งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
วิชา สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 เรื่อง รู้ไว้ไม่ต้องเสี่ยง

2 จัดทำโดย ครู สุคนธ์ ศรีสกุล
จัดทำโดย ครู สุคนธ์ ศรีสกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียน เซนต์หลุยส์ศึกษา

3 พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ และความปลอดภัย
1. เนื่องมาจากการรับประทานยาที่เสื่อมสภาพแล้ว 2. รับประทานยาไม่ตรงตามที่หมอสั่ง 3. รับประทานยาไม่ตรงกับโรคที่ตนเองเป็นอยู่ 4. ซื้อยารับประทานเอง

4 สาเหตุสำคัญของ การเกิด “ อาชญากรรม” คือ เสพยาบ้า

5 เหตุการณ์ การคลั่งยาบ้าแล้วจี้ตัวประกัน
เหตุการณ์ การคลั่งยาบ้าแล้วจี้ตัวประกัน

6 จราจรทางบก

7 ปัญหา ความรุนแรง ที่เกิดขึ้น ในสังคมไทย
ปัญหา ความรุนแรง ที่เกิดขึ้น ในสังคมไทย

8 ภาพเหตุการณ์ ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย

9 วิธีการแก้ปัญหา ความรุนแรง
วิธีการแก้ปัญหา ความรุนแรง วิธีที่ 1.

10 วิธีที่ วิธีที่ 3.

11 สุดท้ายนี้ถ้าทุกคนในสังคมไทยรักและสามัคคีกันสังคมไทยก็จะมีความสุขอย่างยั่งยืน


ดาวน์โหลด ppt วิชา สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google