งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และ การตั้งถิ่นฐานของประชาชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และ การตั้งถิ่นฐานของประชาชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และ การตั้งถิ่นฐานของประชาชน

2 ทวีปแอฟริกา ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ 1. เป็นทวีปที่ถูกขนานนามว่า กาฬทวีปหรือทวีปมืด เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ยากต่อการสำรวจ

3 2. เป็นทวีปใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากเอเชีย และเป็นทางผ่านระหว่างยุโรปกับเอเชีย

4 3. เมื่อมีการขุดคลองสุเอชเชื่อมระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับทะเลแดงทำให้การเดินทางจากยุโรปมาเอเชียสะดวกขึ้น

5 4. ทวีปแอฟริกามีข้อด้อยทางภูมิศาสตร์ ที่ไม่เอื้อต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทราย อากาศร้อนและแห้งแล้ง

6 5. บริเวณที่มีประชากรหนาแน่น ได้แก่ ลุ่มน้ำไนล์ กลุ่มน้ำไนเจอร์ ชายฝั่งอ่าวกินี

7 6. แอฟริกามีน้ำมันดิบ และแร่ธาตุจำนวนมาก จึงทำให้ปัจจุบันมีนักลงทุนต่างชาติทั่วโลกเข้าไปทำธุรกิจมากขึ้น

8 ปัจจัยทางสังคม มีประชากร 2 กลุ่มใหญ่ คือ เชื้อชาตินิกรอยด์ เช่น เผ่าบันตู ซูดาน และ เชื้อชาติคอเคซอยส์

9 2. มีภาษาต่าง ๆ ทั้งภาษาพื้นเมือง ภาษาชนเผ่าและภาษาชาวยุโรป เนื่องจากเป็นอาณานิคม

10 3. ประชากรส่วนใหญ่ยังคงดำรงชีวิตล้าหลัง โดยเฉพาะที่อยู่ในถิ่นห่างไกล
พื้นที่ที่รับอิทธิพลจากชาติตะวันตกนับถือศาสนาคริสต์

11 ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม

12 4. เฮโรโดตัส บิดาแห่งวิชาประวัติศาสตร์ ให้คำจำกัดความว่า
อียิปต์คือของขวัญจากแม่น้ำไนล์

13 เพราะมีลักษณะเป็นโอเอซีส ซึ่งอุดมสมบูรณ์
เพราะมีลักษณะเป็นโอเอซีส ซึ่งอุดมสมบูรณ์ เป็นบ่อเกิดแห่งอารยธรรม เรียกว่า อารยธรรมอียิปต์


ดาวน์โหลด ppt ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และ การตั้งถิ่นฐานของประชาชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google