งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Word itamsu2009@gmail.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Word itamsu2009@gmail.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Word

2 Topics การตั้งค่าหน้ากระดาษ การแทรกเลขหน้า การแทรกภาพ
การแสดงสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย การสร้างตารางและการคำนวณอย่างง่าย การพิมพ์เอกสารแบบหลายคอลัมน์

3

4 3 4 2 1

5 3 2 1

6 ผมคือ Office Assistant ครับ
Title Bar Menu Bar Tool Bar Bar Ruler ผมคือ Office Assistant ครับ Text Area Scroll Bar Status Bar

7 การเปิดไฟล์เอกสาร เมนู File Open

8 การบันทึกไฟล์เอกสาร เมนู File Save เมนู File  Save As

9 การตั้งค่าหน้ากระดาษ
กำหนดขนาดกระดาษ Preset

10

11 หัวกระดาษและท้ายกระดาษ
แทรกเลขหน้า View  Header and Footer ข้อความอัตโนมัติ

12 เมนู Format Fonts

13 เลือกเมนู Format  Font
Font Dialog

14 Font Dialog

15 Left เมนู Format Paragraph Center Right Distribute Justify

16 ระยะย่อหน้า เลือกเมนู Format  Paragraph รูปแบบ  ย่อหน้า ระยะห่าง
ระหว่างบรรทัด

17 สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย (Bullet)

18 กราฟฟิกใน Microsoft Word
ClipArt Picture AutoShape WordArt Organization Chart Diagram (OfficeXP or higher)

19 Clip Art Insert  Picture  ClipArt แทรก  รูปภาพ  ภาพตัดปะ

20 Auto Shape

21 แทรก  รูปภาพ  ข้อความศิลป์
Insert  Picture  WordArt แทรก  รูปภาพ  ข้อความศิลป์

22 การจัดรูปแบบของกราฟฟิก

23 การสร้างตาราง

24 การใช้สูตรคำนวณกับตาราง
=SUM(ABOVE) สูตร รูปแบบตัวเลข ฟังก์ชัน

25 การพิมพ์เอกสารแบบหน้าหนังสือพิมพ์ด้วยคอลัมน์
Format  Column ตำแหน่งเริ่มต้น การจัดรูปแบบหน้ากระดาษ แบบคอลัมน์

26 Useful Links Microsoft Office Online
Florida Gulf Cosat University Nectec's Web Based Learning Working with Words - Word Processing


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Word itamsu2009@gmail.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google