งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนผังการจัดงาน OBEC- Awards ครูระดับ มัธยมศึกษา อาคารเรียน บ้านสำราญ อาคาร อเนกประสงค์ฯ ลานเพลิน บริเวณร่มต้น ยาง อาคาร สพป. ยส.1 อาคารตุ้ม โฮม ครู ระดับประ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนผังการจัดงาน OBEC- Awards ครูระดับ มัธยมศึกษา อาคารเรียน บ้านสำราญ อาคาร อเนกประสงค์ฯ ลานเพลิน บริเวณร่มต้น ยาง อาคาร สพป. ยส.1 อาคารตุ้ม โฮม ครู ระดับประ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนผังการจัดงาน OBEC- Awards ครูระดับ มัธยมศึกษา อาคารเรียน บ้านสำราญ อาคาร อเนกประสงค์ฯ ลานเพลิน บริเวณร่มต้น ยาง อาคาร สพป. ยส.1 อาคารตุ้ม โฮม ครู ระดับประ ถม ผู้บริหารฯ ครู ระดับประ ถม โรง อาหาร ปฐมวัย การศึกษาพิเศษ ชั้น 2 สถานศึกษา ชั้น 1 ลูกจ้างฯ

2 แผนผังการจัดงาน OBEC- Awards ระดับ มัธยมศึกษา อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน บ้านสำราญ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศิลปะ สุขศึกษา / พลศึกษา ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพฯ การเรียนรู้บูรณาการ พัฒนาผู้เรียนฯ

3 แผนผังการจัดงาน OBEC- Awards ระดับ ประถมศึกษา อาคารเรียนโรงเรียนบ้าน สำราญ ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศิลปะ สุขศึกษา / พลศึกษา ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพฯ การเรียนรู้บูรณาการ พัฒนาผู้เรียนฯ อาคาร อเนกประสงค์ ลานเพลิน

4 แผนผังการจัดงาน OBEC- Awards ผู้บริหาร สถานศึกษา อาคารตุ้มโฮม ทางเข้า - ออก


ดาวน์โหลด ppt แผนผังการจัดงาน OBEC- Awards ครูระดับ มัธยมศึกษา อาคารเรียน บ้านสำราญ อาคาร อเนกประสงค์ฯ ลานเพลิน บริเวณร่มต้น ยาง อาคาร สพป. ยส.1 อาคารตุ้ม โฮม ครู ระดับประ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google