งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโลก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโลก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโลก

2 ขนาดและพื้นที่ผิวเปลือกโลก
ผิวโลกประกอบด้วยพื้นน้ำประมาณ 360,059,000 ตารางกิโลเมตร พื้นดินประมาณ 149,450,000 ตารางกิโลเมตร

3 1.2 เปลือกโลกและการเกิดทวีปต่าง ๆ
เมื่อประมาณ 250 ล้านปีที่ผ่านมาเป็นยุคเพอร์เมียน แบ่งบริเวณเปลือกโลกอยู่ 2 ส่วน คือ 1. พันเจีย (Pangea) คือส่วนผืนแผ่นดินกว้างใหญ่เพียงผืนเดียว 1.1 ผืนแผ่นดินลอเรเซีย(Laursia)คือผืนแผ่นดินของซีกโลกเหนือเช่นเกาะกรีนแลนด์ ทวีปยุโรป ทวีปเอเชีย (ยกเว้นอินเดีย) ทวีปอเมริกาเหนือ 1.2 ผืนแผ่นดินกอนด์วานา (Gondwana) คือผืนแผ่นดินของซีกโลกใต้เช่น ทวีปอเมริกาใต้ ทวีปแอฟริกา ทวีปออสเตรเลีย และทวีปแอนตาร์กติกา 2. พันทาลัสซา (Panthalassa) แผ่นดินที่มีหมาสมุทรอยู่รอบ ๆ

4 ทวีปเลื่อน ผู้ตั้งสมมติฐานทวีปเลื่อนคือ อัลเฟรด เวเกเนอร์ และ ฟรานซิส เบคอน ได้นำแผนที่ทวีปอเมริกาใต้ไปต่อกับทวีปแอฟริกาปรากฏว่าต่อกันได้พอดี โดยพิจารณาจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ปรากกในพื้นที่ดังนี้ 1. หลักฐานทางชีววิทยา เช่นฟอสซิล ถ่านหิน 2. หลักฐานทางธรนีวิทยา เช่น โครงสร้างของหิน ประเภท อายุ 3. หลักฐานทางอุตุนิยมวิทยา อิทธิพลของธารน้ำแข็ง

5 ลักษณะภูมิประเทศ เขาและเนินเขา ( Hill) เกาะ ( Island)
ภูเขา (Mountain) คาบสมุทร( Peninsula) ทิวเขา (Mountain Range) แหลม (Cape) ที่ราบสูง(Plateau) ที่ราบ (Plain) ทะเล (Sea) ทะเลสาบ (Lake)

6 ลักษณะภูมิอากาศ

7 การเกิดกลางวันและกลางคืน
เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลกทำให้ทรงกลมของโลกได้รับแสงสว่างเพียงครึ่งเดียวส่วนที่ไม่ได้รับแสงจะมืด ความสว่างและความมืดบนโลกจะวนเวียนเปลี่ยนไปตามการหมุนของโลก

8 2. ความกดอากาศและการไหลเวียนของอากาศ 3.ทิศทางลมประจำ
การเกิดฤดูกาล 1. อุณหภูมิของอากาศ 2. ความกดอากาศและการไหลเวียนของอากาศ 3.ทิศทางลมประจำ 4.ความชี้นของอากาศ

9 พืชพรรณธรรมชาติ แบบฝนชุกเขตร้อน แบบแห้งแล้ง แบบชื้นเขตอบอุ่น
แบบชื้นเขตหนาว แบบเขตขั้วโลก

10 เขตภูมิอากาศของโลก ภูมิอากาศแบบฝนชุกเขตร้อน ภูมิอากาศแบบแห้งแล้ง
ภูมิอากาศแบบชื้นเขตอบอุ่น ภูมิอากาศแบบชี้นเขตหนาว ภูมิอากาศแบบเขตขั้วโลก ภูมิอากาศแบบที่สูงหรือแบบภูเขา


ดาวน์โหลด ppt สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโลก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google