งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L o g o กฎข้อบังคับสื่อสาร โทรคมนาคม วิชา ระบบโทรคมนาคม อ. ปรีชา อูปคำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L o g o กฎข้อบังคับสื่อสาร โทรคมนาคม วิชา ระบบโทรคมนาคม อ. ปรีชา อูปคำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L o g o กฎข้อบังคับสื่อสาร โทรคมนาคม วิชา ระบบโทรคมนาคม อ. ปรีชา อูปคำ

2 L o g o www.themegallery.com บทนำ

3 L o g o www.themegallery.com ITU (International Telecommunication Union) เป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์การ สหประชาชาติ มีหน้าที่หลักเกี่ยวกับการ กำหนดมาตรฐานการสื่อสาร โทรคมนาคม จัดสรรความถี่เพื่อประสาน ประโยชน์ในการใช้ความถี่ของ ประเทศต่างๆในโลก สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

4 L o g o www.themegallery.com ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาใน การใช้งาน ทำให้การสื่อสารโทรคมนาคม ระหว่างประเทศเกิดประโยชน์สูงสุด ITU (International Telecommunication Union) สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

5 L o g o www.themegallery.com หน่วยงานที่สำคัญของ ITU แบ่งเป็น 4 ส่วน หลักดังนี้ General Secretariat IFRB CCIR CCITT

6 L o g o www.themegallery.com ITU ได้แบ่งส่วนของโลกออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ครอบคลุมทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกา และทวีป เอเชียส่วนบน ส่วนที่ 2 ครอบคลุมทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้ และภาคพื้นแปซิฟิก ส่วนที่ 3 ครอบคลุมทวีปออสเตรเลีย ทวีปเอเชีย ส่วนกลาง และบางส่วนของภาคพื้นแปซิฟิก

7 L o g o www.themegallery.com ITU ได้แบ่งส่วนของโลกออกเป็น 3 ส่วน

8 L o g o www.themegallery.com General Broadcasting Amateur Radio Navigational Beacons Commercial Transportation Communication ITU แบ่งจำพวกของงานที่จะต้องมี การกำหนดย่านความถี่ของคลื่นใน การใช้งาน

9 L o g o www.themegallery.com


ดาวน์โหลด ppt L o g o กฎข้อบังคับสื่อสาร โทรคมนาคม วิชา ระบบโทรคมนาคม อ. ปรีชา อูปคำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google