งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ในสมัยล่าอาณานิคม ประเทศมหาอำนาจในยุโรปเข้ามายึด ครองประเทศในเขตศูนย์สูตรที่ตั้งอยู่ในทวีปอัฟริกา อเมริกา ใต้และเอเซียที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ในสมัยล่าอาณานิคม ประเทศมหาอำนาจในยุโรปเข้ามายึด ครองประเทศในเขตศูนย์สูตรที่ตั้งอยู่ในทวีปอัฟริกา อเมริกา ใต้และเอเซียที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7 ในสมัยล่าอาณานิคม ประเทศมหาอำนาจในยุโรปเข้ามายึด ครองประเทศในเขตศูนย์สูตรที่ตั้งอยู่ในทวีปอัฟริกา อเมริกา ใต้และเอเซียที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและ มีวัฒนธรรมอันยาวนาน ประเทศมหาอำนาจจัดตั้งสวน พฤกษศาสตร์ขึ้นในประเทศอาณานิคมของตน เพื่อใช้เป็น สถานที่ทำการศึกษาพันธุ์พืชโดยเฉพาะพันธุ์พืชทาง เศรษฐกิจและใช้ สวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่งขยายพันธุ์ ก่อนที่จะนำไปปลูกยังสวนพฤกษศาสตร์ประเทศอื่น ที่ตั้งอยู่ ในเขตศูนย์สูตรอีกด้านหนึ่งของโลก เพื่อขยายแหล่งที่ปลูก ให้มากขึ้น ให้ได้ผลผลิตมากพอกับความต้องการของตลาด

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


ดาวน์โหลด ppt ในสมัยล่าอาณานิคม ประเทศมหาอำนาจในยุโรปเข้ามายึด ครองประเทศในเขตศูนย์สูตรที่ตั้งอยู่ในทวีปอัฟริกา อเมริกา ใต้และเอเซียที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google