งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พิมพ์ที่ ประเทศอังกฤษ โดย บริษัท Thames&Hudson Ltd. ผู้แต่ง : Andy Wyatt.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พิมพ์ที่ ประเทศอังกฤษ โดย บริษัท Thames&Hudson Ltd. ผู้แต่ง : Andy Wyatt."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พิมพ์ที่ ประเทศอังกฤษ โดย บริษัท Thames&Hudson Ltd. ผู้แต่ง : Andy Wyatt

3

4 เนื้อหา (Contents) บทที่ 1 ก่อนการผลิต (Pre-Production) บทที่ 2 การผลิต (Production) บทที่ 3 หลังการผลิต (Post-Production) บทที่ 4 ฝึกเป็นมืออาชีพ (Professional Practice)

5 บทที่ 1 ก่อนการผลิต (Pre-Production) (Pre-Production) พื้นฐานก่อนการผลิตแนวคิด เรื่องราว เนื้อเรื่อง ภาพการเขียนบทบทภาพ การออกแบบตามแนวคิด สิ่งแวดล้อม และลักษณะท่าทาง การจัดการ

6

7

8

9

10 บทที่ 2 การผลิต (Production) (Production) เทคนิคภาพเคลื่อนไหว การบันทึกเสียง โครงร่าง 2 มิติ ลักษณะท่าทาง ฉาก การเคลื่อนไหว เวลา เทคนิคและการฝึก เครื่องมือภาพเคลื่อนไหว โครงร่าง 3 มิติ ความต่อเนื่อง การประมวลผล แสง การออกแบบ

11

12

13

14

15

16 บทที่ 3 หลังการผลิต (Post-Production) (Post-Production) ตำแหน่งสำหรับภาพเคลื่อนไหว เทคนิคพิเศษของภาพ การผลิตเสียง การตัดต่อเสียง การตัดต่อภาพเคลื่อนไหว

17

18

19 บทที่ 4 ฝึกเป็นมืออาชีพ (Professional Practice) สนับสนุนงาน ขายงานของตนเอง

20 THE END


ดาวน์โหลด ppt พิมพ์ที่ ประเทศอังกฤษ โดย บริษัท Thames&Hudson Ltd. ผู้แต่ง : Andy Wyatt.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google