งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดาวเทียมไทยคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดาวเทียมไทยคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดาวเทียมไทยคม

2 ดาวเทียมไทยคมกับประโยชน์เพื่อการสื่อสาร

3 กิจการด้าน ‘โทรคมนาคม’ และอุตสาหกรรม‘ดอทคอม’ กำลังรวมตัวกัน เช่นเดียวกับธุรกิจด้าน ‘คอมพิวเตอร์’ และกิจการ ‘สื่อสารมวลชน’ การรวมตัวกันของธุรกิจดังกล่าว ดูเหมือนว่าจะนำไปสู่การครอบงำในระดับโลกโดยธุรกิจโทรคมนาคม”

4 ดาวเทียมไทยคม

5 ดาวเทียมไทยคม : ดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติของประเทศไทย
เป็นดาวเทียมในโครงการดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติ ดวงแรก ซึ่งกระทรวงคมนาคม ร่วมกับ บริษัท ชินแซทเทิลไลท์ จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบโครงการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้า ฯ พระราชทานชื่อ ดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติดวงแรก ว่า ไทยคม

6 ดาวเทียมไทยคม

7 ดาวเทียมไทยคม 1Aและดาวเทียมไทยคม2
ดาวเทียมไทยคม 1A และดาวเทียมไทยคม 2 เป็นดาวเทียมรุ่นแรกของโครงการดาวเทียมไทยคม ดาวเทียมทั้ง 2 ดวงเป็นดาวเทียมรุ่น HS-376 ผลิตโดย บริษัท ฮิวจ์ แอร์คราฟท์ ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือบริษัทโบอิ้งในปัจจุบัน พื้นที่การให้บริการย่านความถี่ C-Band ของดาวเทียมไทยคม 1A และดาวเทียมไทยคม 2 ครอบคลุมประเทศไทย ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เกาหลี ญี่ปุ่น และชายฝั่งตะวันออกของประเทศจีน

8 โดยมีความแรงของสัญญาณด้านขาลง (Down Link) ณ ประเทศไทย 36 dBW (เดซิเบลวัตต์) ส่วนพื้นที่การให้บริการในย่านความถี่ Ku-Band ของดาวเทียมไทยคม 1A และดาวเทียมไทยคม 2 ครอบคลุมประเทศไทยและประเทศในแถบอินโดจีน โดยมีความแรงของสัญญาณด้านขาลง (Down Link) 50 dBW (เดซิเบลวัตต์)

9 พื้นที่การให้บริการของดาวเทียมไทยคม 1A และดาวเทียมไทยคม 2

10 ดาวเทียมไทยคม 3 คุณสมบัติของดาวเทียมไทยคม 3 ดาวเทียมไทยคม 3 เป็นดาวเทียมรุ่น 3 แกน ผลิตโดย บริษัท อัลคาเทล สเปซ ซิสเต็ม ประกอบด้วยย่านความถี่ C-Band จำนวน 25 ทรานสพอนเดอร์ และย่านความถี่ Ku-Band จำนวน 14 ทรานสพอนเดอร์

11 โดยย่านความถี่ C-Band Global Beam ของไทยคม 3 ครอบคลุมพื้นที่ 4 ทวีป คือเอเชีย, ยุโรป, ออสเตรเลีย และแอฟริกา ส่วนพื้นที่การให้บริการของ Spot Beam ในย่านความถี่เคยู-แบนด์นั้นครอบคลุมประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคอินโดจีน ส่วน Steerable Beam ในย่านความถี่ Ku-Band ของดาวเทียมไทยคม 3 สามารถให้บริการในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในสี่ทวีปได้อีกด้วย

12 ช่องรายการทีวีไทยรายละเอียดสามารถรับชมได้จาก
ไทยทีวีสีช่อง 3 เสาอากาศ,ดาวเทียมไทยคมสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5เสาอากาศ,ดาวเทียมไทยคมช่อง 7 สี ทีวีเพื่อคุณเสาอากาศ,ดาวเทียมไทยคมช่อง 9 อสมท.เสาอากาศ,ดาวเทียมไทยคมช่อง 11 โทรทัศน์เพื่อการศึกษาเสาอากาศ,ดาวเทียมไทยคมไอทีวี ทีวีเสรี เสาอากาศ,ดาวเทียมไทยคมโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกล ดาวเทียมไทยคม

13 ประโยชน์ ของดาวเทียมที่ใช้ในการสื่อสาร
ประโยชน์ของดาวเทียมโดยทั่วไป ส่วนใหญ่ดาวเทียมมักจะใช้ในการสำรวจสภาพแวดล้อมของผิวโลก แหล่งทรัพยากรอื่นๆ และในอวกาศเพื่อศึกษาความเป็นไปของระบบจักรวาล แต่ในปัจจุบันความก้าวหน้าของระบบอิเล็คทรอนิคส์มีมากขึ้น และดาวเทียมเองก็มีขีดความสามารถมากมายทำให้คุณสมบัติของดาวเทียมมีมากมายหลายด้าน เช่น การสำรวจนอกโลก การสำรวจแผนที่ ดาวเทียมโคจรส่งสัญญาณการคมนาคมอื่นๆ ดาวเทียมทหาร ดาวเทียมสอดแนม ดาวเทียมนำร่องสัญญาณเรือ เครื่องบิน และการติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียมที่มีความก้าวหน้ามากในปัจจุบัน ไม่ว่า จะอยู่ในภูมิภาคไหนของโลกการสื่อสารผ่านดาวเทียมก็สามารถถูกส่งเข้าไปถึง

14 ตัวอย่างที่ใช้ในการสื่อสารโดยทั่วไปของสถานีโทรทัศน์

15 ตัวอย่างที่ใช้ในการสื่อสารโดยทั่วไปการรายงานข่าวต่างๆ

16 ช่องสื่อสาร จากดาวเทียมไทยคม

17 ขอขอบคุณทุกท่าน ที่รับชมอย่างตั้งใจ

18 The End


ดาวน์โหลด ppt ดาวเทียมไทยคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google