งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 การกำหนดการ นำเสนอ และเชื่อมโยงสไลด์. การกำหนดการนำเสนอและ เชื่อมโยงสไลด์ การนำเสนอนั้นไม่จำเป็นต้องใช้ โปรแกรม PowerPoint เสมอ ไป อาจแสดงในลักษณะของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 การกำหนดการ นำเสนอ และเชื่อมโยงสไลด์. การกำหนดการนำเสนอและ เชื่อมโยงสไลด์ การนำเสนอนั้นไม่จำเป็นต้องใช้ โปรแกรม PowerPoint เสมอ ไป อาจแสดงในลักษณะของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 การกำหนดการ นำเสนอ และเชื่อมโยงสไลด์

2 การกำหนดการนำเสนอและ เชื่อมโยงสไลด์ การนำเสนอนั้นไม่จำเป็นต้องใช้ โปรแกรม PowerPoint เสมอ ไป อาจแสดงในลักษณะของ เว็บเพจก็ได้ แล้วใช้บราวเซอร์ เช่น Internet Explorer เปิดดู

3 การกำหนดการนำเสนอ การนำเสนอหรือสั่งฉายสไลด์ทำได้ หลายวิธี ดังนี้ 1. ใช้คำสั่ง นำเสนอภาพนิ่ง => ชมการ นำเสนอ 2. คลิกปุ่ม การนำเสนอภาพนิ่ง 3. กดแป้น F5 ที่คีย์บอร์ด เพื่อเริ่มฉายส ได์แผ่นแรก 4. กดแป้น shift + F5 เพื่อฉายสไลด็ แผ่นที่กำลังทำงานอยู่

4 ใส่ปุ่มปฏิบัติการในสไลด์ ปุ่มปฏิบัติการในสไลด์มีไว้เพื่อเป็นตัวกำหนด ที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในการ เปลี่ยนแปลงลำดับการฉายสไลด์ โดยเราเป็น ผู้สร้างและกำหนดเองว่าปุ่มนี้เมื่อเราคลิก แล้วจะไปยังสไลด์หน้าไหน ซึ่งสามารถแบ่ง ลักษระการใช้งานไดเป็นประเภทใหญ่ ดังนี้ เพื่อเชื่อมโยงไปยังสไลด์ที่ต้องการ เช่น เลื่อนไป ยังสไลด์แผ่นแรกหรือแผ่นที่อยู่ก่อนหน้า เปิด ไฟล์หรือเว็บเพจใดบนอินเตอร์เน็ตโดยระบุ URL เพื่อเรียกใช้แมโคร เพื่อเรียกโปรแกรมใดๆใหทำงาน เพื่อเล่นไฟล์เสียง เพื่อเปิดโปรแกรมเพื่อแก้ไขออบเจ็คนั้น

5 ใส่ปุ่มปฏิบัติการในสไลด์

6

7 การตั้งเวลาการฉายสไลด์ ก่อนการนำเสนองานจริงๆ เราต้อง ซ้อมการบรรยายไปพร้อมกับการ ฉายสไลด์ ซึ่งหากมีคำถาม ระหว่างสไลด์ แล้วมีผลต่อการ เปลี่ยนสไลด์ เราก็อาจสั่งให้หยุด การนับเวลาชั่วคราว แล้วสั่งให้ ฉายต่อเพื่อกลับเข้าสู่การบรรยาย

8 การตั้งเวลาการฉายสไลด์

9 การกำหนดการเชื่อมโยง สไลด์ การกำหนดการเชื่อมโยง สไลด์ หัวข้อนี้ก็จะมีลักษณะการทำงานคล้าย กับ หัวข้อการใส่ปุ่มปฏิบัติการในสไลด์ เพียงแค่เราเลือก ออบเจ็ค ( ออบเจ็ค คือ ชิ้นงานต่างที่เราจะทำเป็นจุดเชื่อม โยง เช่น ข้อความ, ปุ่ม, หรือรูปภาพ ) ที่ต้องการสร้างจุดเชื่อมโยง แล้ว กำหนดจุดเชื่อมโยงไปยังสิ่งที่เรา ต้องการ

10 การกำหนดการเชื่อมโยง สไลด์ การกำหนดการเชื่อมโยง สไลด์

11 การกำหนดการเชื่อมโยง สไลด์ การกำหนดการเชื่อมโยง สไลด์


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 การกำหนดการ นำเสนอ และเชื่อมโยงสไลด์. การกำหนดการนำเสนอและ เชื่อมโยงสไลด์ การนำเสนอนั้นไม่จำเป็นต้องใช้ โปรแกรม PowerPoint เสมอ ไป อาจแสดงในลักษณะของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google