งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรระดับ มัธยมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1.IEP 2.SIP 1.IEP 2.International Program 3.MATHS AND SCIENCE IEP – Intensive English.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรระดับ มัธยมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1.IEP 2.SIP 1.IEP 2.International Program 3.MATHS AND SCIENCE IEP – Intensive English."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 หลักสูตรระดับ มัธยมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1.IEP 2.SIP 1.IEP 2.International Program 3.MATHS AND SCIENCE IEP – Intensive English Programme SIP – Special International Programme (IGCSE Prep-Course)

4 SIPIEP ภาษาไทย สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ สุข ศึกษา พลศึกษา การ งานMathScience International Studies English Grammar ReadingWriting Chinese Computer Specialist Teacher คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ สุข ศึกษา พลศึกษา การ งาน Math Computer International Studies English GrammarWriting Reading Chinese Specialist Teacher มัธยม ต้น

5 International Programme ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ พลศึกษา การงาน Math Intensive English Math Social International Studies Science English Grammar Writing Writing Reading English Elective English Elective Computer Chinese Specialist Teacher มัธยม ปลาย

6 IEP ภาษาไทย (1+2) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา (1+2) ประวัติศาสตร์ สุข ศึกษา พลศึกษา การงาน English Math English Grammar Writing English Elective Writing English Elective Computer Chinese Specialist Teacher มัธยม ปลาย

7 MATHS AND SCIENCE ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ สุขศึกษา พลศึกษา การงาน English Grammar Writing English Elective Computer Chinese Specialist Teacher Intensive English Math Intensive English Math ชีววิทยา เคมี Physics ชีววิทยา เคมี Physics มัธยม ปลาย

8 IEP/Inter. คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย + ภาษาไทย เพิ่มเติม สังคมศึกษา + สังคมเพิ่มเติม ประวัติศาสตร์ สุขศึกษา พลศึกษาChineseEnglish Grammar / Writing English Elective Math FOR WHAT? PAT1 PAT2 GAT ONET PAT7 Inter. Programme

9 MATH AND SCIENCE คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา 1+2 ประวัติศาสตร์ สุขศึกษา พลศึกษาChinese English / Grammar / Writing English Elective Intensive English Math Intensive English Math ชีววิทยา เคมี Physics ชีววิทยา เคมี Physics FOR WHAT? PAT1 PAT2 GAT ONET PAT7 PAT7 Inter. Programme Inter. Programme แพทย์ / วิศวกรรม / สถาปัตยกรรม ( ภาคไทย +Inter.)

10 หลักเกณฑ์การวัดและ ประเมินผล เกณฑ์การจบระดับชั้น

11 1. ผ่านเกณฑ์ 8 กลุ่มสาระฯ 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3. การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ 4. การประเมินคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ของโรงเรียน

12 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ผู้เรียน SP / Saturday จัดกิจกรรมการแข่งขันทาง วิชาการภายในโรงเรียน จัดกิจกรรมการแข่งขันทาง วิชาการภายนอกโรงเรียน Cambridge PISA World Peace ONET เพชรยอดมงกุฎฯ SP / Saturday จัดกิจกรรมการแข่งขันทาง วิชาการภายในโรงเรียน จัดกิจกรรมการแข่งขันทาง วิชาการภายนอกโรงเรียน Cambridge PISA World Peace ONET เพชรยอดมงกุฎฯ

13 ก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรระดับ มัธยมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1.IEP 2.SIP 1.IEP 2.International Program 3.MATHS AND SCIENCE IEP – Intensive English.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google