งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(เฟส 1 ระยะทดลองใช้งาน อรม.อร.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(เฟส 1 ระยะทดลองใช้งาน อรม.อร.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (เฟส 1 ระยะทดลองใช้งาน อรม.อร.)
GLIN SYSTEM โมดูล : ใบสั่งงาน (Job Order) (เฟส 1 ระยะทดลองใช้งาน อรม.อร.) บรรยายโดย น.ต.นิคม มหาสาร (54167)

2 1.4.1. การโอนงานให้กับผู้ช่วยนายช่าง 1.4 เขียนใบสั่งงาน/รับงานจ่าย
ระบบใบสั่งงาน (job order) PHASE 1 1.1 กำหนดค่าเจ้าหน้าที่ 1.2 แบบรายงานขอซ่อมทำ การโอนงานให้กับผู้ช่วยนายช่าง (เขียนใบสั่งงาน) 1.3 จ่ายงาน โอนงานให้ ผช.นายช่าง 1.4 เขียนใบสั่งงาน/รับงานจ่าย โอนกลับให้นายช่าง 1.5 เสนอใบสั่งงาน 1.6 ตรวจทานใบสั่งงาน 1.7 อนุมัติใบสั่งงาน

3 หน้าแรก ของระบบใบสั่งงาน

4 รายการใบสั่งงานทั้งหมด

5 ( ที่ผ่านการอนุมัติแล้ว )
ใบสั่งงาน ( ที่ผ่านการอนุมัติแล้ว )

6 รายการงานซ่อมทำทั้งหมด

7 1.1 กำหนดค่าสำหรับเจ้าหน้าที่
1.1 กำหนดค่าสำหรับเจ้าหน้าที่

8 1.2 แบบรายงานขอซ่อมทำ 3 1 2

9 1.3 จ่ายงาน (ให้กับนายช่าง)
1.3 จ่ายงาน (ให้กับนายช่าง)

10 1.4.1) กรณี เขียนใบสั่งงานด้วยตนเอง
1.4 เขียนใบสั่งงาน/รับงายจ่าย 1.4.1) กรณี เขียนใบสั่งงานด้วยตนเอง

11 1.4 เขียนใบสั่งงาน/รับงายจ่าย (ต่อ)
1.4 เขียนใบสั่งงาน/รับงายจ่าย (ต่อ)

12 1.4 เขียนใบสั่งงาน/รับงายจ่าย (ต่อ)
1.4 เขียนใบสั่งงาน/รับงายจ่าย (ต่อ) เขียนเนื้อหาใบสั่งงาน

13 1.4 เขียนใบสั่งงาน/รับงายจ่าย (ต่อ) กำหนดสายงาน-การขออนุมัติ
1.4 เขียนใบสั่งงาน/รับงายจ่าย (ต่อ) กำหนดสายงาน-การขออนุมัติ

14 1.4.2) กรณี ต้องการโอนงานให้กับผู้ช่วยนายช่าง (เพื่อเขียนใบสั่งงาน)
1.4 เขียนใบสั่งงาน/รับงายจ่าย (ต่อ) 1.4.2) กรณี ต้องการโอนงานให้กับผู้ช่วยนายช่าง (เพื่อเขียนใบสั่งงาน) 1 2

15 การโอนงานให้กับผู้ช่วยนายช่าง (เขียนใบสั่งงาน)
มุมมองของนายช่าง 1 2

16 การโอนงานให้กับผู้ช่วยนายช่าง (เขียนใบสั่งงาน)
มุมมองของนายช่าง 3 4 5

17 การโอนงานให้กับผู้ช่วยนายช่าง (เขียนใบสั่งงาน)
มุมมองของ ผช.นายช่าง 7 6

18 การโอนงานให้กับผู้ช่วยนายช่าง (เขียนใบสั่งงาน)
มุมมองของ ผช.นายช่าง 8

19 การโอนงานให้กับผู้ช่วยนายช่าง (เขียนใบสั่งงาน)
มุมมองของ ผช.นายช่าง 9 10 11

20 การโอนงานให้กับผู้ช่วยนายช่าง (เขียนใบสั่งงาน)
มุมมองของนายช่าง 13 12

21 การโอนงานให้กับผู้ช่วยนายช่าง (เขียนใบสั่งงาน)
มุมมองของนายช่าง 14 15

22 1.5 เสนอใบสั่งงานเพื่อขออนุมัติ
1.5 เสนอใบสั่งงานเพื่อขออนุมัติ

23 1.6 ตรวจทานใบสั่งงาน 1 2

24 1.7 อนุมัติใบสั่งงาน 1 2

25 รายการใบสั่งงานทั้งหมด

26 ตอบข้อซักถาม ขอบคุณ ครับ.....
For reproduction steps for this slide, refer to the PowerPoint template titled “Static text effects for PowerPoint slides” (STATIC_TEXT.potx), slide number 17.


ดาวน์โหลด ppt (เฟส 1 ระยะทดลองใช้งาน อรม.อร.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google