งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Company Logo เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชีย ตะวันออก นำเข้าสู่บทเรียนและสรุปบทเรียน กำแพงเมืองจีน ( ที่มา : www.dek-d.com/contentimg/neni/Wall-China.jpg)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Company Logo เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชีย ตะวันออก นำเข้าสู่บทเรียนและสรุปบทเรียน กำแพงเมืองจีน ( ที่มา : www.dek-d.com/contentimg/neni/Wall-China.jpg)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Company Logo เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชีย ตะวันออก นำเข้าสู่บทเรียนและสรุปบทเรียน กำแพงเมืองจีน ( ที่มา : www.dek-d.com/contentimg/neni/Wall-China.jpg)

2 Company Logo ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชีย ตะวันออก ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ( ที่มา : โปรแกรม. google earth ) ที่ตั้งและอาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับสหพันธรัฐรัสเซีย ทิศตะวันออก จดมหาสมุทรแปซิฟิก ทิศใต้ ติดต่อกับอินเดีย เนปาล ภูฏาน พม่า ลาว เวียดนาม และ ทะเลจีนใต้ ทิศตะวันตก ติดต่อกับสหพันธรัฐรัสเซีย ปากีสถาน และ อินเดีย

3 Company Logo ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชีย ตะวันออก ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศเอเชียตะวันออก ( ที่มา : โปรแกรม.google earth )

4 Company Logo ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชีย ตะวันออก ลักษณะภูมิประเทศ เขตที่ราบสูงทิเบต 1 ที่ราบสูงธิเบต ( ที่มา : โปรแกรม.google earth )

5 Company Logo ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชีย ตะวันออก ลักษณะภูมิประเทศ เขตที่ราบสูงทิเบต 1 ที่ราบลุ่มแม่น้ำแยงซี ( ที่มา : www.panoramio. com )

6 Company Logo ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชีย ตะวันออก ลักษณะภูมิประเทศ เขตที่ราบสูงภาคตะวันตกเฉียงเหนือ 2 เขตซินเกียงประเทศจีน ( ที่มา : www.panoramio.com, โปรแกรม.google earth )

7 Company Logo ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชีย ตะวันออก ลักษณะภูมิประเทศ เขตภาคตะวันออก 3 เขตภูเขาสูงภาคตะวันออก ( ที่มา : www.panoramio.com )

8 Company Logo ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชีย ตะวันออก ลักษณะภูมิประเทศ หมู่เกาะ 4 หมู่เกาะญี่ปุ่น ( ที่มา : โปรแกรม.google earth, www.panaromio. com )

9 Company Logo ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศของภูมิภาค เอเชียตะวันออก ลักษณะภูมิอากาศ ที่ตั้งเอเชียตะวันออก ( โปรแกรม Google Earth )

10 Company Logo ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก ลักษณะภูมิอากาศภูมิภาคเอเชียตะวันออก ภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้น 1 เกาะไหหลำ ( ที่มา : www.panaromio. com )

11 Company Logo ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก ลักษณะภูมิอากาศภูมิภาคเอเชียตะวันออก ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย 2 ทะเลทรายและทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย ( ที่มา : โลกน่ารู้จากแผนที่เอเชีย, MC Graw Hill หน้า 62 )

12 Company Logo ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก ลักษณะภูมิอากาศภูมิภาคเอเชียตะวันออก ภูมิอากาศแบบทะเลทราย 3 ทะเลทรายโกบี ( ที่มา : www.panoramio.com )

13 Company Logo ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก ลักษณะภูมิอากาศภูมิภาคเอเชียตะวันออก ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น 4 เกาะใต้หวัน ( ที่มา : โปรแกรม.google earth )

14 Company Logo ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก ลักษณะภูมิอากาศภูมิภาคเอเชียตะวันออก ภูมิอากาศแบบละติจูดกลาง 5 ภูมิอากาศแบบละติจูดกลางคาบสมุทรเกาหลี ( ที่มา : www.panoramio.com, โปรแกรม.google earth )

15 Company Logo ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก ลักษณะภูมิอากาศภูมิภาคเอเชียตะวันออก กูมิอากาศแบบกึ่งขั้วโลก หรือ ไทก้า 6 ภูมิอากาศแบบกึ่งขั้วโลก หรือไทกา ( ที่มา : www.panoramio.com )

16 Company Logo ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก ลักษณะภูมิอากาศภูมิภาคเอเชียตะวันออก ภูมิอากาศแบบที่สูง 7 ภูมิอากาศแบบที่สูง ( ที่มา : www.panoramio.com )

17 Company LOGO www.themegallery.com


ดาวน์โหลด ppt Company Logo เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชีย ตะวันออก นำเข้าสู่บทเรียนและสรุปบทเรียน กำแพงเมืองจีน ( ที่มา : www.dek-d.com/contentimg/neni/Wall-China.jpg)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google