งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. เป็นทวีปที่ถูก ขนานนามว่า กาฬ ทวีปหรือทวีปมืด เนื่องจากสภาพ ภูมิศาสตร์ยากต่อการ สำรวจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. เป็นทวีปที่ถูก ขนานนามว่า กาฬ ทวีปหรือทวีปมืด เนื่องจากสภาพ ภูมิศาสตร์ยากต่อการ สำรวจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. เป็นทวีปที่ถูก ขนานนามว่า กาฬ ทวีปหรือทวีปมืด เนื่องจากสภาพ ภูมิศาสตร์ยากต่อการ สำรวจ

3 2. เป็นทวีปใหญ่เป็น อันดับ 2 รองจาก เอเชีย และเป็น ทางผ่านระหว่างยุโรป กับเอเชีย

4 3. เมื่อมีการขุดคลอง สุเอชเชื่อมระหว่าง ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน กับทะเลแดงทำให้ การเดินทางจากยุโรป มาเอเชียสะดวกขึ้น

5 4. ทวีปแอฟริกามี ข้อด้อยทางภูมิศาสตร์ ที่ไม่เอื้อต่อการตั้งถิ่น ฐานของมนุษย์ เพราะ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น ทะเลทราย อากาศ ร้อนและแห้งแล้ง

6 5. บริเวณที่มี ประชากรหนาแน่น ได้แก่ ลุ่มน้ำไนล์ กลุ่ม น้ำไนเจอร์ ชายฝั่ง อ่าวกินี

7 6. แอฟริกามีน้ำมันดิบ และแร่ธาตุจำนวนมาก จึงทำให้ปัจจุบันมีนัก ลงทุนต่างชาติทั่วโลก เข้าไปทำธุรกิจมาก ขึ้น

8 1. มีประชากร 2 กลุ่ม ใหญ่ คือ เชื้อชาติ นิกรอยด์ เช่น เผ่า บันตู ซูดาน และ เชื้อชาติคอเคซอยส์

9 2. มีภาษาต่าง ๆ ทั้ง ภาษาพื้นเมือง ภาษา ชนเผ่าและภาษาชาว ยุโรป เนื่องจากเป็น อาณานิคม

10 3. ประชากรส่วนใหญ่ ยังคงดำรงชีวิตล้า หลัง โดยเฉพาะที่อยู่ ในถิ่นห่างไกล พื้นที่ที่รับอิทธิพลจาก ชาติตะวันตกนับถือ ศาสนาคริสต์

11 ประชากรส่วนใหญ่นับ ถือศาสนาอิสลาม

12 4. เฮโรโดตัส บิดา แห่งวิชา ประวัติศาสตร์ ให้คำ จำกัดความว่า

13 เพราะมีลักษณะเป็น โอเอซีส ซึ่งอุดม สมบูรณ์


ดาวน์โหลด ppt 1. เป็นทวีปที่ถูก ขนานนามว่า กาฬ ทวีปหรือทวีปมืด เนื่องจากสภาพ ภูมิศาสตร์ยากต่อการ สำรวจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google