งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

6 เหรียญทองยอดเยี่ยม 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ได้รองชนะเลิน อันดับ 3 ระดับ สพป. นม. 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "6 เหรียญทองยอดเยี่ยม 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ได้รองชนะเลิน อันดับ 3 ระดับ สพป. นม. 6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 6 เหรียญทองยอดเยี่ยม 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ได้รองชนะเลิน อันดับ 3 ระดับ สพป. นม. 6

5

6

7

8 กลุ่ม สาระ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ปี การศึกษา ๒๕๕๓๒๕๕๔๒๕๕ 5 ภาษาไทย ๓๐. ๕๖๔๐. ๘๐ 46.80 คณิตศาสตร์ ๓๗. ๑๑๕๑. ๒๕ 33.00 วิทยาศาสตร์ ๔๒. ๕๐๓๙. ๓๘ 42.80 ภาษาอังกฤษ ๒๐. ๐๐๒๙.1 ๓ 34.75 สังคมศึกษา ๔๖. ๒๒๔๙. ๐๐ 45.40 ศิลปะ ๔๗. ๗๘๔๑. ๒๕ 53.00 สุขศึกษาฯ ๕๒. ๒๒๕๗. ๐๑ 56.00 การงานอาชีพและ เทคโนโลยี ๕๒. ๒๒๕๐. ๒๐ 53.20

9 กลุ่มสาระ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา๒๕๕๓๒๕๕๔๒๕๕๕ ภาษาไทย๔๘. ๒๖๕๑. ๘๗๕๖. ๒๙ คณิตศาสตร์๒๑. ๒๒๓๑. ๑๗๒๕. ๔๓ วิทยาศาสตร์๒๓. ๘๐๓๓. ๘๔๓๒. ๓๒ ภาษาอังกฤษ๑๔. ๙๖๓๐. ๔๐๒๗. ๐๕ สังคมศึกษา๔๒. ๘๗๔๓. ๒๐๔๗. ๕๘ ศิลปะ๒๓. ๗๐๔๕. ๑๐๔๓. ๙๕ สุขศึกษาฯ๗๙. ๗๘๕๔. ๖๐๖๐. ๖๖ การงานอาชีพและ เทคโนโลยี ๔๘. ๗๐๔๘. ๗๒๔๙. ๒๖


ดาวน์โหลด ppt 6 เหรียญทองยอดเยี่ยม 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ได้รองชนะเลิน อันดับ 3 ระดับ สพป. นม. 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google