งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎข้อบังคับสื่อสารโทรคมนาคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎข้อบังคับสื่อสารโทรคมนาคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎข้อบังคับสื่อสารโทรคมนาคม
วิชา ระบบโทรคมนาคม อ.ปรีชา อูปคำ

2 บทนำ

3 ITU (International Telecommunication Union)
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์การ สหประชาชาติ มีหน้าที่หลักเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานการสื่อสารโทรคมนาคม จัดสรรความถี่เพื่อประสานประโยชน์ในการใช้ความถี่ของประเทศต่างๆในโลก

4 ITU (International Telecommunication Union)
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาในการใช้งาน ทำให้การสื่อสารโทรคมนาคมระหว่างประเทศเกิดประโยชน์สูงสุด

5 หน่วยงานที่สำคัญของ ITU แบ่งเป็น 4 ส่วนหลักดังนี้
General Secretariat IFRB CCIR CCITT

6 ITU ได้แบ่งส่วนของโลกออกเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 ครอบคลุมทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกา และทวีปเอเชียส่วนบน ส่วนที่ 2 ครอบคลุมทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้ และภาคพื้นแปซิฟิก ส่วนที่ 3 ครอบคลุมทวีปออสเตรเลีย ทวีปเอเชียส่วนกลาง และบางส่วนของภาคพื้นแปซิฟิก

7 ITU ได้แบ่งส่วนของโลกออกเป็น 3 ส่วน

8 ITU แบ่งจำพวกของงานที่จะต้องมีการกำหนดย่านความถี่ของคลื่นในการใช้งาน
General Broadcasting Amateur Radio Navigational Beacons Commercial Transportation Communication

9 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt กฎข้อบังคับสื่อสารโทรคมนาคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google