งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมประจำปี ของสมาคมรัฐศาสตร์ นานาชาติ International Political Science Association IPSA ์ International Political Science Association IPSA 2003 Internation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมประจำปี ของสมาคมรัฐศาสตร์ นานาชาติ International Political Science Association IPSA ์ International Political Science Association IPSA 2003 Internation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมประจำปี ของสมาคมรัฐศาสตร์ นานาชาติ International Political Science Association IPSA ์ International Political Science Association IPSA 2003 Internation Political Science Association : Durban World Congress

2 สมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม ในฐานะสมาชิกใหม่ (Collective Member) ของสมาคม รัฐศาสตร์นานาชาติ รองศาสตราจารย์ ดร. พิทยา บวร วัฒนา เป็นตัวแทน ของสมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศ ไทยและได้เข้าร่วม ประชุม Executive Council Meeting, Secretary - General และ Research Committees

3 1) สร้างพันธมิตรทาง วิชาการ 2) เป็นเวทีนำเสนอความ คิดเห็น งานค้นคว้าวิจัยของนัก รัฐศาสตร์ไทย ให้เป็นที่รู้จักใน ระดับ นานาชาติ 3) มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น กับนักรัฐศาสตร์จากทั่ว โลก ประโยชน์ที่ได้รับ

4 ระยะเวลา / สถานที่ 29 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2546 ณ สาธารณรัฐ แอฟริกาใต้

5 แผนการดำเนินงานใน อนาคต แผนการดำเนินงานใน อนาคต การประชุมครั้งต่อไป จะจัดขึ้นในปี ค. ศ. 2006ประเทศญี่ปุ่น เป็นโอกาสดีที่อาจารย์คณะ รัฐศาสตร์ จะได้ นำเสนอบทความทางวิชาการ ให้ที่เป็นที่รู้จัก ในระดับนานาชาติ


ดาวน์โหลด ppt การประชุมประจำปี ของสมาคมรัฐศาสตร์ นานาชาติ International Political Science Association IPSA ์ International Political Science Association IPSA 2003 Internation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google