งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พายุหมุนเขตร้อน TROPICAL STORMS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พายุหมุนเขตร้อน TROPICAL STORMS."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พายุหมุนเขตร้อน TROPICAL STORMS

2 พายุหมุนเขตร้อน TROPICAL STORM หย่อมความกดอากาศต่ำ
(LOW PRESSURE AREA) ความเร็วลมรอบจุดศูนย์กลางต่ำกว่า 30 กม./ชม.

3 พายุหมุนเขตร้อน TROPICAL STORM พายุดีเปรสชั่น หย่อมความกดอากาศต่ำ
(DEPRESSION STORM) ความเร็วลมรอบจุดศูนย์กลางระหว่าง กม./ชม. หย่อมความกดอากาศต่ำ (LOW PRESSURE AREA) ความเร็วลมรอบจุดศูนย์กลางต่ำกว่า 30 กม./ชม.

4 พายุหมุนเขตร้อน TROPICAL STORM พายุโซนร้อน พายุดีเปรสชั่น
ความเร็วลมรอบจุดศูนย์กลางระหว่าง กม./ชม. พายุดีเปรสชั่น (DEPRESSION STORM) ความเร็วลมรอบจุดศูนย์กลางระหว่าง กม./ชม. หย่อมความกดอากาศต่ำ (LOW PRESSURE AREA) ความเร็วลมรอบจุดศูนย์กลางต่ำกว่า 30 กม./ชม.

5 พายุหมุนเขตร้อน TROPICAL STORM พายุไต้ฝุ่น
(TYPHOON) ความเร็วลมรอบจุดศูนย์กลางสูงกว่า 115 กม./ชม.ขึ้นไป พายุโซนร้อน (TROPICAL STORM) ความเร็วลมรอบจุดศูนย์กลางระหว่าง กม./ชม. พายุดีเปรสชั่น (DEPRESSION STORM) ความเร็วลมรอบจุดศูนย์กลางระหว่าง กม./ชม. หย่อมความกดอากาศต่ำ (LOW PRESSURE AREA) ความเร็วลมรอบจุดศูนย์กลางต่ำกว่า 30 กม./ชม.

6 พายุหมุนเขตร้อน TROPICAL STORM พายุไต้ฝุ่น
(TYPHOON) ความเร็วลมรอบจุดศูนย์กลางสูงกว่า 115 กม./ชม.ขึ้นไป พายุโซนร้อน (TROPICAL STORM) ความเร็วลมรอบจุดศูนย์กลางระหว่าง กม./ชม. พายุดีเปรสชั่น (DEPRESSION STORM) ความเร็วลมรอบจุดศูนย์กลางระหว่าง กม./ชม. หย่อมความกดอากาศต่ำ (LOW PRESSURE AREA) ความเร็วลมรอบจุดศูนย์กลางต่ำกว่า 30 กม./ชม.

7 ชื่อเรียกพายุหมุนเขตร้อนตามภูมิภาคที่เกิด
เฮอริเคน HURRICANE ไต้ฝุ่น TYPHOON ไซโคลน CYCLONE เกิดในย่านทะเลแคริบเบียน เกิดในมหาสมุทรอินเดีย เกิดในมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้

8 จัดทำโดย ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคเหนือตอนบน
กรมชลประทาน


ดาวน์โหลด ppt พายุหมุนเขตร้อน TROPICAL STORMS.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google