งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 เรื่อง รู้ไว้ไม่ต้องเสี่ยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 เรื่อง รู้ไว้ไม่ต้องเสี่ยง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 เรื่อง รู้ไว้ไม่ต้องเสี่ยง

2 จัดทำโดย ครู สุคนธ์ ศรีสกุล • กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา • โรงเรียน เซนต์หลุยส์ ศึกษา

3 พฤติกรรมเสี่ยงต่อ สุขภาพ และความปลอดภัย 1. เนื่องมาจากการรับประทาน ยาที่เสื่อมสภาพแล้ว 2. รับประทานยาไม่ตรงตามที่ หมอสั่ง 3. รับประทานยาไม่ตรงกับโรค ที่ตนเองเป็นอยู่ 4. ซื้อยารับประทานเอง

4 สาเหตุสำคัญของ การเกิด “ อาชญากรรม ” คือ เสพ ยาบ้า

5 เหตุการณ์ การคลั่งยาบ้าแล้วจี้ตัว ประกัน

6 จราจรทางบก

7 ปัญหา ความรุนแรง ที่ เกิดขึ้น ในสังคมไทย

8 ภาพเหตุการณ์ ความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน สังคมไทย

9 วิธีการแก้ปัญหา ความ รุนแรง วิธีที่ 1.

10 วิธีที่ 2. วิธีที่ 3.

11 สุดท้ายนี้ถ้าทุกคนในสังคมไทยรัก และสามัคคีกันสังคมไทยก็จะมี ความสุขอย่างยั่งยืน


ดาวน์โหลด ppt วิชา สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 เรื่อง รู้ไว้ไม่ต้องเสี่ยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google