งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาการสื่อสารองค์กร โรงพยาบาลขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาการสื่อสารองค์กร โรงพยาบาลขอนแก่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาการสื่อสารองค์กร โรงพยาบาลขอนแก่น
การพัฒนาการสื่อสารองค์กร โรงพยาบาลขอนแก่น รัชนี ประสีระเก

2 -เป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดการซื้อขายสินค้ามากขึ้น
การตลาด (Marketing) -เป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดการซื้อขายสินค้ามากขึ้น -เป็นการทำให้ประชาชนที่เป็นลูกค้ามาใช้บริการในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ มีองค์ประกอบ 4 ประการ ดังนี้ 1.สินค้า (Product) 2.ราคา (Price) 3.ช่องทางการจำหน่าย (Place) 4.การส่งเสริมการขาย (Promotion)

3 1.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับองค์กรให้แก่บุคลากรภายในโรงพยาบาล
2.จัดจุดบริการติดต่อสอบถาม

4 4.จัดให้มีทีวีภายในทุกพื้นที่เพื่อเปิดการแนะนำโรงพยาบาล
3.การแนะนำโรงพยาบาล 4.จัดให้มีทีวีภายในทุกพื้นที่เพื่อเปิดการแนะนำโรงพยาบาล

5 6.การจัดนิทรรศการเพื่อเสนอแนะข่าวสาร กิจกรรมของโรงพยาบาล
5.การจัดกิจกรรมพิเศษ 6.การจัดนิทรรศการเพื่อเสนอแนะข่าวสาร กิจกรรมของโรงพยาบาล

6 7.การใช้ยานพาหนะเป็นสื่อในการสร้างแบรนด์
8.การใช้ป้ายต่างๆในโรงพยาบาล

7 9.การใช้การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์
10.มีการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงพยาบาล

8 การพัฒนาการสื่อสารองค์กร โรงพยาบาลขอนแก่น
Thank You ! การพัฒนาการสื่อสารองค์กร โรงพยาบาลขอนแก่น


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาการสื่อสารองค์กร โรงพยาบาลขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google