งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO “ Add your company slogan ” รัชนี ประสีระเก การพัฒนาการ สื่อสารองค์กร โรงพยาบาล ขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO “ Add your company slogan ” รัชนี ประสีระเก การพัฒนาการ สื่อสารองค์กร โรงพยาบาล ขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO “ Add your company slogan ” รัชนี ประสีระเก การพัฒนาการ สื่อสารองค์กร โรงพยาบาล ขอนแก่น

2 www.themegallery.com  การตลาด (Marketing) - เป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดการซื้อขายสินค้ามากขึ้น - เป็นการทำให้ประชาชนที่เป็นลูกค้ามาใช้บริการ ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ มีองค์ประกอบ 4 ประการ ดังนี้ 1. สินค้า (Product) 2. ราคา (Price) 3. ช่องทางการจำหน่าย (Place) 4. การส่งเสริมการขาย (Promotion)

3 www.themegallery.com 1. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับองค์กรให้แก่ บุคลากรภายในโรงพยาบาล 2. จัดจุดบริการติดต่อสอบถาม

4 www.themegallery.com 3. การแนะนำโรงพยาบาล 4. จัดให้มีทีวีภายในทุกพื้นที่เพื่อเปิดการ แนะนำโรงพยาบาล

5 www.themegallery.com 5. การจัดกิจกรรมพิเศษ 6. การจัดนิทรรศการเพื่อเสนอแนะข่าวสาร กิจกรรมของโรงพยาบาล

6 www.themegallery.com 7. การใช้ยานพาหนะเป็นสื่อในการสร้างแบ รนด์ 8. การใช้ป้ายต่างๆในโรงพยาบาล

7 www.themegallery.com 9. การใช้การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 10. มีการสร้างเครือข่ายระหว่าง โรงพยาบาล

8 LOGO “ Add your company slogan ” การพัฒนาการสื่อสารองค์กร โรงพยาบาลขอนแก่น


ดาวน์โหลด ppt LOGO “ Add your company slogan ” รัชนี ประสีระเก การพัฒนาการ สื่อสารองค์กร โรงพยาบาล ขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google