งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดาวเทียมไทย คม. ดาวเทียมไทยคมกับ ประโยชน์เพื่อการ สื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดาวเทียมไทย คม. ดาวเทียมไทยคมกับ ประโยชน์เพื่อการ สื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดาวเทียมไทย คม

2 ดาวเทียมไทยคมกับ ประโยชน์เพื่อการ สื่อสาร

3 กิจการด้าน ‘ โทรคมนาคม ’ และ อุตสาหกรรม ‘ ดอทคอม ’ กำลังรวมตัวกัน เช่นเดียวกับธุรกิจด้าน ‘ คอมพิวเตอร์ ’ และ กิจการ ‘ สื่อสารมวลชน ’ การรวมตัวกันของธุรกิจ ดังกล่าว ดูเหมือนว่าจะ นำไปสู่การครอบงำใน ระดับโลกโดยธุรกิจ โทรคมนาคม ”

4 ดาวเทียมไทยคม

5 ดาวเทียมไทยคม : ดาวเทียมสื่อสารแห่งชาติ ของประเทศไทย เป็นดาวเทียมในโครงการดาวเทียม สื่อสารแห่งชาติ ดวงแรก ซึ่งกระทรวงคมนาคม ร่วมกับ บริษัท ชินแซทเทิลไลท์ จำกัด ( มหาชน ) รับผิดชอบโครงการ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรด เกล้า ฯ พระราชทานชื่อ ดาวเทียมสื่อสาร แห่งชาติดวงแรก ว่า ไทยคม

6 ดาวเทียมไทย คม

7 ดาวเทียมไทยคม 1A และ ดาวเทียมไทยคม 2 คุณสมบัติของดาวเทียมไทยคม 1A และดาวเทียมไทยคม 2 ดาวเทียมไทยคม 1A และดาวเทียม ไทยคม 2 เป็นดาวเทียมรุ่นแรกของ โครงการดาวเทียมไทยคม ดาวเทียม ทั้ง 2 ดวงเป็นดาวเทียมรุ่น HS-376 ผลิตโดย บริษัท ฮิวจ์ แอร์คราฟท์ ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือบริษัทโบอิ้ง ในปัจจุบัน พื้นที่การให้บริการย่าน ความถี่ C-Band ของดาวเทียมไทยคม 1A และดาวเทียมไทยคม 2 ครอบคลุม ประเทศไทย ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เกาหลี ญี่ปุ่น และชายฝั่งตะวันออกของ ประเทศจีน

8 โดยมีความแรงของสัญญาณด้านขา ลง (Down Link) ณ ประเทศไทย 36 dBW ( เดซิเบลวัตต์ ) ส่วนพื้นที่การ ให้บริการในย่านความถี่ Ku-Band ของ ดาวเทียมไทยคม 1A และดาวเทียมไทย คม 2 ครอบคลุมประเทศไทยและประเทศ ในแถบอินโดจีน โดยมีความแรงของ สัญญาณด้านขาลง (Down Link) 50 dBW ( เดซิเบลวัตต์ )

9 พื้นที่การให้บริการของ ดาวเทียมไทยคม 1A และ ดาวเทียมไทยคม 2

10 ด าวเทียมไทยคม 3 คุณสมบัติของดาวเทียมไทย คม 3 ดาวเทียมไทยคม 3 เป็น ดาวเทียมรุ่น 3 แกน ผลิตโดย บริษัท อัลคาเทล สเปซ ซิสเต็ม ประกอบด้วยย่านความถี่ C- Band จำนวน 25 ทรานสพอน เดอร์ และย่านความถี่ Ku-Band จำนวน 14 ทรานสพอนเดอร์

11 โดยย่านความถี่ C-Band Global Beam ของไทยคม 3 ครอบคลุม พื้นที่ 4 ทวีป คือเอเชีย, ยุโรป, ออสเตรเลีย และแอฟริกา ส่วนพื้นที่ การให้บริการของ Spot Beam ใน ย่านความถี่เคยู - แบนด์นั้นครอบคลุม ประเทศไทย และประเทศในภูมิภาค อินโดจีน ส่วน Steerable Beam ในย่านความถี่ Ku-Band ของ ดาวเทียมไทยคม 3 สามารถให้บริการ ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในสี่ทวีปได้อีก ด้วย

12 ช่องรายการทีวีไทย รายละเอียดสามารถ รับชมได้จาก ไทยทีวีสีช่อง 3 เสาอากาศ, ดาวเทียมไทยคม สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 5 เสาอากาศ, ดาวเทียม ไทยคมช่อง 7 สี ทีวีเพื่อคุณ เสาอากาศ, ดาวเทียมไทยคม ช่อง 9 อสมท. เสาอากาศ, ดาวเทียมไทยคมช่อง 11 โทรทัศน์เพื่อการศึกษาเสา อากาศ, ดาวเทียมไทยคมไอ ทีวี ทีวีเสรี เสาอากาศ, ดาวเทียมไทยคมโทรทัศน์ เพื่อการศึกษาทางไกล ดาวเทียมไทยคม

13 ประโยชน์ ของดาวเทียมที่ใช้ใน การสื่อสาร ประโยชน์ของดาวเทียมโดยทั่วไป ส่วนใหญ่ ดาวเทียมมักจะใช้ในการสำรวจสภาพแวดล้อม ของผิวโลก แหล่งทรัพยากรอื่นๆ และในอวกาศ เพื่อศึกษาความเป็นไปของระบบจักรวาล แต่ใน ปัจจุบันความก้าวหน้าของระบบอิเล็คทรอนิคส์มี มากขึ้น และดาวเทียมเองก็มีขีดความสามารถ มากมายทำให้คุณสมบัติของดาวเทียมมี มากมายหลายด้าน เช่น การสำรวจนอกโลก การสำรวจแผนที่ ดาวเทียมโคจรส่งสัญญาณ การคมนาคมอื่นๆ ดาวเทียมทหาร ดาวเทียม สอดแนม ดาวเทียมนำร่องสัญญาณเรือ เครื่องบิน และการติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียมที่ มีความก้าวหน้ามากในปัจจุบัน ไม่ว่า จะอยู่ใน ภูมิภาคไหนของโลกการสื่อสารผ่านดาวเทียมก็ สามารถถูกส่งเข้าไปถึง

14 ตัวอย่างที่ใช้ในการสื่อสารโดยทั่วไปของ สถานีโทรทัศน์

15 ตัวอย่างที่ใช้ในการสื่อสารโดยทั่วไปการ รายงานข่าวต่างๆ

16 ช่องสื่อสาร จากดาวเทียมไทยคม

17 ขอขอบคุณทุก ท่าน ที่รับชม อย่างตั้งใจ ที่รับชม อย่างตั้งใจ

18 The End


ดาวน์โหลด ppt ดาวเทียมไทย คม. ดาวเทียมไทยคมกับ ประโยชน์เพื่อการ สื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google