งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมาย สงครามเย็น เป็นสงคราม ระหว่างมหาอำนาจ 2 ฝ่าย คือสหรัฐกับรัสเซียโดยมี เป้าหมายทางการทหารและ เศรษฐกิจ สังคม เกิดการขยาย อิทธิพลด้วยวิธีต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมาย สงครามเย็น เป็นสงคราม ระหว่างมหาอำนาจ 2 ฝ่าย คือสหรัฐกับรัสเซียโดยมี เป้าหมายทางการทหารและ เศรษฐกิจ สังคม เกิดการขยาย อิทธิพลด้วยวิธีต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความหมาย สงครามเย็น เป็นสงคราม ระหว่างมหาอำนาจ 2 ฝ่าย คือสหรัฐกับรัสเซียโดยมี เป้าหมายทางการทหารและ เศรษฐกิจ สังคม เกิดการขยาย อิทธิพลด้วยวิธีต่างๆ

3 สาเหตุ 1947 ประธานาธิบดี แฮรี เอส ทรูแมน ประกาศ วาทะทรูแมน Truman’s Doctrine สหรัฐอเมริกาจะโต้ตอบการ คุกคามของประเทศคอมมิวนิสต์ ทุกรูปแบบและทุกสถานที่ และ ตามที่สหรัฐ จะเห็นสมควร โดยไม่ จำกัด ขนาด เวลา และสถานที่ สหภาพโซเวียตเผยแพร่ลัทธิ คอมมิวนิสต์ และแทรกแซงให้ ความช่วยเหลือกบฎในตุรกีและ กรีกเพื่อจัดตั้งรัฐบาลคอมมิวนิสต์ อังกฤษได้ขอร้องให้สหรัฐช่วย

4 วิธีการต่างๆในสงครามเย็น 1. วิธีการทางแนวความคิด อุดมการณ์ ใช้การโฆษณาชวน เชื่อ 2. วิธีการทางการเมือง การฑูต เช่นการทำสัญญา จัดการ ประชุม 3. วิธีการทางเศรษฐกิจ ให้ เงินกู้ ใช้มาตรการโต้ตอบฝ่าย ตรงข้าม เช่นแผนการ

5 วิธีการ การประกาศใช้นโยบายปิดล้อม สร้าง พันธมิตรปิดล้อมการขยายอำนาจของ สหภาพโซเวียตในรูปแบบองค์การ ความร่วมมือทางทหาร เช่น สนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ นา โต้ ค. ศ. 1949 สนธิสัญญาร่วมป้องกันเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ SEATO สนธิสัญญา ร่วมกันป้องกันเอเชียตะวันออกกลาง CENTO สนธิสัญญา ร่วมกันป้องกัน ระหว่างออสเตรเลีย นิวซิแลนด์ สหรัฐอเมริกา ANZUS

6 2. ให้ความช่วยเหลือทาง เศรษฐกิจ สหรัฐประกาศแผนการ มาร์แชล ค. ศ.1955 ( นาย จอร์จ มาร์แชล รมต. ต่างประเทศ ) ช่วยในเอเชีย และแอฟริกา สหภาพโซเวียตจัดตั้ง โคมิ คอนให้ความช่วยเหลือทาง เศรษฐกิจแก่ยุฌรปตะวัน ออก

7 3. ทางด้านการเมือง ค. ศ. 1949 จัดตั้งองค์การ สนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) สหภาพโซเวียต ตั้งกลุ่ม พันธมิตรยุโรปตะวันออก กลุ่ม สนธิสัญญาวอร์ซอร์ค. ศ. 1955

8 แผนที่เบอร์ลินในเขตยึดครอง ของ 4 ประเทศ

9 การปิดกั้นเบอร์ลิน ค. ศ. 1948-1949

10 การปิดกั้นเบอร์ลินเริ่มเมื่อ 19 มิ. ย. 1948 - พ. ค. 1949 เพื่อบีบบังคับ มหาอำนาจตะวันตกให้ละทิ้ง เบอร์ลิน คณะมนตรีความมั่นคง แก้ปัญหาโดยการใช้เครื่องบิน ลำเลียงอาหารและสิ่งจำเป็น

11 สร้าง ค. ศ. 1961 เพื่อ ป้องกันการ หลบหนีชาว เยอรมัน ตะวันออกสู่ ตะวันตก

12


ดาวน์โหลด ppt ความหมาย สงครามเย็น เป็นสงคราม ระหว่างมหาอำนาจ 2 ฝ่าย คือสหรัฐกับรัสเซียโดยมี เป้าหมายทางการทหารและ เศรษฐกิจ สังคม เกิดการขยาย อิทธิพลด้วยวิธีต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google