งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สงครามเย็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สงครามเย็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สงครามเย็น

2 ความหมาย สงครามเย็น เป็นสงครามระหว่างมหาอำนาจ ฝ่ายคือสหรัฐกับรัสเซียโดยมีเป้าหมายทางการทหารและเศรษฐกิจ สังคม เกิดการขยายอิทธิพลด้วยวิธีต่างๆ

3 สาเหตุ 1947 ประธานาธิบดี แฮรี เอส ทรูแมน ประกาศ วาทะทรูแมน Truman’s Doctrine
สหรัฐอเมริกาจะโต้ตอบการคุกคามของประเทศคอมมิวนิสต์ทุกรูปแบบและทุกสถานที่ และตามที่สหรัฐ จะเห็นสมควร โดยไม่จำกัด ขนาด เวลา และสถานที่ สหภาพโซเวียตเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์ และแทรกแซงให้ความช่วยเหลือกบฎในตุรกีและกรีกเพื่อจัดตั้งรัฐบาลคอมมิวนิสต์ อังกฤษได้ขอร้องให้สหรัฐช่วย

4 วิธีการต่างๆในสงครามเย็น
1. วิธีการทางแนวความคิด อุดมการณ์ ใช้การโฆษณาชวนเชื่อ วิธีการทางการเมือง การฑูต เช่นการทำสัญญา จัดการประชุม วิธีการทางเศรษฐกิจ ให้เงินกู้ ใช้มาตรการโต้ตอบฝ่ายตรงข้าม เช่นแผนการ

5 วิธีการ การประกาศใช้นโยบายปิดล้อม สร้างพันธมิตรปิดล้อมการขยายอำนาจของสหภาพโซเวียตในรูปแบบองค์การความร่วมมือทางทหาร เช่น สนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ นาโต้ ค.ศ สนธิสัญญาร่วมป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ SEATO สนธิสัญญา ร่วมกันป้องกันเอเชียตะวันออกกลางCENTO สนธิสัญญา ร่วมกันป้องกันระหว่างออสเตรเลีย นิวซิแลนด์ สหรัฐอเมริกา ANZUS

6 2. ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ สหรัฐประกาศแผนการมาร์แชล ค. ศ
2. ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ สหรัฐประกาศแผนการมาร์แชล ค.ศ.1955 (นายจอร์จ มาร์แชล รมต.ต่างประเทศ)ช่วยในเอเชียและแอฟริกา สหภาพโซเวียตจัดตั้ง โคมิคอนให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจแก่ยุฌรปตะวันออก

7 3. ทางด้านการเมือง ค.ศ จัดตั้งองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) สหภาพโซเวียต ตั้งกลุ่มพันธมิตรยุโรปตะวันออก กลุ่มสนธิสัญญาวอร์ซอร์ค.ศ. 1955

8 แผนที่เบอร์ลินในเขตยึดครองของ 4 ประเทศ

9 การปิดกั้นเบอร์ลิน ค.ศ. 1948-1949

10 การปิดกั้นเบอร์ลินเริ่มเมื่อ 19 มิ. ย. 1948 -พ. ค
การปิดกั้นเบอร์ลินเริ่มเมื่อ 19 มิ.ย พ.ค เพื่อบีบบังคับมหาอำนาจตะวันตกให้ละทิ้งเบอร์ลิน คณะมนตรีความมั่นคงแก้ปัญหาโดยการใช้เครื่องบินลำเลียงอาหารและสิ่งจำเป็น

11 สร้าง ค.ศ. 1961 เพื่อป้องกันการหลบหนีชาวเยอรมันตะวันออกสู่ตะวันตก

12


ดาวน์โหลด ppt สงครามเย็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google