งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สภาพแวดล้อมทาง กายภาพของโลก. ขนาดและพื้นที่ผิวเปลือกโลก  ผิวโลกประกอบด้วยพื้นน้ำ ประมาณ 360,059,000 ตารางกิโลเมตร  พื้นดินประมาณ 149,450,000 ตาราง กิโลเมตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สภาพแวดล้อมทาง กายภาพของโลก. ขนาดและพื้นที่ผิวเปลือกโลก  ผิวโลกประกอบด้วยพื้นน้ำ ประมาณ 360,059,000 ตารางกิโลเมตร  พื้นดินประมาณ 149,450,000 ตาราง กิโลเมตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สภาพแวดล้อมทาง กายภาพของโลก

2 ขนาดและพื้นที่ผิวเปลือกโลก  ผิวโลกประกอบด้วยพื้นน้ำ ประมาณ 360,059,000 ตารางกิโลเมตร  พื้นดินประมาณ 149,450,000 ตาราง กิโลเมตร

3 1.2 เปลือกโลกและการเกิดทวีปต่าง ๆ เเเเมื่อประมาณ 250 ล้านปีที่ผ่านมาเป็นยุคเพอร์ เมียน แบ่งบริเวณเปลือกโลกอยู่ 2 ส่วน คือ 1111. พันเจีย (Pangea) คือส่วนผืนแผ่นดินกว้าง ใหญ่เพียงผืนเดียว 1111.1 ผืนแผ่นดินลอเรเซีย(Laursia)คือผืนแผ่นดิน ของซีกโลกเหนือเช่นเกาะกรีนแลนด์ ทวีปยุโรป ทวีปเอเชีย (ยกเว้นอินเดีย) ทวีปอเมริกาเหนือ 1111.2 ผืนแผ่นดินกอนด์วานา (Gondwana) คือผืน แผ่นดินของซีกโลกใต้เช่น ทวีปอเมริกาใต้ ทวีป แอฟริกา ทวีปออสเตรเลีย และทวีปแอนตาร์กติกา 2222. พันทาลัสซา (Panthalassa) แผ่นดินที่มีหมา สมุทรอยู่รอบ ๆ

4 ทวีปเลื่อน ผผผผู้ตั้งสมมติฐานทวีปเลื่อนคือ อัลเฟรด เวเกเนอร์ และ ฟรานซิส เบคอน ได้นำแผนที่ทวีปอเมริกาใต้ ไปต่อกับทวีปแอฟริกาปรากฏว่าต่อกันได้พอดี โดยพิจารณาจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ ปรากกในพื้นที่ดังนี้ 1111. หลักฐานทางชีววิทยา เช่นฟอสซิล ถ่านหิน 2222. หลักฐานทางธรนีวิทยา เช่น โครงสร้างของหิน ประเภท อายุ 3333. หลักฐานทางอุตุนิยมวิทยา อิทธิพลของธาร น้ำแข็ง

5 ลักษณะภูมิประเทศ  เขาและเนินเขา ( Hill) เกาะ ( Island)  ภูเขา (Mountain) คาบสมุทร ( Peninsula)  ทิวเขา (Mountain Range) แหลม (Cape)  ที่ราบสูง (Plateau)  ที่ราบ (Plain)  ทะเล (Sea)  ทะเลสาบ (Lake)

6 ลักษณะภูมิอากาศ

7 การเกิดกลางวันและกลางคืน เเเเกิดจากการหมุนรอบตัวเองของ โลกทำให้ทรงกลมของโลก ได้รับแสงสว่างเพียงครึ่งเดียว ส่วนที่ไม่ได้รับแสงจะมืด ความ สว่างและความมืดบนโลกจะ วนเวียนเปลี่ยนไปตามการหมุน ของโลก

8 การเกิดฤดูกาล  1. อุณหภูมิของอากาศ  2. ความกดอากาศและการ ไหลเวียนของอากาศ  3. ทิศทางลมประจำ  4. ความชี้นของอากาศ

9 พืชพรรณธรรมชาติ  แบบฝนชุกเขตร้อน  แบบแห้งแล้ง  แบบชื้นเขตอบอุ่น  แบบชื้นเขตหนาว  แบบเขตขั้วโลก

10 เขตภูมิอากาศของโลก  ภูมิอากาศแบบฝนชุกเขตร้อน  ภูมิอากาศแบบแห้งแล้ง  ภูมิอากาศแบบชื้นเขตอบอุ่น  ภูมิอากาศแบบชี้นเขตหนาว  ภูมิอากาศแบบเขตขั้วโลก  ภูมิอากาศแบบที่สูงหรือแบบภูเขา


ดาวน์โหลด ppt สภาพแวดล้อมทาง กายภาพของโลก. ขนาดและพื้นที่ผิวเปลือกโลก  ผิวโลกประกอบด้วยพื้นน้ำ ประมาณ 360,059,000 ตารางกิโลเมตร  พื้นดินประมาณ 149,450,000 ตาราง กิโลเมตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google