งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 สร้างและจัดการสไลด์ การสร้างงานนำเสนอใน โปรแกรม PowerPoint สามารถ ทำได้หลายวิธีด้วยกัน ไม่ว่าจะ เป็นงานนำเสนอเปล่าที่เรา ตกแต่งเอง หรือใช้แม่แบบการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 สร้างและจัดการสไลด์ การสร้างงานนำเสนอใน โปรแกรม PowerPoint สามารถ ทำได้หลายวิธีด้วยกัน ไม่ว่าจะ เป็นงานนำเสนอเปล่าที่เรา ตกแต่งเอง หรือใช้แม่แบบการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 สร้างและจัดการสไลด์ การสร้างงานนำเสนอใน โปรแกรม PowerPoint สามารถ ทำได้หลายวิธีด้วยกัน ไม่ว่าจะ เป็นงานนำเสนอเปล่าที่เรา ตกแต่งเอง หรือใช้แม่แบบการ ออกแบบที่มีมาในโปรแกรม พร้อมทั้งสามารถใช้แม่แบบบน เว็บไซต์ เพิ่มเติมจาก Microsoft Office Template Gallery บน เว็บไซต์ Microsoft.com

3 3 สร้างงานนำเสนอเปล่า 1. ที่แถบเมนูแฟ้ม  สร้าง 2. เลือกที่งานนำเสนอเปล่า

4 4 สร้างสไลด์จากแม่แบบที่มีในเครื่อง 1. เลือกคำสั่ง แฟ้ม  สร้าง 2. ที่ทาส์กเพน ด้านขวาให้เลือก แม่แบบบน คอมพิวเตอร์ของฉัน 3. เลือกรูปแบบที่เรา ต้องการ

5 5 การเพิ่มสไลด์แผ่นใหม่ การเพิ่มสไลด์แผ่นใหม่ทำได้ หลายวิธี

6 6 รู้จักกับ Slice Layout เค้าโครงสไลด์และตัวยึด คือ สไลด์ที่มีสิ่งต่างประกอบอยู่ใน สไลด์ เช่นข้อความ ภาพ กราฟ ตาราง มีเดียคลิป ทำให้เรา สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น โดยจะ ประกอบไปด้วยตัวยึดที่มีลักษณะ เป็นกรอบสี่เหลี่ยม ที่มีเส้นขอบ แบบจุดล้อมรอบ และใช้ใส่ ข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆ เช่น กราฟ ตาราง ภาพ แผนผังต่างๆ

7 7 รู้จักกับ Slice Layout


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 สร้างและจัดการสไลด์ การสร้างงานนำเสนอใน โปรแกรม PowerPoint สามารถ ทำได้หลายวิธีด้วยกัน ไม่ว่าจะ เป็นงานนำเสนอเปล่าที่เรา ตกแต่งเอง หรือใช้แม่แบบการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google