณโบนัส โดย ขายได้ = 10000 ได้โบนัส 5% และแสดงออกทาง จอภาพ ตัวอย่างการเขียนผังงาน

8 START Id,name,sale,bonus Sale >=10000 Id,name,sale,bonus bonus END N Y

9  คือเครื่องหมายที่ใช้เชื่อมต่อระหว่าง นิพจน์ หรือ ตัวแปร อย่างน้อย 2 ตัวขึ้น ไป โดยที่ตัวกระทำ หรือ ถูกกระทำ เรียกว่า โอเปอร์แรนต์ (Operand) ตัวดำเนินการ หรือ Operator

10 ตัวดำเนินการคณิตศาสตร์ +-*/^Mod\ บวก เช่น 10+5=15 ลบ เช่น 20-12=8 คูณ เช่น 5*3=15 หาร เช่น 10/5=2 เลขยกกำลังเช่น 3^2=9 หารเก็บเฉพาะเศษ เช่น 9 Mod 2 = 1 หารเก็บเฉพาะจำนวนเต็ม เช่น 9\2 = 4

11 And : T and T = T นอกนั้นเป็น F หมด OR : F or F = F นอกนั้นเป็น T หมด Xor : เหมือนกันเป็น F ต่างกันเป็น T Not : จะให้ค่าที่เป็นตรงข้าม // T คือ True= ค่าความจริงเป็นจริง F คือ False ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์

12 ตัวดำเนินการทางการ เปรียบเทียบ = เท่ากับ <> ไม่เท่ากับ < น้อยกว่า > มากว่า <= น้อยกว่าหรือ เท่ากับ >= มากว่าหรือ เท่ากับ Sex=“ ชาย ” Flag <> true Salary < 15000 Salary > 15000 Salary <= 15000 Salary >= 15000


ดาวน์โหลด ppt { ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ การเขียนโปรแกรม บทที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google