งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Word Topics  การตั้งค่าหน้ากระดาษ  การแทรกเลขหน้า  การแทรกภาพ  การแสดงสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย  การสร้างตารางและการคำนวณอย่างง่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Word Topics  การตั้งค่าหน้ากระดาษ  การแทรกเลขหน้า  การแทรกภาพ  การแสดงสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย  การสร้างตารางและการคำนวณอย่างง่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Word

2 Topics  การตั้งค่าหน้ากระดาษ  การแทรกเลขหน้า  การแทรกภาพ  การแสดงสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย  การสร้างตารางและการคำนวณอย่างง่าย  การพิมพ์เอกสารแบบหลายคอลัมน์

3

4

5

6 ผมคือ Office Assistant ครับ Text Area Title Bar Menu Bar Tool Bar Bar Ruler Scroll Bar Status Bar

7 การเปิดไฟล์เอกสาร เมนู File  Open

8 เมนู File  Save เมนู File  Save As การบันทึกไฟล์เอกสาร

9 การตั้งค่าหน้ากระดาษ กำหนดขนาด กระดาษ Preset

10

11 หัวกระดาษและท้ายกระดาษ View  Header and Footer ข้อความ อัตโนมัติ แทรกเลข หน้า

12 เมนู Format  Fonts

13 เลือกเมนู Format  Font Font Dialog

14

15 Center Left Right Distribute Justify เมนู Format Paragraph

16 เลือกเมนู Format  Paragraph รูปแบบ  ย่อหน้า เลือกเมนู Format  Paragraph รูปแบบ  ย่อหน้า ระยะย่อ หน้า ระยะห่าง ระหว่าง บรรทัด

17 สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย (Bullet)

18 กราฟฟิกใน Microsoft Word  ClipArt  Picture  AutoShape  WordArt  Organization Chart  Diagram (OfficeXP or higher)

19 Clip Art Insert  Picture  ClipArt แทรก  รูปภาพ  ภาพ ตัดปะ

20 Auto Shape

21 Insert  Picture  WordArt แทรก  รูปภาพ  ข้อความศิลป์

22 การจัดรูปแบบของกราฟฟิก

23 การสร้างตาราง

24 การใช้สูตรคำนวณกับตาราง สูตร รูปแบบ ตัวเลข ฟังก์ชั น =SUM(ABOVE)

25 การพิมพ์เอกสารแบบหน้า หนังสือพิมพ์ด้วยคอลัมน์ ตำแหน่งเริ่มต้น การจัดรูปแบบ หน้ากระดาษ แบบคอลัมน์ Format  Column

26 Useful Links Microsoft Office Online office.microsoft.com/home/default.aspx Florida Gulf Cosat University Nectec's Web Based Learning Working with Words - Word Processing


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Word Topics  การตั้งค่าหน้ากระดาษ  การแทรกเลขหน้า  การแทรกภาพ  การแสดงสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย  การสร้างตารางและการคำนวณอย่างง่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google