งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เหรียญทองอันดับหนึ่ง ระดับชาติ ด้านนวัตกรรมและ เทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เหรียญทองอันดับหนึ่ง ระดับชาติ ด้านนวัตกรรมและ เทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เหรียญทองอันดับหนึ่ง ระดับชาติ ด้านนวัตกรรมและ เทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและ เทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ประเภทหนังสืออ่านเพิ่มเติม รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทหนังสืออ่านเพิ่มเติม รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2555 นางจารึก พลายชุม ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นางจารึก พลายชุม ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

2 สื่อสร้างสรรค์ ทันสมัย ช่วย เด็กไทยรักการอ่าน

3 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดบูรณาการ ระดับ ประถมศึกษา

4

5


ดาวน์โหลด ppt รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เหรียญทองอันดับหนึ่ง ระดับชาติ ด้านนวัตกรรมและ เทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google